Sint-Gillis-Waas wil uitbreiding bedrijventerrein Kluizenmolen

SINT-GILLIS-WAAS. De gemeente Sint-Gillis-Waas wil een bijzonder plan van aanleg (BPA) opstellen om het bedrijventerrein 'Kluizenmolen' uit te breiden. Ze wil hiermee tegemoetkomen aan de vraag van bedrijven om uit te breiden. Sint-Gillis-Waas hoopt op deze manier de economische leefbaarheid te kunnen garanderen.
De uitbreiding is bedoeld voor bedrijven uit Sint-Gillis-Waas en bedrijven die nauw met de streek verbonden zijn.

De uitbreiding van de 'Kluizenmolen' kan ten westen van het bestaande terrein. In het noorden wordt de zone begrensd door de parallelweg van de E34/A11, in het oosten door het bestaande bedrijventerrein 'Kluizenmolen', in het zuiden door de Reepstraat en in het westen door een eerder gesloten en bebost landschap met verspreid een aantal tweede verblijven.

Vooraleer de gemeente start met de opmaak van dit bijzonder plan van aanleg wil ze te weten komen wie er geïnteresseerd is. Kandidaten kunnen zich tot 1 november 2004 inschrijven via de afdeling Ruimtelijke Ordening van het gemeentebestuur. Bovendien wordt er voor de geïnteresseerde bedrijfsleiders op dinsdag 12 oktober 2004 een informatievergadering georganiseerd. Deze vergadering heeft plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, Kerkstraat 29 (ingang via Lage Kerkwegel) om 20u. (mb)

 

 

Lees ook:

De verkoopsvoorwaarden voor nieuwe gronden in de KMO-zone Kluizenmolen zijn bekend.SINT-GILLIS-WAAS. Ondernemers die een stuk grond kopen in het nieuwe deel van de KMO-zone Kluizenmolen moeten...

De KMO-zone Kluizenmolen breidt uit.SINT-GILLIS-WAAS. Het gemeentebestuur maakt werk van de aangekondigde uitbreiding van de KMO-zone Kluizenmolen. Na de aankoop van de nodige gronden en aanleg van...

De wegeniswerken om nieuwe riolering te leggen voor de nieuwe KMO-zone starten om maandag 18 januari. De strook van de werken is op de kaart aangeduid met een rode lijn.SINT-GILLIS-WAAS. De lang...

SINT-GILLIS-WAAS. De gemeenteraad van Sint-Gillis-Waas heeft het wegtracé en het ontwerp van de wegenis voor de uitbreiding van de KMO-zone Kluizenmolen goedgekeurd. Door deze goedkeuring kan...

SINT-GILLIS-WAAS. Het gemeentebestuur werkt aan een bijzonder plan van aanleg voor de uitbreiding van het bestaande lokaal bedrijventerrein 'Kluizenmolen'. Momenteel is er geen ruimte...

SINT-GILLIS-WAAS. Het gemeentebstuur van Sint-Gillis-Waas wil de bedrijventerreinen uitbreiden. Het bijzonder plan van aanleg voorziet in een uitbreiding van 13,6ha bruto oppervlakte lokaal...