ACV ijvert voor veilig interimwerk

SINT-NIKLAAS. De jaarlijkse campagne van het ACV voor uitzendarbeid is op gang getrapt. In deze informatiecampagne ijvert het ACV voor veiliger uitzendwerk. Niet overbodig blijkt: volgens cijfers van het Fonds voor Arbeidsongevallen is het risico op een arbeidsongeval bij uitzendkrachten meer dan dubbel zo groot dan bij niet-uitzendkrachten. Volgens ACV worden arbeidsongevallen bij uitzendkrachten vaker laattijdig of het helemaal niet aangegeven aan de verzekering. De gevallen die wel worden gemeld, worden volgens ACV steeds meer geweigerd. 

In haar informatiecampagne pleit ACV dat de uitzendsector haar informatieplicht vervult, zorgt voor een degelijk onthaal, een voorafgaande opleiding, begeleiding door een 'peter', kosteloos werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen. Ten slotte vraagt ACV aan Federgon, de werkgeversfederatie van de uitzendsector, er op toeziet dat dit alles wordt uitgevoerd.

Uitzendkrachten kunnen op maandag 12 december met hun vragen terecht op de 'interimdag' van ACV,  van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 18.30 uur in de ACV-dienstencentra.  (mb)

 

Lees ook:

TEMSE. Het gemeentebestuur van Temse opent, samen met VDAB en het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten, een interimwinkel. De interimwinkel krijgt vanaf 26 januari een stekje in de Werkwinkel Temse in...

KRUIBEKE. In Rupelmonde werd het eeuwfeest gevierd van het ACV Rupelmonde dat ondertussen is gegroeid naar de drie deelgemeenten. 100 jaar bestaan, het is voor de minste verenigingen weggelegd. Het...

KRUIBEKE. Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van ACV heeft Fons Van Hoyweghen een schitterend overzicht gegeven van de geschiedenis van de werkgelegenheid in Rupelmonde en meteen ook van...

REGIO. ACV Waas en Dender en KAV Oost-Vlaanderen willen zich inzettten voor gelijke lonen voor mannen en vrouwen. Maart is voor het ACV de maand van het gelijk loon. Dat is niet toevallig zo; een...

SINT-GILILS-WAAS. Op zaterdag 16 mei vierden een 170-tal leden de 90ste verjaardag van ACV Sint-Gillis-Waas. Op de viering kregen een dertigtal mensen een ereteken voor jarenlange lidmaatschap.

SINT-GILLIS-WAAS. Het ACV, gestuwd door Regiopropagandist Bart Reyns die Sint-Gillis en Stekene als zijn werkgebied heeft, maakte werk van een zekere doorlichting van Sint-Gillis op het sociaal...