Archeologisch onderzoek Haegemolen

BEVEREN. Bij een archeologische prospectie op de gronden van de toekomstige gemeentelijke verkaveling Haegemolen zijn interessante sporen van bewoning gevonden. Het gaat om sporen van bewoning van de Ijzertijd tot de Romeinse periode en uit de volle en late Middeleeuwen. De gemeente heeft verder archeologisch onderzoek op het terrein van 1,75 ha toegewezen aan de Archeologische Dienst Waasland. (mb)

 

Lees ook:

ELVERSELE. Opgravingen van de Archeologische Dienst Waasland (ADW) in Elversele leverden verschillende sporen uit de Ijzertijd en de Romeinse periode op. Nu werd bekend gemaakt dat er bij de...

BEVEREN. In het kader van het GRUP Afbakening Zeehavengebied Antwerpen laat de Vlaamse overheid laat onderzoek uitvoeren naar het erfgoed op het platteland aan de Linkerscheldeoever. De onderzoekers...

BEVEREN. In maart werd bij archeologische prospectie op de gronden van de toekomstige gemeentelijke verkaveling Haegemolen interessante sporen van bewoning gevonden gaande van de IJzertijd tot de...

BEVEREN. Vorig jaar voerde de Archeologische Dienst Waasland een archeologische prospectie uit in de KMO-zone Doornpark. Uit de prospectie bleek dat archeologisch onderzoek nodig is voor enkele...

SINT-GILLIS-WAAS. De Archeologische Dienst Waasland (ADW) heeft onlangs haar archeologische opgravingen op de plaats van de uitbreiding van de ambachtelijke zone Kluizenmolen beëindigd. De dienst...

De ondertekening van de overeenkomst tussen Interwaas en de Archeologische Dienst Waasland.SINT-NIKLAAS. Interwaas en de Archeologische Dienst Waasland (ADW) hebben een overeenkomst ondertekend die...