Melseledijk 200 jaar ouder dan gedacht

BEVEREN. De Melseledijk in Beveren is twee eeuwen ouder is dan werd aangenomen. Dat blijkt uit archeologisch onderzoek bij de herinrichting van de N450. Archeologen hebben daar bewijs gevonden dat de Melseledijk tussen de 10de en 12de eeuw aangelegd is. De archieven spreken pas over de aanleg van dijken in de Scheldepolders vanaf de 14de eeuw. 

Door eeuwenlange turfwinning, die ontginnersdorpen als Kieldrecht en Verrebroek in de late middeleeuwen welvarend hadden gemaakt, was het landschap langzaam ingeklonken. Gecombineerd met steeds sterkere getijdenwerking op de Westerschelde was het steeds moeilijker om het water buiten te houden. Tussen 1334 en 1551 werden de Scheldepolders zestien keer overspoeld. Omdat de stijging van het rivierpeil al vanaf de 12de eeuw bezig was, vermoedden historici en archeologen dat sommige Beverse dijken ouder konden zijn dat vermeld in de archieven. 

"De geplande herinrichting van de N450 - de Melseledijk - tussen het centrum van Melsele en de E34 bood de archeologen van Erfpunt een unieke kans om in zo’n dijklichaam te kijken en na te gaan of hun veronderstelling klopte. In het zog van de werken, en dus zonder oponthoud te veroorzaken, inspecteerden ze systematisch de diepe sleuven waarin de nieuwe riolering werd gelegd. En met resultaat", aldus  Johan Smet, voorzitter van Erfpunt. "In het noordelijke deel van de werf, tussen de eerste bocht na het kruispunt met de Koolputstraat en de Beverse Dam, vonden ze de lagen terug die dateren van de allereerste ophoging ter hoogte van de latere dijk. De scherven daaruit stammen uit de 10de tot 12de eeuw. De lagen rustten ook niet op overstromingssedimenten. Dit suggereert dat de dijk werd aangelegd voor 1175, toen een grote overstroming het Beverse laagland teisterde. De vondst plaats de oudste Beverse dijken dan ook twee eeuwen verder in de tijd." (mb)

 

Lees ook:

BEVEREN. Er zit eindelijk terug beweging in het dossier rond de heraanleg van de N450, een van de drukste verkeersassen van Beveren. Het dossier zat  al een tijd in het slop omdat het geen...

BEVEREN. De gemeenteraad heeft een motie goedgekeurd die pleit voor een verbod op zwaar verkeer op de N450. Enkel Luc Maes, raadslid voor Open VLD onthield zich. Volgens Open VLD treft dergelijk...

BEVEREN. Sinds de werken aan de E34 gestart zijn, is het aantal vrachtwagens op de N70 en N450 gestegen, wat beide wegen nog drukker en onveiliger maakt voor zwakke weggebruikers zoals fietsers en...

MELSELE. In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer krijgt de N450 in Melsele tussen de N70 en de Koolputstraat een nieuwe laag asfalt. Om de hinder te beperken wordt beide rijstroken...

BEVEREN. Vertegenwoordigers van de gemeente Beveren hebben een aantal verkeersknelpunten besproken met het kabinet van Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits. Na het dodelijke ongeval,...

De bocht ter hoogte van ’t Smisken aan het kruispunt Dijkstraat-Brielstraat, richting Melsele. De fietsstrook is volledig verdwenen. De fietser is hier wel degelijk in gevaar.MELSELE/KALLO.Het is...