Verkeer - BAM start informatiecampagne Oosterweel

REGIO. Midden juni start de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) met een uitgebreide informatiecampagne over de Oosterweelverbinding. Voor Zwijndrecht en Linkeroever moet dat misschien toch weer wat duidelijkheid meer bijbrengen nadat reeds in februari de infosessies daar al plaatsvonden.

 

Ondertussen zitten toch de onderhandelingen rond het bouwdossier in de laatste rechte lijn zodat na de zomer de procedure voor de bouwaanvraag kan opgestart worden. BAM wil met deze campagne zowel het brede publiek informeren alsook detailinformatie verschaffen aan specifieke doelgroepen. Een mobiliteitscongres richt zich naar betrokken gemeenten, districten, administraties en belangenorganisaties van het bedrijfsleven; de maquette wordt voor het brede publiek opengesteld en lokale infosessies worden georganiseerd in Merksem en Deurne.

 

De laatste twee weken van juni zal BAM de bevolking verder informeren over de stand van zaken van de Oosterweelverbinding.  De tentoonstelling komt nu naar Merksem en Deurne, waar in detail wordt ingezoomd op ondermeer de Lange Wapperbrug, de Stedelijke Ringweg en het op- en afrittencomplex Schijnpoort. De infomomenten zijn vrij te bezoeken tijdens de hieronder vermelde uren.

 

Tegelijkertijd zal vanaf 17 juni de maquette van de Oosterweelverbinding te bezichtigen zijn op de eerste verdieping van het FelixArchief. BAM werkt hiervoor samen met de Stad Antwerpen die ook verschillende maquettes van stadsvernieuwingsprojecten zal tentoonstellen. Op de infotentoonstelling worden de optimalisaties die in de verdere onderhandelingen werden bereikt duidelijk weergegeven op de bestaande maquette die deel uitmaakte van de eerste offerte van Noriant. Simulatiebeelden verfijnen het geheel.

 

Op 20 juni organiseert BAM haar eerste Mobiliteitscongres over de projecten van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen. BAM richt zich hiermee zowel naar de lokale besturen en administraties als naar de belangenorganisaties van het bedrijfsleven. Ook deze van de linker Scheldeoever.

 

Momenteel rondt BAM met het consortium Noriant de besprekingen af rond het bouwdossier  van de Oosterweelverbinding en worden de laatste optimalisaties aan het ontwerp doorgevoerd. Vervolgens kan het dossier voor de bouwvergunning ingediend worden. In september volgt dan het openbaar onderzoek rond de bouwvergunning.


In het kader van dit openbaar onderzoek begint BAM reeds in juni met haar informatiecampagne.

De contractsluiting met Noriant voorziet BAM in januari 2009. Enkele maanden later zullen de voorbereidende werken voor de Oosterweelverbinding starten. De opening van de Oosterweelverbinding is gepland in 2013. 


Data van de lokale infosessies:
Merksem – Districtshuis (Burg. J. Nolfplein)
- donderdag 19 juni van 9 tot 15 en van 17 tot 19 uur
- zaterdag 21 juni van 13 tot 18 uur
Deurne – Kasteel Rivierenhof:
- donderdag 26 juni van 14 tot 20 uur
- vrijdag 27 juni van 11 tot 18 uur
Voor meer informatie over BAM is er de webstek bamnv.be (Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

ZWIJNDRECHT. Het 'Actiecomite voor een mobiel en leefbaar Zwijndrecht' brengt op dinsdag 21 september een bezoek aan Vlaams minister Kris Peeters, onder meer bevoegd voor de domeinen...

Het Platform "Het Juiste Trace dat zich inzet om Zwijndrecht en Linkeroever te beschermen tegen de ingrepen in verband met de "Oosterweelverbinding", heeft de minister-president...

ZWIJNDRECHT. Het Masterplan Antwerpen, dat een heleboel voorstellen bevat om de mobiliteitsproblemen rond Antwerpen op een duurzame manier op te lossen, werd de afgelopen maanden getoetst op haar...

ZWIJNDRECHT. De afgevaardigden van het "Actiecomite voor een leefbaar en mobiel Zwijndrecht" en het Platform 'Het juiste tracé Linkeroever' kregen bij een bezoek aan...

LINKEROEVER/ZWIJNDRECHT. Het bouwen van de Oosterweelverbinding waar in Zwijndrecht zoveel rond te doen is op het vlak van de leefbaarheid van het dorp, nadert een definitieve plooi. De start van de...

ZWIJNDRECHT. Dinsdag 20 januari trekt een delegatie van het Zwijndrechtse Actiecomite tegen de Oosterweelverbinding, naar Brussel. Ze worden er om 12.30u verwacht op het kabinet van Minister Bossuyt...