Extra archeologisch onderzoek op site Haegemolen

BEVEREN. In maart werd bij archeologische prospectie op de gronden van de toekomstige gemeentelijke verkaveling Haegemolen interessante sporen van bewoning gevonden gaande van de IJzertijd tot de Romeinse periode. Ook vond de firma All-Archeo, die het onderzoek uitvoerde, resten van bewoning uit de volle en late Middeleeuwen. De sporen zijn interessant genoeg om verder archeologisch onderzoek uit te voeren. 

De gemeente Beveren laat het archeologisch onderzoek op het 1,74 ha grote terrein uitvoeren door de Archeologische Dienst Waasland. Het onderzoek zal minsten 154.000 euro (exclusief BTW) kosten. De kostprijs kan mogelijk 15.000 euro duurder worden als blijkt dat een stelpost conservatie en natuurwetenschappelijk onderzoek nodig is. De start van de opgravingen is voorzien voor de tweede helft van mei. Het archeologisch onderzoek zal een viertal maanden in beslag nemen. (mb)

 

Lees ook:

BEVEREN. In het kader van het GRUP Afbakening Zeehavengebied Antwerpen laat de Vlaamse overheid laat onderzoek uitvoeren naar het erfgoed op het platteland aan de Linkerscheldeoever. De onderzoekers...

BEVEREN. Bij een archeologische prospectie op de gronden van de toekomstige gemeentelijke verkaveling Haegemolen zijn interessante sporen van bewoning gevonden. Het gaat om sporen van bewoning van...

BEVEREN. Vorig jaar voerde de Archeologische Dienst Waasland een archeologische prospectie uit in de KMO-zone Doornpark. Uit de prospectie bleek dat archeologisch onderzoek nodig is voor enkele...