Schepen Stijn Bogaert koestert Kruibeekse erfgoedgemeenschap

Image
Schepen Stijn Bogaert die op heel wat erfgoedwaarden in het kasteel Wissekerke wees bij de voorstelling van WODE van de Erfgoedcel Waasland.
KRUIBEKE. Ter gelegenheid van de voorstelling van het eindrapport van  het Wetenschappelijk onderzoek 'WODE' rond erfgoed in het Land van Waas in het kasteel Wissekerke, kon schepen van cultuur Stijn Bogaert, het erfgoedlandschap zijn gemeente voorstellen. Hij  hoopte  op de steun van alle Wase aanwezigen te mogen rekenen voor deze nominatie 'Bazel, mooiste dorp van Vlaanderen'.

De schepen nodigde uit tot een bezoek aan het kasteel Wissekerke zelf en stuurde bezoekers met trots langs de zaal van de vriendschap, de Egyptische zaal, de spiegelzaal, de kapel, de kelders en toren en de recent gerestaureerde, prachtig versierde alkoofkamer.

Image
Het kasteel Wissekerke is voor Bazel van bijzonder belang op het vlak van erfgoed.
 

Alleen onze schatkamer bleef gesloten. In deze archiefkamer van het kasteel wordt het oude familiearchief van de familie Villain XIIII bewaard. Een schat aan nog te ontsluiten bronnen. Vandaag wordt dit archief beheerd door de Stichting Vilain XIIII. Het archief kent een lange geschiedenis. In 1971 werd het overgebracht naar het Rijksarchief Gent. In 2006 vond een overbrenging van Rijksarchief Gent naar Kasteel Wissekerke plaats. Het archief beslaat de periode 1568-1969.

De waarde van dit archief werd in het WODE-onderzoek sterk in de verf gezet. Heel wat elementen hebben een regionaal, zelf nationaal belang. Het was ook dit onderzoeksproject WODE dat alle Kruibeekse erfgoedactoren in oktober 2007 voor het eerst rond de tafel bracht.

Naast de 3 kerkfabrieken hebben ze in Kruibeke 3 instellingen die erfgoed beheren, wat  wil zeggen dat het erfgoed niet hun belangrijkste opdracht is: het gaat hier over het Gemeentearchief, het OCMW-archief en het polderbestuur. Daarnaast zijn er 3 instellingen die erfgoed bewaren, als opdracht hebben: de Heemkundige Kring Wissekerke, het Museum De Schuur en Archief Vilain XIIII.

Image
De Ghesellen van Sint-Pieter halen alle erfgoedwaarden uit de Bazelse Sint-Petruskerk.
De Ghesellen van Sint-Pieter houden zich bezig met ontsluiting van erfgoed. En sluiten dit jaar hun projectwerk af op open monumentendag met een schitterend boek, rondleidingen en presentaties van de onderzoeksresultaten m.b.t. de geschiedenis van onze kerk te Bazel. Een verfrissende aanpak van onderuit gegroeid maar met een gedrevenheid van professionals. De Ghesellen geven ook een voorbeeld van een goede vrijwilligerswerking. Reeds in 2003 startten zij met een project rond de ontsluiting van het cultureel erfgoed, zowel roerend als onroerend, van de Sint-Petruskerk. Ze werken met een vijftiental vrijwilligers die verdeeld zijn in werkgroepen rond archieven, documentatie, archeologie, monument en maquette.

Stijn Bogaert: "Het was op dit eerste overleg dat alle partners de noodzaak zagen tot meer overleg en meer uitwisseling. Dit bracht er ons in Kruibeke toe om enthousiast in te gaan op de uitnodiging van de erfgoedcel waasland om in Kruibeke van start te gaan met een erfgoedgemeenschap. We kiezen hier samen met alle afzonderlijke erfgoedzorgers en het gemeentebestuur, voor meer samenwerking en uitwisseling. Als schepen van cultuur en toerisme wil ik ook de tendens binnen UNESCO volgen om naast de vroegere focus op onroerend erfgoed, aandacht te hebben voor roerend erfgoed en immaterieel erfgoed."
Kruibeke is dan ook van plan om, naast de harde kern van erfgoedactoren (de Kerkfabrieken, de heemkundig kring, de museumschuur, stichting Vilain XIIII, de Gezellen en het  OCMW- en gemeentearchief), andere spelers op het terrein actief te betrekken.

Zo wordt gedacht  aan de mensen van VZW Graventoren, de Nautische erfgoedzorgers van vereniging Tollerant aan de scheepshelling, de Zonnewijzervrienden te Rupelmonde, de mensen van het Schelleke, vzw Mercatoria, de startende onderzoeksgroep rond het Bazelse dialect, de nieuwe cultuur-toerstisch vereniging KBR-pulse, de carnavalisten te Ruplmonde,… "Want ook de mondelinge geschiedenis, tradities, en volksverhalen enz. willen we op tafel brengen in onze Kruibeekse erfgoedgemeenschap.", aldus Bogaert.

Schepen Bogaert besloot: "U ziet het, het Wetenschappelijk onderzoek erfgoed WODE zet heel wat in beweging in Kruibeke. Het was de bron waaruit onze erfgoedgemeenschap Kruibeke startte, maar het was ook katalysator met betrekking tot de opstart van onze stuurgroep naar een op te maken cultuurbeleidsplan." (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

De kerk van Eksaarde, het favoriete erfgoed van Lars uit het 6de leerjaar van de Stedelijke Basisschool Eksaarde (foto: Beeldbank Waasland)WAASLAND. De Beeldbank Waasland voerde een Actie bij de...

SINT-NIKLAAS/WAASLAND. De Expo '58 komt hoe langer hoe meer ter sprake bij de bevolking. 2008 is hét jaar van de terugblik naar dat groots gebeuren van vijftig jaar geleden. Het is nu wel...

BAZEL/WAASLAND. In het kasteel Wissekerke te Bazel heeft de Erfgoedcel Waasland de werking naar de toekomst toe voor gelegd. De verantwoordelijke willen dat doen rond vier duidelijke strategische...

Ode De Zutter die de coördinator was van van het Wetenschappelijk onderzoek Deelcollecties Erfgoed en het eindrapport voorstelde.WAASLAND. Tussen juni en december 2007 onderzocht de Erfgoedcel...

Jef Foubert zette in Kasteel Wissekerke de werking en het resultaat van Erfgoedcel Waasland uiteen.BAZEL/WAASLAND. In het bijzonder aantrekkelijk kader van het kasteel Wissekerke te Bazel werd een...

KRUIBEKE. Kruibekenaar Stijn Bogaert gaat een jobwissel doorvoeren. Vanaf augustus zal hij als provinciaal vrijgesteld van KAJ Oost-Vlaanderen dagelijks paraat staan om in de bres te springen voor...