Prosperhoeve moet blijven

Image
de Prosperhoeve in Prosperpolder
PROSPERPOLDER/BEVEREN. De Prosperhoeve aan de Belgische Dreef 5-7-8 is een gebouwengroep als herenhoeve opgetrokken in de periode 1850-1859 door hertog Prosper van Arenberg na indijking van de polder.. Het bedrijfsgebouw (nr.8) heeft verschillende functies gehad, o.a. maalderij waarvan de infrastructuur integraal bewaard is en die in de periode 1904–1911 gebruikt werd als noodkerk. In 1982 werd dit gebouw beschermd als monument, de gebouwengroep als dorpsgezicht.

Het kapelletje dateert uit 1936 en herinnert aan het 25-jarig bestaan van de Boerinnenbond.
Bruno Stevenheydens (VL.B.) heeft in de gemeenteraad al gevraagd naar de intenties van het college over die Prosperhoeve. Hij vind het de moeite waard om deze knappe hoeve te redden voor verdere verwaarlozing. Omdat het gebouw in 1980 werd onteigend is het in handen van de hogere overheid gekomen. De afgelopen 25 jaar werd reeds meermaals de alarmklok geluid over de slechte toestand van een aantal delen van het gebouw. Bepaalde instandhoudingwerken werden uitgevoerd en de permanente bewoning van een deel van het gebouw hebben een totaal verval kunnen vermijden.

Maar door het ontbreken en uitwerken van een duidelijke visie werd het gebouw voor een belangrijk deel aan zijn lot overgelaten en dringen zich nog heel wat instandhoudingwerken op. Het gemeentebestuur lanceerde wel voorstellen maar die werden niet concreet omgezet.
"Nogal een geluk dat het gebouw steeds bewoond werd of het was, ondanks al die woorden en discussies van de verschillende overheden,  misschien reeds volledig vervallen", aldus Stevenheydens.
Nochtans had schepen Peter Deckers (CD&V) nog gesteld, dat het bestuur belangstelling heeft om zowel de Prosperhoeve als het dorpsgezicht te bewaren. Toch kan de schepen zich volgens Vlaams Belang, blijkbaar vinden in de visie van de Vlaamse overheid waar men opnieuw een aantal landbouwergronden wil omvormen tot natuurgebied. In het plan-Mer voor de uitbouw van de Haven voorziet men rondom Prosperpolder nieuwe natuurprojecten bovenop de fel bestreden ontpoldering van de Hedwighe- en Prosperpolder (onderdeel vernieuwde Sigmaplan). Nochtans beweren een aantal Vlaamse ministers dat het voor bijkomende natuurprojecten nog alle richtingen op kan en dat de lokale overheid een belangrijke rol heeft. Er moeten natuurlijk concrete plannen komen wat de Prosperhoeve te wachten staat.

Dat geldt uiteraard ook voor net Jeugdcentrum van Prosperpolder dat ook bij het Vlaamse gewest moet gekocht worden. Maar daar bestaat maar weinig bereidheid toe. Over beide gebouwen zijn er wel gesprekken geweest mat nv Waterwegen en Zeekanaal, de instelling van het Vlaams gewest die de eigenaar is van de gebouwen,  over de verkoop en de toekomst van de gebouwen. Blijkbaar wil het gewest niet verkopen en dienen de onderhandelingen heropgestart te worden.

Bruno Stevenheydens vond: "Het zou ons ten zeerste teleurstellen als men in deze dossiers - die voor de Vlaamse overheid toch weinig belangrijk zijn en waar de gemeente eigenaar zou moeten worden van beide gebouwen - geen gunstig resultaat wordt behaald." (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

Er wordt naarstig verder gewerkt aan de in- en uitwateringsconstructies, de overloopdijk en andere bouwstenen.REGIO. Waterwegen en Zeekanaal werken nu al jaren rond de veiligheid langs de...

Vorig jaar kon deze afbraak stil gelegd worden.KIELDRECHT. Het is al een jaar geleden dat er in Kieldrecht werd geknokt om de hoeve van ‘Hof ter Walle’en een andere bedreigde hoeve op...

Zand uit de Schelde verhuist naar de Hedwige-Prosperpolder als bouwsteen van de ringdijk rond het nieuwe getijdengebied.PROSPERPOLDER. Afgelopen zomer klonk het nog dat Waterwegen en Zeekanaal NV...

De afgevaardigden van de actiegroep zetten hun standpunt uiteen. PROSPERPOLDER. Het initiatief van het Beverse gemeentebestuur om een Beeldbank aan te leggen over Prosperpolder is bij het...

de kerk van Prosperpolder (foto: beeldbankwaasland)PROSPERPOLDER/ BEVEREN. De gemeente is op zoek naar beeldmateriraal over Prosperpolder dat een groot deel overstromingsgebied wordt. Wat de...

KIELDRECHT. Op dinsdag 20 mei organiseert Waterwegen en Zeekanaal NV van 16 tot 20u in de foyer van OC Ermenrike, Molenstraat 32A een informatiemarkt over het geactualiseerde SIGMAPLAN, het project...