Djem en gemeentebestuur in goede verstandhouding

MELSELE. Weldra wordt begonnen aan de uitbreiding van Jeugdhuis Djem. Aanvankelijk had schepen Van de Vijver wel voorgesteld om Djem naar een andere locatie brengen. Maar het jeugdhuisbestuur mocht zelf de discussie voeren en besloot in het centrum te blijven. De aldaar gevestigde verenigingen zijn er al lang thuis. Ook de Vlaamse Federatie Jeugdhuizen blijft ijveren om jeugdhuizen  in het centrum te houden maar dan wel mits een degelijke isolatie van het gebouw.

 

De gemeente bleef alles opvolgen via schepen Van de Vijver, die al in 1999 bij de eerste debatten bij de zaak was betrokken. Toen bleek dat er 4 miljoen BEF nodig was, stelde de schepen voor om een subsidie van 50% aan te bieden. Zowel het schepencollege als de gemeenteraad volgde hem daarin en reeds in de begroting van 2003 was het geld voorzien. Achteraf bleek dat die tussenkomst nog niet voldoende was want ook al had Djem een spaarpot, de gewone werking moest ook worden verder gezet. Daarom besloot de gemeente een renteloze lening van 25.000 euro op 10 jaar, toe te staan.


Het jeugdhuis zelf was al van in 1997 beginnen sparen en sedert 2000 zorgden ze er voor dat er geen grote onkosten waren. Ze komen nu toe maar uit de eerste aanbesteding van lot 1 i.v.m. de isolatie bleek dat de raming werd overschreden en er zeker nog heel was geld nodig is. Maar voorzitter Massar, schatte enorm naar waarde wat het gemeentebestuur doet, ook op het morele vlak. De afgevaardigde van de VFJ, noemde de medewerking van de gemeente Beveren werkelijk een uitzondering!


Maar het gemeentebestuur stelde toch een voorwaarde. Djem moest met de VZW Parochiale Werken een nieuwe huurovereenkomst afsluiten. De pastoor weigerde dat, maar uiteindelijk kwam het nieuwe contract in orde dank zij leden van de VZW. Uiteindelijk was Djem toch reeds in 1999 begonnen aan de verre voorbereiding van de verbouwing en na een open debat, werd een studiebureau aangesproken voor een akoestisch verslag  en daaruit groeide dan de studie bij de buren in hoeverre de trillingen en de bassen stoorden. Met dat advies werd naar architect Guido Franssens gestapt en die maakte dan de plannen op waarmee moest worden  voldaan aan de milieuvoorschriften. Ondertussen zijn de offertes binnen voor lot 1 dat over de totale isolatie gaat. In mei-juni verwacht men aan de werken te beginnen.


Voor schepen Marc Van de Vijver is dat eindelijk goed nieuws, want er zijn toch al 4 jaren over heen gegaan. Voor hem ging het hier om het voortbestaan van Djem en nu is de toekomst gegarandeerd.(F)

 

Lees ook:

MELSELE. Maar liefst veertien ploegen zijn ingeschreven op de 29ste sportmarathon van jeugdhuis Djem uit Melsele. De ploegen strijden gedurende het weekend van 8 tot 10 mei om de sportieve eer in en...

MELSELE. Komend weekend beleeft Melsele voor de 25ste keer de Sportmarathon, het troetelkind van Herman Van Puymbroeck, die met deze organisatie jong en oud de kans geeft in de meest gezellige sfeer...

MELSELE. Voorzitter Bram Massar heeft gereageerd op de vermelding in ons artikel over de Burggravenhoek (5 maart) dat het Jeugdhuis zou uitbreiden. Dat was tijdens de gemeenteraad van Beveren door...

BEVEREN/MELSELE. Het BPA Burggravenhoek in het Melseelse centrum dat gaat over de gronden achter Jeugdhuis Djem en tussen de richtingen Kalishoekstraat - Elisabethstraat en kerkhof, komt maar niet...

MELSELE. Het bestuur van het Jeugdhuis Djem heeft in een persnota duidelijk gesteld dat, na het verschijnen van een subjectieve website en de interventie van het Vlaams Belang op de gemeenteraad...

MELSELE. In het clubhuis van Djem werd dinsdagavond een open debat gehouden omtrent de nabije toekomst van het jeugdhuis. De bedoeling was om ook de buren, die vrees hadden geuit dat na de...