Wat met verborgen lek aan waterleiding?

REGIO. In de media komt wel eens het nieuws te lezen dat Vlaamse gezinnen opeens een waterfactuur van vele duizenden euro’s in de bus kregen. Bij nazicht werd dan vastgesteld dat een ondergronds en dus verborgen lek aan hun eigen waterleiding hiervan de oorzaak was. Armoedeverenigingen en de Vlaamse ombudsman trokken recent nog aan de alarmbel. Want hoewel de Vlaamse drinkwatermaatschappijen over het algemeen lage 'lektarieven' (met tot 60% korting) aanrekenen als kan worden aangetoond dat de klant zich niet bewust kon zijn van het waterverlies, werden ze hierin volkomen vrij gelaten. De drinkwatermaatschappijen hanteerden dan ook allemaal een eigen lektarief, dat sterk kon verschillen. Dat probleem is nu met een initiatief van de Vlaamse regering van de baan.

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege een algemeen maximaal lektarief voor de drinkwatermaatschappijen goedgekeurd. Het Algemeen Waterverkoopreglement zal de drinkwatermaatschappijen verplichten maximaal 50% van lekverbruik aan te rekenen. Het was Vlaams parlementslid Marc Hendrickx (N-VA) die deze problematiek een tijd geleden bij de minister aankaartte. Hij reageert tevreden op het initiatief van de minster, maar wijst er op dat hiermee nog maar de helft van het probleem is opgelost want ook de gemeenten moeten meewerken. "Zolang de gemeenten geen enkel lektarief of andere korting hanteren op hun gemeentelijke saneringsbijdrage voor weggelekt water blijft een onrechtvaardige situatie bestaan", stelt Hendrickx. "Ik hoop dan ook dat de minister zo snel mogelijk met de gemeenten aan tafel gaat zitten om hen te overtuigen net zoals de drinkwatermaatschappijen en de Vlaamse overheid een lektarief in te voeren."

Maar daarmee zijn niet alle problemen opgelost want de meeste gemeenten houden ook bij lekken vast aan hun gemeentelijke saneringsbijdrage. Dat is een toeslag die wordt aangerekend voor de afvoer en zuivering van het verbruikte water en waar in Zwijndrecht al meermaals werd tegen geprotesteerd door de oppositie omdat ze te hoog is. Die toeslag is de voorbije jaren enorm gestegen. Maar liefst tweehonderd Vlaamse gemeenten rekenen tegenwoordig het maximale tarief van 1,2208 euro per kubieke meter aan. In 2005 deed nog maar één gemeente dat! Hoewel het weggelekte water bij een ondergronds lek nooit vervuild werd en er dus geen sanering nodig is, rekenen de gemeenten ook bij lekverlies de volledige saneringsbijdrage aan. Dat kan volgens N-VA niet.

Een eerste stap is nu gezet, maar de onzekerheid blijft groot. Gezinnen die te goeder trouw slachtoffer worden van een lekke waterleiding lopen immers nog altijd het risico zware facturen te moeten ophoesten aan hun gemeente. Het is dus ook goed het waterverbruik goed te controleren. (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

BURCHT. Sinds 1998 organiseren de biljartclubs Kon. Wij Willen Beter en Madison dit biljarttornooi. Dit jaar, bij het jubileum van het 10-jarig bestaan heeft KBC Wij Willen Beter...

BURCHT. In november wordt weer de 'Memorial Martin Van Puyenbroeck' biljart gespeeld tussen teams van 2 spelers. Het is reeds de 10de Memorial en de organisatie ligt dit jaar enkel nog bij...

BURCHT. In Vrede Sint-Martinus startte de '10de Memorial Martin van Puyenbroeck', het biljarttornooi dat per twee tegen twee wordt gespeeld. Een formule die in de smaak valt van spelers...

De familie Van Puyenbroeck die met de ‘Memorial’ hulde brengt aan de overleden Martin Van Puyenbroeck. Vooraan de weduwe van Martin.BURCHT. In de kwalificatieronden biljart in de...

BURCHT. Sinds 1998 organiseren de biljartclubs Koninklijke Wij Willen Beter  en  Madison het biljarttornooi "Memoriaal Martin Van Puyenbroeck". Het ongewone, maar tevens...

Eredoctor Anton Van Wilderode als redenaarMOERBEKE/SINT-NIKLAAS.Het is dit jaar 90 jaar geleden dat in Moerbeke Cyriel Paul Coupé werd geboren en het is 10 jaar geleden dat hij in...