Beveren wil Doelse kogge in eigen gemeente houden

BEVEREN. Dat  minister Van Grembergen de Doelse kogge naar Baasrode wil over brengen en niet naar Beveren, heeft het schepencollege en  de gemeenteraad  erg ontgoocheld. Burgemeester Smet uitte onmiddellijk zijn ongenoegen en beloofde zeker actie te zullen voeren.

Hij noemde het ook een politieke beslissing. De kogge werd in oktober 2000 bij graafwerken voor het Deurganckdok blootgelegd. Het was een unieke ontdekking en het wrak werd onmiddellijk door de Archeologische Dienst Waasland, vrijgelegd, geïnventariseerd en geborgen in een aantal containers. Reeds onmiddellijk na de vondst was Beveren kandidaat om de kogge op te stellen in de gemeente met als locatie, de omgeving van het Fort Liefkenshoek. De gemeente was ook bereid om aanzienlijke investeringen te doen en ook van bedrijven in de Waaslandhaven werd steun verwacht. Meerdere voorstellen van de gemeente Beveren en ook van de culturele raad werden zomaar terzijde geschoven. De argumentatie om voor Baasrode te kiezen is voor het Beverse gemeentebestuur niet duidelijk. Er wordt gehoopt dat minister Van Grembergen zijn beslissing nog zal herzien en de voorstellen om de kogge een onderkomen te geven nabij Liefkenshoek, nog ernstig in overweging zal nemen.