Nieuw beleidsplan en lid voor Erfpunt Waasland

REGIO. Erfpunt Waasland wil zich in z’n nieuwe beleidsplan verder profileren als steunpunt voor alle erfgoedactoren in het Waasland. Erfpunt wil zich focussen op zijn rol als bruggenbouwer en partner binnen de erfgoedgemeenschap en een Waas labo voor participatie en beleving creëren. Het Waas onroerend erfgoed staat voor heel wat uitdagingen waaronder het herbestemmen en herwaarderen van monumenten, het opmaken van een beleid rond funerair erfgoed en het in kaart brengen van landschappelijk erfgoed. 

Vier jaar na zijn erkenning als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) heeft Erfpunt een intensieve werking rond archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed uitgebouwd. Om de dienstverlening naar de Wase gemeenten en erfgoedzorgers nog te verbeteren werd eind 2019 in functie van een nieuw beleidsplan een participatietraject uitgerold.

Via diverse forums met vertegenwoordigers van de gemeenten en een erfgoedcafé voor het grote publiek en de sector werden noden en kansen voor het Waas onroerend erfgoed in kaart gebracht. Ook niet-aangesloten Wase gemeenten zoals Lokeren en Zwijndrecht namen deel aan het participatietraject. Die samenwerking leidde er toe dat Lokeren begin dit jaar toetrad tot Erfpunt.  Zwijndrecht zal in 2021 toetreden tot de intergemeentelijke samenwerking. (mb)

 

Lees ook:

De kerk van Eksaarde, het favoriete erfgoed van Lars uit het 6de leerjaar van de Stedelijke Basisschool Eksaarde (foto: Beeldbank Waasland)WAASLAND. De Beeldbank Waasland voerde een Actie bij de...

SINT-NIKLAAS/WAASLAND. De Expo '58 komt hoe langer hoe meer ter sprake bij de bevolking. 2008 is hét jaar van de terugblik naar dat groots gebeuren van vijftig jaar geleden. Het is nu wel...

Schepen Stijn Bogaert die op heel wat erfgoedwaarden in het kasteel Wissekerke wees bij de voorstelling van WODE van de Erfgoedcel Waasland.KRUIBEKE. Ter gelegenheid van de voorstelling van het...

BAZEL/WAASLAND. In het kasteel Wissekerke te Bazel heeft de Erfgoedcel Waasland de werking naar de toekomst toe voor gelegd. De verantwoordelijke willen dat doen rond vier duidelijke strategische...

Ode De Zutter die de coördinator was van van het Wetenschappelijk onderzoek Deelcollecties Erfgoed en het eindrapport voorstelde.WAASLAND. Tussen juni en december 2007 onderzocht de Erfgoedcel...

Jef Foubert zette in Kasteel Wissekerke de werking en het resultaat van Erfgoedcel Waasland uiteen.BAZEL/WAASLAND. In het bijzonder aantrekkelijk kader van het kasteel Wissekerke te Bazel werd een...