Archeologisch onderzoek Kluizenmolen klaar

SINT-GILLIS-WAAS. De Archeologische Dienst Waasland (ADW) heeft onlangs haar archeologische opgravingen op de plaats van de uitbreiding van de ambachtelijke zone Kluizenmolen beëindigd. De dienst onderzoek 3,5 van 13 ha. De archeologen vonden er resten van bewoning uit de Gallo-Romeinse periode, de ijzertijd en uit de midden-bronstijd, een primeur voor de regio.

Het verkennend onderzoek startte in het najaar van 2009, waarbij sporen van Gallo-Romeinse bewoning werden gevonden. Op basis van die sporen werd een terrein van 3,5 ha afgebakend waar de archeologen opgravingen verrichtten. De resultaten van het onderzoek zijn nu bekend gemaakt. De  Archeologische Dienst Waasland vond resten van een zestal hoevegebouwen met bijgebouwen uit de eerste tot de derde eeuw van onze tijdrekening. De erven maakten deel uit van een grotere agglomeratie van enkele (armere) families die voor hun levensonderhoud afhankelijk waren van landbouw en veeteelt. Voor drinkwater waren ze aangewezen op houten waterputten, waarvan er vijf werden teruggevonden. Uit de gevonden brandresten bleek dat de bewoners na hun overlijden werden gecremeerd en hun stoffelijke resten samen met resten van de brandstapel in een kuil werden gegooid.

De archeologen vonden ook de resten van minstens vier gebouwen uit de ijzertijd (ca. 800-50 v. Chr.) van arme families. Ook hier waren de gebouwen gemaakt van hout, leem en stro. Volgens archeologische dienst sluit de bouwstijl aan bij de gebouwen uit de ijzertijd die in de jaren ’90 bij eerdere uitbreidingen van Kluizenmolen werden gevonden.

De belangrijkste vondst waren ongetwijfeld zeven uitzonderlijk goed bewaarde gebouwen uit de midden-bronstijd (ca. 1500-1100 v. Chr.).  Archeologen vonden resten van woonstalhuizen van ongeveer twintig meter lang uit hout, leem en met een zwaar rieten dak. Archeologen vermoeden dat op deze plaats verschillende generaties van een beperkt aantal families woonden. De vondst is een primeur voor onze regio. Ook in heel Vlaanderen is dergelijke vondst eerder uitzonderlijk. Het is pas de vierde keer dat dat bewoning uit de midden-bronstijd werd teruggevonden. Wat de vondst in Sint-Gillis-Waas zo interessant maakt, is dat de gebouwen van een type zijn dat nog niet in Vlaanderen was gevonden. Wel is dergelijke bouwstijl reeds in Zuid-Nederland gevonden.

De archeologen vonden ook diverse vuurstenen werktuigen uit de periode net na de laatste ijstijd (ca. 9000-4000 v. Chr.).

Het archeologische onderzoek was voorzien in het archeologisch advies, gekoppeld aan de bouwvergunning en werd mede door de gemeente financieel ondersteund. Het onderzoek kon ook op veel belangstelling rekenen van inwoners en universiteiten. (mb)

 

 

Lees ook:

Keltische munt gevonden in Elversele

ELVERSELE. Opgravingen van de Archeologische Dienst Waasland (ADW) in Elversele leverden verschillende sporen uit de Ijzertijd en de Romeinse periode op. Nu werd bekend gemaakt dat er bij de...

Archeologisch onderzoek Haegemolen

BEVEREN. Bij een archeologische prospectie op de gronden van de toekomstige gemeentelijke verkaveling Haegemolen zijn interessante sporen van bewoning gevonden. Het gaat om sporen van bewoning van...

Straat ambachtelijke zone wordt Kluizenmeersen

SINT-GILLIS-WAAS. De weg aan de ambachtelijke zone Kluizenmolen wordt Kluizenmeersen gedoopt. De naam verwijst naar een laaggelegen vochtig gebied. De gemeente speelde ook met de idee om de benaming...

Compromissen voor uitbreiding Kluizenmolen

SINT-GILLIS-WAAS. Eind april zullen de eerste verkoopscompromissen voor de uitbreiding van KMO-zone Kluizenmolen ondertekend worden. De bedrijven Laureys Met-All-In, Meubelen De Smet, De Witte NV,...