Werkgroep Doel opnieuw opgeschort

BEVEREN. De werkgroep Toekomstvisie Doel is opnieuw opgeschort. Aanleiding is het negatief verslag van de auditeur bij de Raad van State over het extra containerdok. Actiegroep Doel 2020 reageert verbaasd op de ontstane paniek. Volgens woordvoerder Jan Creve was het voor iedereen die vertrouwd is met de historiek van de haven op Linkeroever duidelijk dat dit er zat aan te komen. 

"Diegenen die nu stellen dat het decreet complexe projecten niet werkt en moet hervormd worden omdat er na al die inspraak toch nog partijen zijn die naar de Raad van State zijn gegaan weten zeer goed dat die uitleg niet klopt en ze de huidige situatie volledig aan zichzelf hebben te danken.", aldus Creve. "Doel 2020 e.a. hebben drie jaar actief deelgenomen aan tientallen vergaderingen en actorenbijeenkomsten. Wij hebben in onze vrije tijd duizenden pagina's aan onderzoeknota’s doorploegd en becommentarieerd. We hebben tal van persoonlijke gesprekken gevoerd met de mensen uit de adminstratie, politici en actoren in de regio. Dat heeft uiteindelijk in juni 2018 geleid tot een akkoord dat een basis bood voor een duurzaam vergelijk. Dat kon enkel in ruil voor garanties op vlak van leefbaarheid, aanleg buffers voor de polderdorpen, beperkt ruimtebeslag en behoud van landbouwgronden. Het is de Vlaamse Regering die vervolgens woordbreuk heeft gepleegd. Niet de actiegroepen, de landbouwers of de bewoners."

toekomststudie

Enkele maanden geleden werd de toekomststudie voor Doel die eerder was opgeschort opnieuw gelanceerd. Eind juni moest de studie voltooid zijn. Daartoe moest vanaf nu wekelijks vergaderd worden. "Met dezelfde mensen die eerder ook al in het kader van het complex project vele uren van hun vrije tijd hebben opgeofferd. Zonder ook maar enige garantie over wat er met de resultaten van de studie zou gebeuren. Zonder dat er voorbije maanden ook maar iets veranderde op het terrein. En intussen is de studie weer opgeschort en start men dus bilaterale gesprekken om de klagers bij de Raad van State alsnog te overtuigen hun procedure weer in trekken.", zegt Creve. "De Polder Land van Waas en de Landbouwgemeenschap Wase Polder die naar de Raad van State gestapt zijn zitten niet in de werkgroep Doel. Omgekeerd zijn de meeste actoren in de werkgroep Doel niet betrokken bij de procedure voor de Raad van State. Daarmee geeft de Vlaamse regering de indruk dat ze de studie andermaal wil gebruiken als een soort van pasmunt. Ze heeft daar géén enkel argument voor. Doel staat ten gevolge van eerdere uitspraken door de Raad van State op de kaart als woongebied met bijzondere esthetische, historische en culturele waarde. Daar kan zelfs ECA niet omheen. Hoog tijd dus dat de Vlaamse regering ophoudt met allerhande kunstgrepen en na jaren van schuldige verwaarlozing de rechtstoestand in Doel erkent en herstelt. (mb)

 

Lees ook:

Durabrik schenkt 1.000 euro aan vzw Spoor 56

SINT-NIKLAAS. Bouw- en vastgoedbedrijf Durabrik heeft een 1000 euro geschonken aan vzw Spoor 56. De schenking kadert binnen het ‘Een hart voor mensen’-project waarbij het bouwbedrijf voor elk...

Helikopter stijgt op in Haven van Antwerpen

HAVEN. Bij containerterminal DP World Antwerp kijken ze niet op een container meer of minder maar een dikke week geleden kwam er toch wel een heel speciale lading toe. Op een containerschip van CMA...