"Red onze Polders"

Image
De afgevaardigden van de actiegroep zetten hun standpunt uiteen.

PROSPERPOLDER. Het initiatief van het Beverse gemeentebestuur om een Beeldbank aan te leggen over Prosperpolder is bij het actiecomité 'Red onze Polders' als een kaakslag aangekomen. De landbouwers waren boos en toen dinsdagvoormiddag het project werd voorgesteld, zat het spel op de wagen. Normaal moest dat gebeuren in het Jeugdcentrum van Prosperpolder maar het lekte uit dat de boeren met tractoren zouden naar daar zouden komen en daarom ging de voorstelling door op het gemeentehuis van Beveren.

Het actiecomité vindt dat de gemeente wat meer energie moet steken in het behoud van de polder en niet om er wat foto’s te komen maken voor net nageslacht. Het doet ons natuurlijk aan Doel denken waar Doel 2020 de gemeente ook smeekte mee achter het behoud van het dorp te staan.

En 'Red onze Polders', is de roep die Antoine Denert in zijn Kruibeke al vele jaren trouw is gebleven als protest tegen de potpolder. Nu wordt een nieuwe potpolder ook het zwart beest voor Prosperpolder: een overstromingsgebied van ruim 465 ha moet het daar worden, zowel op Belgisch als Nederlands grondgebied.

In het gebeid zijn toch een twintigtal boeren actief en er staan een tiental huizen waarbij ook een horecazaak en enkele landbouwbedrijven. Zelfs de Sint-Antoniushoeve uit 1853 moet er aan geloven. Een hoeve waar veel fietsende toeristen met bewondering naar keken. De baas van de Sint-Antoniushoeve heeft zijn hemel al verdiend want, nog voor de Waaslandhaven in een definitieve plooi viel, lag zijn erf op de lijn van het Baalhoekkanaal dat ze eens wilden aanleggen. Toen dat plan werd afgevoerd kwam er even een rustige periode maar nu kwam er een nieuwe 'man met de zeis' en die wil via een potpolder, de dood van de Sint-Antoniushoeve plus de landbouwgronden.

Image
De afvaardiging uit Prosperpolder die de hoop uitsprak dat hun polder nog zou worden gered. Maar net als in Kruibeke of in Doel, zal het waarschijnlijk ook hier niets uithalen.

Het overstromingsgebeid in Prosperpolder is een compensatie voor de uitdieping van de Schelde. Het water dat daardoor méér circuleert moet gepot worden in de Prosper- en Hedwigepolder. Een rare evolutie is het. Op school werd met fierheid naar onze voorouders gewezen die op een oordeelkundige manier de inpoldering verwezenlijkten en zo de vruchtbare polders een leven gaven. Het is nu al honderden jaren dat boeren er hun ‘goud’ uithalen. En nu mag de Schelde alles terug nemen. Voor het geval er te veel water is natuurlijk.

Het is zeer de vraag of de overstromingsgebieden het water, dat voor overstromingsgevaar zorgt, allemaal zal kunnen opvangen. Volgens burgemeester Denert van Kruibeke, is dat zo niet. Er waren dit jaar, 55 jaar na het feit, weer herinneringen aan de overstromingsramp 1953.  Beelden uit die tijd zijn sprekend en dat er iets gedaan wordt om zulke ramp te vermijden, is maar best. Sommigen zijn er zeker van dat de potpolders zoals in Kruibeke, Bazel en Rupelmonde en al de nieuwe die ze aanleggen, dé oplossing zijn. Anderen houden het bij de bouw van een stormvloedkering, een stormstuw. Nederland koos dáár voor. Vlaanderen niet.

Het is gewoon een keuze maken tussen stormstuw, dijkverhoging of overstromingsgebieden met verlaagde dijken om toe te laten dat het water binnen loopt. Uit een studie bleek dat een stormstuw de veiligheid best ten goede komt voor de bewoners langs de Schelde. Ook die van Antwerpen, maar daar voelt men zich veilig achter een waterkeringmuur van 7 km lang en die op 8m35 TAW ligt. Maar als we de rampvloed  van 1953 er bij halen, lezen we dat het toen op zijn minst 9m05 TAW was. Dus, opgelet Antwerpen. Men heeft berekend dat door het inschakelen van de overstromingsgebieden er voor Antwerpen een effect zou zijn van 20 centimeter lagere waterstand.

Maar daar gaat het niet om. De boze boeren van 'Red de Polders' willen hun uniek landschap redden. Het is waardevol, zowel cultuur-historisch als landbouw-economisch. Voor hen zijn het waanzinnige plannen die de polders opdoeken en met hen natuurlijk ook de boeren. De Landbouworganisatie 'Vlaams Agrarisch Centrum' diende nog een bezwaarschrift in maar dat telde maar voor 'peper en zout' en momenteel zijn de werken gestart.

De gemeente had gunstig advies gegeven in 2007 ook al had burgemeester Van de Vijver en zijn college in 2005 nog de idee om dwars te gaan liggen en daar zelfs heel ver in te gaan. Hij rekende er toen ook op dat in de Vlaamse regering 'meer mensen met gezond verstand zouden zitten dan in de vorige regering'. Maar in 2007 gaf het college toch positief advies voor het RUP dat de potpolder mogelijk kon maken.

Image
Op het Beverse gemeentehuis werd de slogans open gerold door leden van 'Red de Polders'

Dinsdagvoormiddag werden de betogers van 'Red de Polder' te woord gestaan door de burgemeester en schepen Peter Deckers. Voor hen was het duidelijk: de potpolder wordt niet bij beslissing van de gemeente maar wel door de Vlaamse regering. Dat de gemeente een beeldbank wil aanleggen over wat er nu nog in Prosper te zien en te horen is, om dat dan als 'erfgoed' voor het nageslacht te bewaren, werd afgekeurd. "De werken zijn pas gestart, nog geen huizen afgebroken, maar de gemeente is wel al bezig met die beeldbank", zo zegden de actievoerders. Zij willen dat de gemeente nu geen foto’s moet maken maar wel mee moet strijden voor het behoud van de polders. Ze noemden het wraakroepend dat in deze tijd van crisis, miljoenen worden verspild om vruchtbare polders om te vormen tot waardelozen slikken en schoren. Maar de gemeente wil echter nu handelen om de beeldbank vol te stoppen. Goed voor onze nakomelingen.

Prosperpolder krijgt wel natte voeten, maar het is dan toch in beeld geweest…(rolf duchamps)

 

Lees ook:

De Paardenschor nabij Doel wijst naar de Westerschelde waar de natuur meer waarde moet krijgen in het Schelde-estuarium.REGIO. De Waaslanders moeten niet zeggen dat ze bij de Westerschelde niet...

Zand uit de Schelde verhuist naar de Hedwige-Prosperpolder als bouwsteen van de ringdijk rond het nieuwe getijdengebied.PROSPERPOLDER. Afgelopen zomer klonk het nog dat Waterwegen en Zeekanaal NV...

PROSPERPOLDER. Sinds eind 2008 wordt in de Hedwige-Prosperpolder een intergetijdengebied aangelegd, wat deel uitmaakt van het Sigmaplan. Bedoeling is dat er na de werken een landschap van slikken en...

Doel 2020 hoopt dat de Nederlandse beslissing minister-president Peeters tot bezinning kan brengen. In Doel zelf is het overduidelijk hoe ze over het beleid van de regering Peeters denken.DOEL. De...

de kerk van Prosperpolder (foto: beeldbankwaasland)PROSPERPOLDER/ BEVEREN. De gemeente is op zoek naar beeldmateriraal over Prosperpolder dat een groot deel overstromingsgebied wordt. Wat de...

KIELDRECHT. Op dinsdag 20 mei organiseert Waterwegen en Zeekanaal NV van 16 tot 20u in de foyer van OC Ermenrike, Molenstraat 32A een informatiemarkt over het geactualiseerde SIGMAPLAN, het project...