Open VLD ziet geen heil in verbod op zwaar verkeer 

BEVEREN. De gemeenteraad heeft een motie goedgekeurd die pleit voor een verbod op zwaar verkeer op de N450. Enkel Luc Maes, raadslid voor Open VLD onthield zich. Volgens Open VLD treft dergelijk verbod ook de lokale handelaars. De partij ziet meer heil in een tolvrije Liefkenshoektunnel. 

De gewestwegen N70, N450 en N485 zitten vol. Vooral het zwaar vrachtverkeer is een doorn in het oog van bewoners langs die wegen. Als er een ongeval gebeurt op de E17 of E34 slibben de drie gewestwegen in sneltempo dicht. Op de jongste gemeenteraad werd er naar aanleiding van een petitie van actiecomité Leefbaar Melsele een motie voor een verbod op zwaar vrachtverkeer op de gewestwegen goedgekeurd. 

Enkel Open VLD onthield zich. "Ik onthoud mij bij deze motie omdat we absoluut niet weten of een verbod tot enige oplossing zal leiden én welke andere gevolgen deze drastische beslissing te weeg brengt.", zei raadslid Luc Maes. "Vrachtwagenchauffeurs zullen namelijk nog steeds een uitweg zoeken bij problemen op de E17 en E34 en de boete er bij nemen. Daarnaast geldt het verbod dan ook voor onze lokale bedrijven, terwijl het probleem van het sluipverkeer zich voornamelijk stelt bij ongelukken en andere problemen op de E17 en/of E34."

Open VLD geeft de voorkeur aan andere oplossingen zoals het sneller tolvrijmaken van de Liefkenshoektunnel, gecombineerd met een betere doorstroming ter hoogte van de R4 in Gent. "Dat spreidt het vrachtverkeer beter tussen de E17 en de E34 en is het fileleed en bijbehorend sluipverkeer bij problemen kleiner.", aldus Maes.  Daarnaast wil Open VLD een proefproject van drie maanden waarbij de drie rijstroken aan de Kennedytunnel worden omgevormd tot vier smallere rijstroken en een permanente snelheidslimiet van 70 of 80 kilometer per uur.  (mb)

 

Lees ook:

BEVEREN. Volksverteghenwoordiger Bruno Stevenheydens heeft in de commissie Infrastructuur minister Inge Vervotte gesproken over de noodzakelijke en dringende aanleg van de Liefkenshoekspoortunnel....

Vlaams Volksvertegenwoordiger Jos De Meyer wil de N70 zo snel mogelijk veilig maken maar ook een vlot verkeer bezorgen.WAASLAND/SINT-NIKLAAS. Aan het drukke kruispunt van de N70-Driegaaien in...

BEVEREN. Het Beverse provincieraadslid Luc Maes, gaat in de provincieraad de gouveneur wijzen op de gevolgen van het openstellen van het Deurganckdok. De eerste schepen worden daar immers al op 1...

BEVEREN/DOEL. Provincieraadslid Luc Maes heeft  de mobiliteitproblemen die de Beverse regio zal moeten verwerken na de opening van het Deurganckdok,aan gouverneur Denys voorgelegd.

WAASLAND/BEVEREN. De opening van het Deurganckdok in juli heeft bij heel wat mensen die begaan zijn met mobiliteit, problemen aangekondigd. Luc Maes (VLD) heeft reeds een eigen visie kenbaar gemaakt...

BEVEREN. Vlaams Belang Beveren is misnoegd om ze geen motie kreeg op de provincieraad. De partij wou een motie indienen om via de proncieraad bij de federale regering aan te dringen op de aanleg van...