Sint-Gillis-Waas wil Kluizenmolen uitbreiden

SINT-GILLIS-WAAS. Het gemeentebestuur werkt aan een bijzonder plan van aanleg voor de uitbreiding van het bestaande lokaal bedrijventerrein 'Kluizenmolen'. Momenteel is er geen ruimte meer voor bijkomende bedrijvigheid op het bestaande bedrijventerrein 'Kluizenmolen'.  Met de opmaak van het bijzonder plan van aanleg wil de gemeente tegemoetkomen aan de dringende behoefte van herlokalisatie en economische groeimogelijkheden van de lokale bedrijven. Geïnteresseerde bedrijfsleiders kunnen tot 1 november 2004 hun kandidaatstelling indienen. Het gemeentebestuur doet hierbij een laatste oproep. Invulformulieren zijn te verkrijgen bij de gemeentelijke administratie, sector Grondgebiedzaken, afdeling Ruimtelijke Ordening.  

De uitbreiding is bedoeld voor bedrijven die aan Sint-Gillis-Waas gebonden zijn. Dit zijn bedrijven die reeds hier gevestigd zijn, maar bijvoorbeeld ook nieuw te stichten bedrijven die voor de afzet van goederen in hoofdzaak zijn aangewezen op Sint-Gillis-Waas of aantoonbaar sociaal en/of economisch aan Sint-Gillis-Waas zijn gebonden.

De zoekzone voor de uitbreiding van het lokaal bedrijventerrein is gesitueerd ten westen van het bestaande bedrijventerrein 'Kluizenmolen'.  In het noorden wordt de zone begrensd door de parallelweg van de E34, in het oosten door het bestaande bedrijventerrein 'Kluizenmolen', in het zuiden door de Reepstraat en in het westen door een eerder gesloten en bebost landschap met verspreid een aantal tweede verblijven. Het noordelijk deel van de vooropgestelde zoekzone is vanuit het oogpunt van een goede mobiliteit het meest geschikt voor bedrijvigheid: er zijn aansluitingen op het bestaande bedrijventerrein en op de parallelweg mogelijk. Het interne verkeer zal zich verplaatsen via een lus-systeem. In het zuidelijk deel denkt men eerder aan een beperkt behoud van de bestaande landbouw.

Het nieuwe terrein zal qua uitstraling en inrichting aansluiten op het bestaande bedrijventerrein. Vooral de landschappelijke inpassing zal een belangrijke rol spelen bij de vormgeving ervan. Er zal een ruime groenstrook voorzien worden ten aanzien van de tweede verblijven van de Reinakker en ten aanzien van de Reepstraat.

 

 

Lees ook:

Straat ambachtelijke zone wordt Kluizenmeersen

SINT-GILLIS-WAAS. De weg aan de ambachtelijke zone Kluizenmolen wordt Kluizenmeersen gedoopt. De naam verwijst naar een laaggelegen vochtig gebied. De gemeente speelde ook met de idee om de benaming...

Compromissen voor uitbreiding Kluizenmolen

SINT-GILLIS-WAAS. Eind april zullen de eerste verkoopscompromissen voor de uitbreiding van KMO-zone Kluizenmolen ondertekend worden. De bedrijven Laureys Met-All-In, Meubelen De Smet, De Witte NV,...

Archeologisch onderzoek Kluizenmolen klaar

SINT-GILLIS-WAAS. De Archeologische Dienst Waasland (ADW) heeft onlangs haar archeologische opgravingen op de plaats van de uitbreiding van de ambachtelijke zone Kluizenmolen beëindigd. De dienst...

Kringwinkel Azalee verhuist naar Sint-Gillis-Waas

SINT-GILLIS-WAAS.  Binnenkort verhuist kringwinkel Azalee naar de KMO-zone Kluizenmolen in Sint-Gillis-Waas. Momenteel is de kringwinkel gevestigd in Kemzeke. Azalee wordt in Sint-Gillis-Waas met...

Nieuwe loten KMO-zone Kluizenmolen toegekend

SINT-GILLIS-WAAS. De eerste percelen van de uitbreiding aan de KMO-zone Kluizenmolen zijn toegekend. De toekenning gebeurde op basis van een verdelingsplan en -akte. In eerste instantie zijn...