Jeugdhuis Djem wil waarheid, niets dan de waarheid

MELSELE. Het bestuur van het Jeugdhuis Djem heeft in een persnota duidelijk gesteld dat, na het verschijnen van een subjectieve website en de interventie van het Vlaams Belang op de gemeenteraad rond de aangekondigde verbouwingswerken, het tijd was om daarop te reageren. Het jeugdhuis heeft steeds in een positieve sfeer gesprekken met de buren aangegaan en hen altijd op de hoogte gebracht van de plannen rond de verbouwingen. Het bestuur van Djem wenst dit te blijven doen.

 

Maar er zijn verkeerde interpretaties en zelfs onwaarheden door sommigen verspreid en dat wordt niet genomen. Wat de politie-interventies betreft werd door de website 'www.melsele-leeft.be' en het Vlaams Belang gemeld dat in de periode 2001-2004 de politie 12 keer moest langskomen "tot de boel tot bedaren kon worden gebracht".  Djem keek alles na bij de politie en leerde daaruit dat het verkeerde voorstelling van de feiten is. Vijf van de twaalf data verwijzen naar een bezoek van de politie in verband met geluidsoverlast. Drie PV's werden opgemaakt, maar allen werden zonder gevolg geklasseerd.Twee data verwijzen naar een activiteit van een andere jeugdbeweging en nog twee naar een oproep van Djem zelf, zonder dat er een klacht van de buren was binnengelopen. Er is ook nog een oproep die verwijst naar een vechtpartij rondom een Melseels cafe.Twee data verwijzen naar preventieve politiecontroles op geluid wat diezelfde avonden in alle Beverse jongerencafees gebeurde. Dat is dus de waarheid en voor Djem is de conclusie duidelijk: de politietussenkomst is fel overdreven.


Djem vindt het triest dat het in de discussie rond het BPA Burgravenhoek wordt meegesleurd. Ze hebben dit BPA nooit gevraagd. In deze discussie wenst het jeugdhuis ook geen stelling te nemen omdat het zijn taak niet is. Het enige is, dat ze van bestemming veranderen, maar dat verandert in wezen niets aan de werking van Djem. Dat Djem de onteigende tuin van een buur zou gebruiken voor openluchtfuiven is helemaal 'uit de lucht gegrepen'. Daar is nooit over gesproken in het jeugdhuis.


Het bestuur van Djem haalt ook uit naar het Vlaams Belang dat volgens hen, het jeugdhuis viseert. Het Vlaams Belang heeft nooit een gesprek met hen aangegaan. Het bestuur onderstreept dat het zich niet politiek uitspreekt omdat het een onafhankelijk jeugdhuis is en blijft. Maar het wil wel reageren tegen eenieder die hen aanvalt met foutieve gegevens.


Jeugdhuis Djem kondigde ook aan dat het de gemeenteraad van dinsdag 21 december zal volgen i.v.m. de bespreking van de beslissing om een renteloze lening van 25.000 euro toe te kennen aan Djem. Ze kijken uit die er kritiek op gaat hebben want, wie dat  heeft, is feitelijk tegen het verbouwen van het jeugdhuis en dus voor het in stand houden van de geluidshinder op grote activiteiten naar de buurt.


Tenslotte gaat Djem een open debat organiseren. Daarin nodigen ze de schepen, buren en jeugdhuisfederatie uit om samen met het bestuur in het panel te zitten, geleid door een moderator. Iedereen die zich in deze materie interesseert is welkom.


Voor het Melseelse Jeugdhuis blijft het de taak om jongeren een ontmoetingsplaats aan te bieden en af en toe een fuif en optreden te organiseren, naast tal van vele andere activiteiten. Met de gemeente is een protocolakkoord afgesloten waarin Djem garandeert dat het fuivenaantal na de verbouwingen slechts licht stijgt. In de persnota wijst het Djem-bestuur er op dat het fuiven belangrijk is. Zelfs een kwestie van overleven. Iemand die volgens hen, Djem op zijn huidig aantal van twaalf grote activiteiten wil houden, tekent voor het doodbloeden van Djem. Het heeft, zoals ieder jeugdhuis een aanvaardbaar aantal fuiven en optredens nodig om zijn werking te garanderen. Het ledenaantal loopt stilaan terug door de beperkingen waar we nu aan vasthangen.


Daarnaast maakt Djem zich sterk de zeldzame overlast op straat nog beter aan te pakken door meer toezicht en een gerichte aanpak. Dit samen met het geluidsdicht maken van het jeugdhuis verkrijgt men een perfect evenwicht tussen de buurt en Djem. Het klinkt ook positief dat reeds een paar ondertekenaars van de open brief van de buurtbewoners zich al persoonlijk kwamen verontschuldigen. Ze vinden de huidige reacties van enkelingen overdreven. Het Djem-bestuur heeft dan ook de indruk dat de buurt hen alle kansen wil geven zolang er rekening ook met de buren wordt gehouden. Het blijven positief ingestelde jongeren, die van het Jeugdhuis, die met toewijding het leven in Djem ter harte nemen. Het bestuur formuleerde het als een kerstwens: laat de waarheid  zegevieren, de provocaties stoppen en terug met elkaar op een open manier communiceren. (F)

 

Lees ook:

MELSELE. Maar liefst veertien ploegen zijn ingeschreven op de 29ste sportmarathon van jeugdhuis Djem uit Melsele. De ploegen strijden gedurende het weekend van 8 tot 10 mei om de sportieve eer in en...

MELSELE. Komend weekend beleeft Melsele voor de 25ste keer de Sportmarathon, het troetelkind van Herman Van Puymbroeck, die met deze organisatie jong en oud de kans geeft in de meest gezellige sfeer...

MELSELE. Voorzitter Bram Massar heeft gereageerd op de vermelding in ons artikel over de Burggravenhoek (5 maart) dat het Jeugdhuis zou uitbreiden. Dat was tijdens de gemeenteraad van Beveren door...

BEVEREN/MELSELE. Het BPA Burggravenhoek in het Melseelse centrum dat gaat over de gronden achter Jeugdhuis Djem en tussen de richtingen Kalishoekstraat - Elisabethstraat en kerkhof, komt maar niet...

MELSELE. In het clubhuis van Djem werd dinsdagavond een open debat gehouden omtrent de nabije toekomst van het jeugdhuis. De bedoeling was om ook de buren, die vrees hadden geuit dat na de...

MELSELE. Weldra wordt begonnen aan de uitbreiding van Jeugdhuis Djem. Aanvankelijk had schepen Van de Vijver wel voorgesteld om Djem naar een andere locatie brengen. Maar het jeugdhuisbestuur mocht...