Nederland schrapt ontpoldering Hertogin Hedwigepolder

Image
Doel 2020 hoopt dat de Nederlandse beslissing minister-president Peeters tot bezinning kan brengen. In Doel zelf is het overduidelijk hoe ze over het beleid van de regering Peeters denken.
DOEL. De Nederlandse regering gaat de Hertogin Hedwigepolder niet ontpolderen en dat is opmerkelijk omdat een paar maand geleden nog door een commissie, geleid door VVD'er Ed Nijpels, werd geopperd dat het ontpolderen de beste oplossing was ter compensatie van het verdiepen van de Westerschelde. Volgens het kabinet Balkenende is het draagvlak van de ontpoldering te gering. Daarom kiest het kabinet voor een plan van de Zeeuwse waterschappen om buitendijkse schorren aan te leggen.

De Nederlandse provincie Zeeland is verrast maar blij met het besluit. In onze regio zijn de reacties sceptischer. Actiegroep Doel2020 is blij dat de Nederlandse regering toont dat het anders kan, dat het beleid wél rekening kan houden met de gevoeligheden van een regio. Meteen wijst de actiegroep met een beschuldigende vinger naar de regering van Kris Peeters. "Het is een zoveelste illustratie van het wanbeleid dat plaatsvindt op de Linkerscheldeoever.", klinkt het, "De boeren en eigenaars die in het Belgisch deel van die polder woonden werden vorig jaar onteigend en ook de werken werden er reeds opgestart. Met een ongekende verwoesting van een van de mooiste polders tot gevolg. Allemaal zinloos dus." Doel 2020 hoopt dat de Nederlandse beslissing minister-president Peeters tot bezinning kan brengen.

Vlaams Belang zegt bij monde van Bruno Stevenheydens blij te zijn met de Nederlandse beslissing.
Stevenheydens beseft dat er nog geen garanties zijn. De Europese Commissie kan immers nog altijd ontpoldering opleggen. De politicus prijst de Nederlandse creativiteit om het eigen grondgebied te besparen van ontpoldering. Toch is er ook kritiek te horen. Kritiek richting Beverse gemeentebestuur "dat beter het verzet van de Zeeuwen tegen de ontpoldering had gevolgd". "Het college van Beveren gaf twee jaar geleden haar verzet wel op. Onze gemeente heeft al genoeg offers moeten leveren, terwijl er wel duidelijk alternatieven in overeenstemming met de Europese regelgeving voorhanden zijn of gezocht konden worden. De Zeeuwen en de Nederlandse regering hebben de afgelopen dagen bewezen dat het inderdaad anders kan.", besloot Stevenheydens. (mb)

 

 

Lees ook:

oa deze woning in de Camermanstraat zal worden afgebrokenBEVEREN.  De Maatschappij voor Grond in Industrialisatiebeleid Linkerscheldeoever wil opnieuw 40 woningen in Doel afbreken. Het heeft...

BEVEREN. Dat  minister Van Grembergen de Doelse kogge naar Baasrode wil over brengen en niet naar Beveren, heeft het schepencollege en  de gemeenteraad  erg ontgoocheld. Burgemeester...

DOEL. Het Deurganckdok is officieel geopend en Koning Albert II zag hoe mooi het was. Maar dat het meest schilderachtige dorpje van het Waasland door verloedering al een 'kader' is verloren,...

DOEL. Voorbije week was in het Waasland nogal wat te doen rond de uitspraken van Bart Casier, directeur van de Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Land van Waas. Die stelde namelijk dat de komst...

DOEL. Vlak voor het kerstweekeinde werden in Doel twee perfect bewoonbare woningen professioneel 'onbewoonbaar' gemaakt. In huizen in de Pastorijstraat en de Scheldemolenstraat werden de...

DOEL. Het actiecomité Doel2020 stelt zich vragen bij het havenbeleid van de Vlaamse overheid. Volgens het comité stapelt die overheid de blunders op. Zo wordt momenteel het Doeldok -...