Vroegmiddeleeuwse graven gevonden bij Sigmawerken in Durmevallei

TEMSE. Een team van archeologen heeft 47 graven uit de vroege middeleeuwen gevonden. De graven zijn gevonden op een grafveld van 32 bij 18 meter op een zandrug in Klein Broek. De graven bevatten grafgiften uit de Merovingische periode. In het gebied vlak bij de Durme en de Mirabrug werkt de Vlaamse Waterweg nv in het kader van het Sigmaplan aan een zoetwatergetijdengebied. In juni 2017 bleek bij het vooronderzoek reeds dat de ondergrond in het gebied sporen bevat die teruggaan tot de prehistorie en de Romeinse tijd. 

De Merovingers heersten van de vijfde tot de achtste eeuw in onze contreien. Mannen, vrouwen en kinderen werden individueel begraven, meestal in een houten grafkamer of in een kist in een grafkuil. De dode kreeg heel wat geschenken mee voor de reis naar het hiernamaals. In Klein Broek kwamen tal van sieraden zoals kralen, amuletten en mantelspelden aan de oppervlakte, maar ook zwaarden, dolken, schilden en messen. De zure zandgrond tastte de grafgiften sterk aan, maar met röntgenfoto’s konden de voorwerpen worden geïdentificeerd. Van de graven zelf rest alleen nog een afdruk, een ‘lijkschaduw’ in het jargon. 

Een grafveld uit die periode wordt zelden aangetroffen in Vlaanderen. De site bevat een schat aan informatie over de grafrituelen, status en cultuur van de vroege middeleeuwers. Het terreinwerk is nu afgerond. De grafgiften worden zorgvuldig geconserveerd terwijl de archeologen een antwoord formuleren op tal van onderzoeksvragen. De Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel engageren zich voor verder onderzoek op deze unieke site.

"We zijn gestoten op een restant van onze rijke geschiedenis", zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. "Onze investeringen in meer waterveiligheid creëerden al meerwaarde voor de natuur en het toerisme, maar werpen nu ook vruchten af voor ons erfgoed. Ik ben zeer benieuwd welke geheimen deze Merovingers nog zullen prijsgeven". (mb, foto's: ©Dirk Wollaert, Ex situ)

 

 

Lees ook:

Vernieuwde MTB-routes Durmevallei ingehuldigd

LOKEREN. Gisteren is de vernieuwde mountainbikeroute Durmevallei ingehuldigd. De Durmevalleiroute bestaat uit drie lussen die aangeduid worden met de kleuren rood, blauw of groen. Alle routes...

Hedwigepolder krijgt ringdijk

BEVEREN.  Gisteravond werd in Jeugdcentrum Prosperpolder een informatieavond gehouden over het  natuurontwikkelingsproject Hedwigepolder en Prosperpolder Noord. Daar werd aan het publiek uitgelegd...

Infomarkt over sigmaproject in Durmevallei

WAASMUNSTER. Vanmiddag is er in Waasmunster een infomarkt over de sigmaprojecten in de regio, waaronder de onthaal- en ontsluitingsvisie Durmevallei en het Europese LIFE Sparc project. Er zal...

Veerdienst Bazel-Hemiksem weekendje buiten dienst

BAZEL. Komend weekend worden de vlotpontons aan de veersteigers in Bazel en Hemiksem vervangen. Daardoor is de veerdienst Bazel-Hemiksem het hele weekend niet beschikbaar. Maandag 25 juni 5 uur ‘s...

Rivierpark Scheldevallei opgericht

KRUIBEKE/DENDERMONDE. Op de scheepswerven van Baasrode in Dendermonde is het oprichtingscharter van Rivierpark Scheldevallei ondertekend. Het rivierpark bestaat uit zes grote gebieden: de Polders...