Werken Hedwige- en Prosperpolder verlopen vlot

BEVEREN. Er is nog steeds een Nederland - Vlaanderen aan de gang op vlak van werken langsheen de Schelde in de polders van Hedwige en Prosper. Werken voor een toegankelijke, veilige én natuurlijke Schelde. Zo heet dat. Het grensoverschrijdende Hedwige-Prosperproject geeft het brakwatergetij straks 465 hectare extra speelruimte. De 170 hectare hiervan op Vlaams grondgebied past binnen het geactualiseerde Sigmaplan.
Het gebied zal samen met het ‘Verdronken land van Saeftinghe’ een uitgestrekt bekken vormen dat de dynamiek van stormgolven moet breken. Door de rivier al dicht bij de monding meer ruimte te geven, beperkt het project de kracht van de vloedgolf bij storm- en springtij. Bovendien zal het gebied worden ingericht als getijdennatuurgebied. Tweemaal per dag, bij vloed, zal water het gebied binnenstromen. Bij eb vloeit het gebied weer leeg.

In dit 'natuurlijke zuiveringsstation' kunnen de getijden hun gang gaan, wat de kwaliteit van het Scheldewater en onze leefomgeving ten goede komt. Er komen slikken en schorren bij te pas en die verbeteren de waterkwaliteit op twee manieren. Doordat het water een grotere oppervlakte inneemt, komt het veelvuldig in contact met de lucht. Hierdoor stijgt het zuurstofgehalte in het water indrukwekkend. De zuurstofgraad gaat met wel 60% omhoog en bovendien daalt het gehalte aan schadelijke stoffen spectaculair.
Op de tweede - maar zeker niet minder belangrijke - plaats zorgen slikken en schorren ervoor dat er in de Schelde genoeg voedsel is. Dankzij de stofwisseling in het natuurgetijdengebied gedijt plankton hier zeer goed. Vele Scheldevissen doen zich graag tegoed aan deze minuscule lekkernij. Bovendien voorkomt de aanwezigheid van nuttig plankton de vorming van giftige algen.

De lager gelegen slikken overstromen na de werken bij elke vloed. Weinig planten houden van zoveel nattigheid, waardoor deze slikken grotendeels onbegroeid blijven. Met de jaren blijft echter meer en meer zand op de slikplaten achter, waardoor ze uiteindelijk boven het gemiddelde hoogwater uittorenen. Vanaf dat moment vormen ze schorren. Die overstromen slechts af en toe, bij springtij.
Op termijn vormen ze een dichte jungle van kreken en beekjes met ruigtekruiden en riet. Op bepaalde plekken grazen schapen of runderen, waardoor tussen het riet plaats vrijkomt voor zoutminnende planten.

Op Vlaams grondgebied zijn de werkzaamheden al een tijdje bezig en ze verlopen goed. Nog vóór de aanvang van het bouwverlof in 2010 werd de eerste fase afgerond. Nu staan een hele reeks nieuwe activiteiten op het programma.
De ringdijk langs de Zoetenberm wordt maar liefst 1.200 meter langer. In het najaar start de afgraving van de Prosperdijk. Sommige dijkdelen blijven behouden; zij vormen straks eilandjes in het natte landschap, uitgelezen rustplaatsen voor vogels van diverse pluimage. En een lust voor het oog van de opmerkzame wandelaar.

Na afloop van de werken sluiten de schorren van de Wase linkerscheldeoever (schor Ouden Doel en Paardenschor) aan bij het Verdronken Land van Saeftinghe. Samen vormen ze een natuurgebied van internationaal belang dat zich uitstrekt over wel 4000 hectare.

Het valt op dat het project Hedwige-Prosper heel wat functies zal krijgen. Van natuurontwikkeling tot en met economische draagkracht voor de havens en overstromingsrem. Het aaneengesloten natuurgebied met slikken en schorren zorgt voor een efficiënte ontwikkeling van habitats en bescherming van bedreigde vogelsoorten. (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

PROSPERPOLDER. Sinds eind 2008 wordt in de Hedwige-Prosperpolder een intergetijdengebied aangelegd, wat deel uitmaakt van het Sigmaplan. Bedoeling is dat er na de werken een landschap van slikken en...

Doel 2020 hoopt dat de Nederlandse beslissing minister-president Peeters tot bezinning kan brengen. In Doel zelf is het overduidelijk hoe ze over het beleid van de regering Peeters denken.DOEL. De...

KRUIBEKE/WAASLAND. Naar aanleiding van de vaststellingen dat de opwarming van de aarde een effect zou hebben op de stijging van de zeespiegel en het feit dat ook het vloedpeil van de Schelde de...

De afgevaardigden van de actiegroep zetten hun standpunt uiteen. PROSPERPOLDER. Het initiatief van het Beverse gemeentebestuur om een Beeldbank aan te leggen over Prosperpolder is bij het...

de kerk van Prosperpolder (foto: beeldbankwaasland)PROSPERPOLDER/ BEVEREN. De gemeente is op zoek naar beeldmateriraal over Prosperpolder dat een groot deel overstromingsgebied wordt. Wat de...

KIELDRECHT. Op dinsdag 20 mei organiseert Waterwegen en Zeekanaal NV van 16 tot 20u in de foyer van OC Ermenrike, Molenstraat 32A een informatiemarkt over het geactualiseerde SIGMAPLAN, het project...