Voorstellen veiliger maken doortocht N450 op korte termijn

Image
De bocht ter hoogte van ’t Smisken aan het kruispunt Dijkstraat-Brielstraat, richting Melsele. De fietsstrook is volledig verdwenen. De fietser is hier wel degelijk in gevaar.
MELSELE/KALLO.Het is niet van gisteren dat er bovengemeentelijk wordt gesproken over de heraanleg van de N450. Zodoende kan er zeker gesproken worden van een ‘lijdensweg’. Een uitgewerkt plan ligt nu ter goedkeuring op tafel. Dat plan moet nog langs de audit van het gewest passeren, het moet worden voorgelegd aan de bewoners, dan kunnen de onteigeningen starten en dat duurt op zijn snelst zeker een jaar. Daarna kan men aanvangen met de werken, waarbij nutsbedrijven zoals afwaterings-, riolerings- en kabelbedrijven eerst aan de slag gaan vooraleer de eigenlijke heraanleg van start kan gaan.

Maar verder gekeken dan Melsele is er eerst nog de de heraanleg van de Krijgsbaan en de doortocht in Haasdonk, want men kan inderdaad niet alle invalswegen op Beveren gelijktijdig openbreken. Kortom, het zal nog heel wat jaren kan duren vooraleer de heraanleg van de N450 een feit is. Ondertussen blijft het er levensgevaarlijk fietsen.

De fietsersbond en het ACW hebben in mei 2009 nog een actie gevoerd en toen vroeg burgemeester Van de Vijver naar voorstellen om de situatie op korte termijn op de weg Melsele – Kallo veiliger te maken. Uiteraard dat de Fietserbond van Beveren daar op in ging en nu een alternatief tracée uitgewerkte. Dit voorstel staat op hun website. Zij zijn vragende partij  om hun plannen en voorstellen met de bevoegde diensten te bespreken.  Het voorstel van de fietsersbond, voorziet benedendijkse fietspaden en de realisatie van een aantal missing links tussen de bestaande fietspaden en -verbindingen. Dit voorstel heeft het voordeel dat deze verbindingen los liggen van de rijweg, en dus onafhankelijk van de herinrichtingsplannen voor de N450 kunnen worden gerealiseerd. Tegelijkertijd beschikt men dan reeds over een veilige én vlotte fietsverbinding van/naar Kallo wanneer met de herinrichting van de Melseledijk wordt aangevangen.

Image
Zelfs in volle Dijkstraat wordt de bocht afgesneden zodat de witte lijnen van de fietsstrook verdwenen zijn.
Het voorstel van de Fietsersbond verdient allereerst verder onderzoek. Maar in afwachting van een meer definitieve oplossing kan de gemeente een aantal eenvoudige maatregelen nemen om de situatie op de N450 voor de fietsers op korte termijn veiliger te maken. En die heeft Kristien Hulstaert netjes gebundeld.

In eerste instantie is er de  snelheidsverlaging van 70 km/u naar 50 km/u en met bijhorende  controles. "Op een rijweg waar men tot 70 km/u mag rijden, is een aanliggend gelijkgronds fietspad niet verantwoord. In haar eigen Vademecum Fietsvoorzieningen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 2001, stelt het Gewest dat een aanliggend fietspad op een baan waar 70 km/u wordt gereden ten allen tijde moet vermeden worden.  Als het fietspad door omstandigheden toch niet anders dan naast de rijbaan kan, geeft het VF aan de snelheid te verlagen naar 50 km/u. Het tijdsverschil om de afstand tot de dorpskom af te leggen bij een snelheidsverlaging naar 50 km/u bedraagt nog geen 50 seconden. Het verschil tussen de impact op een zwakke weggebruiker  van een voertuig dat 70 km/u of 50 km/u rijdt, is enorm", aldus het raadslid van Groen!.

Image
Het kruispunt Dijkstraat – Fazantenlaan in de richting van Melseledorp. Er wordt gevraagd om het fietspad hier te verbreden om zo veilig over te kunnen steken.
Een tweede ingreep is deverbreding van het fietspad tussen de Vlierstraat en de Fazantenlaan, zodat fietsers veilig kunnen wachten om over te steken. Nogal wat fietsers die vanuit de wijken Gaverland naar Melsele centrum willen, zoeken een veilige route doorheen de Kruidenwijk, nemen noodgedwongen zo’n 80m de Dijkstraat, om dan via de Fazantenlaan opnieuw een veiliger route richting Melsele-dorp te kiezen. De smalte van het fietspad ter hoogte van de oversteek, maakt het wachten daar echter zeer gevaarlijk. 

Als derde deel van de oplossing staat het aanbrengen van een kleur op het fietspad en het hermarkeren van de witte onderbroken lijn die het fietspad moet aangeven.Het fietspad is, vooral voorbij de lichten van de Koolputstraat, bijna niet meer te onderscheiden van de rijweg. Door het vele verkeer dat over het fietspad rijdt, is de witte wegmarkering die het fietspad moet afscheiden van de rijweg niet meer te zien. Het aanbrengen van een kleur op het fietspad en het hermarkeren van de witte onderbroken lijn, kan automobilisten ertoe aanzetten niet op het fietspad te rijden.
Ten vierde wordt gevraagd  katogen te plaatsen om de zichtbaarheid van het fietspad ook in het donker te verhogen. Er wordt ook voorgesteld om een fietsverbinding te voorzien tussen de Vlierstraat 22 en de N450 ter hoogte van de Fazantenlaan, achter het domein van Koeltechniek De Ryck.

Om de snelheidsbeperking en de wegmarkering aan te passen op een gewestweg kan de gemeente zelf een gemeentelijke aanvulling op de politie over het wegverkeer opstellen. (Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

REGIO. De gemeenten Beveren, Moerbeke-Waas, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas en Stekene verbieden doorgaand verkeer voor vrachtwagens, zwaarder dan 7,5 ton, tussen E34 en N70.  Met de stad Lokeren...

BEVEREN. Er zit eindelijk terug beweging in het dossier rond de heraanleg van de N450, een van de drukste verkeersassen van Beveren. Het dossier zat  al een tijd in het slop omdat het geen...

BEVEREN. De gemeenteraad heeft een motie goedgekeurd die pleit voor een verbod op zwaar verkeer op de N450. Enkel Luc Maes, raadslid voor Open VLD onthield zich. Volgens Open VLD treft dergelijk...

BEVEREN. Sinds de werken aan de E34 gestart zijn, is het aantal vrachtwagens op de N70 en N450 gestegen, wat beide wegen nog drukker en onveiliger maakt voor zwakke weggebruikers zoals fietsers en...

MELSELE. In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer krijgt de N450 in Melsele tussen de N70 en de Koolputstraat een nieuwe laag asfalt. Om de hinder te beperken wordt beide rijstroken...

BEVEREN. Vertegenwoordigers van de gemeente Beveren hebben een aantal verkeersknelpunten besproken met het kabinet van Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits. Na het dodelijke ongeval,...