Resten Gallo-Romeins woonstalhuis gevonden in Melsele

MELSELE. In Melsele werden op een verkavling van Matexi resten van een Gallo-Romeins gebouw uit de 2de of 3de eeuw na Christus gevonden. Het gebouw was waarschijnlijk een woonstalhuis, een gebouw waarin mens en dier onder één dak verbleven. Op 4 juli wordt de site toegankelijk gemaakt voor bezoekers.

De resten werden eerder deze maand gevonden toen op de verkavling een proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd. Op 19 juni startte de cel Onderzoek van de Archeologische Dienst Waasland (ADW) met archeologische opgravingen in het binnengebied tussen de Snoeckstraat, Pauwstraat en Perzikenlaan. Ze vonden er sporen van vroege bewoning naar alle waarschijnlijkheid een Gallo-Romeins woonstalhuis. Daarin verbleven mens en dier onder één dak. Een woonstalhuis werd typisch opgetrokken rond een skelet van houten palen en voorzien van lemen wanden en een strooien of rieten dak. In de nabijheid van het gebouw troffen de onderzoekers nog greppels en paalsporen aan die waarschijnlijk tot het erf rondom het gebouw behoorden.

De archeologen nemen aan dat het erf bewoond werd door een eenvoudig inheems gezin dat leefde van veeteelt en landbouw. Het gezin is waarschijnlijk aangetrokken door de relatief vruchtbare gronden en diverse natuurlijke waterlopen in de omgeving. Enkele jaren geleden werden langs de Pauwstraat ook al sporen gevonden van Romeinse aanwezigheid, maar dit is de eerste woning die in deze zone is aangetroffen. “De komende dagen wordt het terrein rondom het woonstalhuis stelselmatig afgegraven en onderzocht op sporen die moeten toelaten het bijna tweeduizend jaar oude erf verder te reconstrueren.” stelt Bart Lauwers van ADW.

opensleuvendag

Op vrijdag 4 juli, tussen 16.00 en 18.00 uur is de site te bezoeken om de werkzaamheden te volgen en om de vondsten te bekijken. Enkele archeologen zullen ook kort toelichting geven bij de eerste resultaten van het onderzoek. (mb)

 

Lees ook:

BEVEREN. In het Atelier Vlaams Bouwmeester is het Pilootproject Wonen (PPW) Beveren Middenheide aan het publiek voorgesteld. Het is één van de vijf pilootprojecten Wonen die uit 19 inzendingen...

ELVERSELE. Opgravingen van de Archeologische Dienst Waasland (ADW) in Elversele leverden verschillende sporen uit de Ijzertijd en de Romeinse periode op. Nu werd bekend gemaakt dat er bij de...

BEVEREN. Bij een archeologische prospectie op de gronden van de toekomstige gemeentelijke verkaveling Haegemolen zijn interessante sporen van bewoning gevonden. Het gaat om sporen van bewoning van...

SINT-GILLIS-WAAS. De Archeologische Dienst Waasland (ADW) heeft onlangs haar archeologische opgravingen op de plaats van de uitbreiding van de ambachtelijke zone Kluizenmolen beëindigd. De dienst...

LOKEREN. Zeer binnenkort wordt gestart met de herinrichting van de Lokerse Markt. De voorbereidende aanleg van de daarvoor vereiste nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit, enz…) is trouwens al...

De ondertekening van de overeenkomst tussen Interwaas en de Archeologische Dienst Waasland.SINT-NIKLAAS. Interwaas en de Archeologische Dienst Waasland (ADW) hebben een overeenkomst ondertekend die...