Sint-Niklaas wil stortplaats SVK definitief dicht

SINT-NIKLAAS. Het stadsbestuur van Sint-Niklaas geeft een negatief advies voor het gedeeltelijk ongedaan maken van de opheffing van de vergunning voor de exploitatie van het asbeststort nabij de Langhalsbeekstraat door het bedrijf SVK.  SVK had eind maart gedeeltelijk beroep aangetekend tegen de beslissing van de deputatie om de milieuvergunning voor het asbeststort op te heffen. Het bedrijf vroeg de opheffing van de vergunning ongedaan te maken voor wat betreft het storten van inerte afvalstoffen, andere dan asbestcementafval.

Door een ongunstig advies te verlenen maakt het stadsbestuur duidelijk dat ze de stortplaats definitief dicht wil voor alle afvalstoffen. "Het aanbod van inert bouwafval in Vlaanderen is erg beperkt en het vullen van de putten met deze afvalfractie zou wellicht tientallen jaren in beslag nemen.", klinkt het. Het stadsbestuur dringt bij SVK ook aan om de nodige stappen te zetten om de putten te vullen met niet-verontreinigde grond. (mb)

 

Lees ook:

Kritiek op vijfjarenplan van Sint-Niklaas

SINT-NIKLAAS. PVDA uit zware kritiek op het vijfjarenplan van de stad Sint-Niklaas. Het plan geeft volgens de partij weinig tot geen aandacht aan asbestverwijdering. De stad schuift van 2020 tot en...

Minister volgt SVK in zaak over vrachtverkeer

SINT-NIKLAAS. Bewoners van het Westerplein vroegen bij de vernieuwing van de omgevingsvergunning van SVK om de vrachtwagens niet langer over het Westerplein te laten rijden. Die omgeving is een druk...