Sint-Gillis-Waas wil Kluizenmolen uitbreiden

SINT-GILLIS-WAAS. Het gemeentebestuur werkt aan een bijzonder plan van aanleg voor de uitbreiding van het bestaande lokaal bedrijventerrein 'Kluizenmolen'. Momenteel is er geen ruimte meer voor bijkomende bedrijvigheid op het bestaande bedrijventerrein 'Kluizenmolen'.  Met de opmaak van het bijzonder plan van aanleg wil de gemeente tegemoetkomen aan de dringende behoefte van herlokalisatie en economische groeimogelijkheden van de lokale bedrijven. Geïnteresseerde bedrijfsleiders kunnen tot 1 november 2004 hun kandidaatstelling indienen. Het gemeentebestuur doet hierbij een laatste oproep. Invulformulieren zijn te verkrijgen bij de gemeentelijke administratie, sector Grondgebiedzaken, afdeling Ruimtelijke Ordening.  

De uitbreiding is bedoeld voor bedrijven die aan Sint-Gillis-Waas gebonden zijn. Dit zijn bedrijven die reeds hier gevestigd zijn, maar bijvoorbeeld ook nieuw te stichten bedrijven die voor de afzet van goederen in hoofdzaak zijn aangewezen op Sint-Gillis-Waas of aantoonbaar sociaal en/of economisch aan Sint-Gillis-Waas zijn gebonden.

De zoekzone voor de uitbreiding van het lokaal bedrijventerrein is gesitueerd ten westen van het bestaande bedrijventerrein 'Kluizenmolen'.  In het noorden wordt de zone begrensd door de parallelweg van de E34, in het oosten door het bestaande bedrijventerrein 'Kluizenmolen', in het zuiden door de Reepstraat en in het westen door een eerder gesloten en bebost landschap met verspreid een aantal tweede verblijven. Het noordelijk deel van de vooropgestelde zoekzone is vanuit het oogpunt van een goede mobiliteit het meest geschikt voor bedrijvigheid: er zijn aansluitingen op het bestaande bedrijventerrein en op de parallelweg mogelijk. Het interne verkeer zal zich verplaatsen via een lus-systeem. In het zuidelijk deel denkt men eerder aan een beperkt behoud van de bestaande landbouw.

Het nieuwe terrein zal qua uitstraling en inrichting aansluiten op het bestaande bedrijventerrein. Vooral de landschappelijke inpassing zal een belangrijke rol spelen bij de vormgeving ervan. Er zal een ruime groenstrook voorzien worden ten aanzien van de tweede verblijven van de Reinakker en ten aanzien van de Reepstraat.

 

 

Lees ook:

De verkoopsvoorwaarden voor nieuwe gronden in de KMO-zone Kluizenmolen zijn bekend.SINT-GILLIS-WAAS. Ondernemers die een stuk grond kopen in het nieuwe deel van de KMO-zone Kluizenmolen moeten...

De KMO-zone Kluizenmolen breidt uit.SINT-GILLIS-WAAS. Het gemeentebestuur maakt werk van de aangekondigde uitbreiding van de KMO-zone Kluizenmolen. Na de aankoop van de nodige gronden en aanleg van...

De wegeniswerken om nieuwe riolering te leggen voor de nieuwe KMO-zone starten om maandag 18 januari. De strook van de werken is op de kaart aangeduid met een rode lijn.SINT-GILLIS-WAAS. De lang...

SINT-GILLIS-WAAS. De gemeenteraad van Sint-Gillis-Waas heeft het wegtracé en het ontwerp van de wegenis voor de uitbreiding van de KMO-zone Kluizenmolen goedgekeurd. Door deze goedkeuring kan...

SINT-GILLIS-WAAS. De gemeente Sint-Gillis-Waas wil een bijzonder plan van aanleg (BPA) opstellen om het bedrijventerrein 'Kluizenmolen' uit te breiden. Ze wil hiermee tegemoetkomen aan de...

SINT-GILLIS-WAAS. Het gemeentebstuur van Sint-Gillis-Waas wil de bedrijventerreinen uitbreiden. Het bijzonder plan van aanleg voorziet in een uitbreiding van 13,6ha bruto oppervlakte lokaal...