Mercatorgezellen brengen een evocatie uit Mercators leven

Image
De twee initiatiefnemers en regisseurs, John Claeys uit Sint-Amands en Rupelmondenaar Frans Van der Meiren.
RUPELMONDE. De Mercatorgezellen zijn momenteel druk in de weer met de voorbereiding van een grote productie rond een evocatie van een deel uit het leven van de wereldberoemde Rupelmondenaar. Frans Van der Meiren en John Claeys zijn twee sleutelfiguren die op zaterdag 29 augustus 2009 naast een grote evocatie uit de geschiedenis, er ook een stoet aan koppelen die dan weer uitmondt in een heus dorpsfeest. Maar er is nog meer. Vanaf vrijdagavond beginnen de omlijstende feestelijkheden en ook op zondag zal nog wat unieks te beleven zijn in een tentenkamp dat op het Mercatorplein opgetrokken wordt. De provincie Oost-Vlaanderen schrijft in een brief aan de Mercatorgezellen over een 'zeer kwalitatief en hoogstaand evenement' en dat wil wat zeggen.

In Taverne Scheldeland waren een 25-tal Mercatorgezellen medewerkers en acteurs samen gekomen om de organisatie op punt te zetten. Het was Frans Van der Meiren die het volledige opzet naar voor bracht. Voor hem gaat eind augustus een jongensdroom in vervulling want het was al in de tijd dat hij als 10-jarige bij meester Jozef Faes zat, dat hij bezeten werd door het avontuur van Mercator. De meester had toen verteld dat Geraard De Cremer in 'de bak' had gezeten. Het bleef Frans altijd bij. "En het heeft 66 jaar geduurd eer ik mijn droom kan verwezenlijken. In mijn fantasie zag ik altijd de edelen, de soldaten passeren en Mercator die weggesleurd werd. Ik herinner me nog dat Bert Peleman daarover al eens iets deed maar hij had een andere visie. Het was meer een bloemenhulde. Vliegtuigjes van de vliegclub gooiden bloempjes uit. ’t Was ook wel een belevenis maar niet wat in mijn fantasie zat."

En zo werkt Frans Van der Meiren nu zijn plan van destijds uit. Maar hij stond er aanvankelijk alleen voor en aan zijn zus meldde hij het toch niet te doen. Maar enkele dagen later nam John Claeys contact met hem op en die had ook plannen. "En op korte tijd smeedden we snode plannen. John stelde het allemaal voor en hij had ‘lange armen’", aldus Frans.

Het wordt een uitbeelding van het gevangen nemen van Mercator. Het waren moeilijke momenten toen hij werd opgepakt omdat hij andere ideeën had die niet overeen kwamen met de Katholieke godsdienst. Mercator deed toen aan astrologie. Hij werd beschuldigd van Ketterij wat in die tijd van de hervormingsgezinde Maarten Luther, meer gebeurde.

Image
De gastacteurs met in het midden Johnny Wante die de rol van Keizer Karel speelt en rechts de dame die in de huid van Maria Van Hongarije zal kruipen.
Mercator kwam op de lijst der verdachten en moest gegrepen worden. Toen ze hem in Leuven wilden oppakken was hij in Rupelmonde voor een erfenis. Uiteindelijk kwam hij toch in de kerker van het kasteel van Rupelmonde terecht Dan verschijnt ook landvoogdes Maria Van Hongarije ten tonele en ook Keizer Karel was niet ver weg. Figuren die in het massa&spel van de Mercatorgezellen, tot leven worden gebracht.

Centraal in het gebeuren staat dus het gevangen zetten van Mercator, de vader van zes kinderen, in de onderste kerker van de Graventoren. Dát zal worden uitgebeeld. Een toneelkring uit West-Vlaanderen, met ervaring ter zake, speelt de taferelen waarin ook de ‘Vierschaar’ Mercator uiteindelijk vrij spreekt.

Het wordt been zeer ruime evocatie waar het element ‘show’ ook wel een plaatsje krijgt. Met een groot zeilschip zal Keizer Karel en zijn gevolg aan de kaai van Rupelmonde aanmeren. Hij wordt door de burgemeester afgehaald. In stoet gaat het dan richting kerkplein waar een tribune wordt opgesteld en waar ook ministers zullen aanwezig zijn, radio en televisie zal er aandacht aan besteden. Uit Duitsland komt een delegatie van Duisburg waar Mercator In 1552 met zijn gezin naartoe trok en waar hij in 1594 ook overleed.

Image
De Mercatorgezellen en hun medewerkers die al vol enthousiasme zijn begonnen aan de evocatie uit het leven van Mercator. Links cultuurschepen Stijn Bogaert die het initiatief naar waarde schat.

Op de organisatievergadering werden heel wat ingrediënten uit de doeken gedaan en daaruit konden we besluiten dat Rupelmonde een fantastische afsluiter van de grote vakantie 2009 tegemoet gaat. Het scenario richt zich naar het grote publiek en Frans Van der Meiren mag terecht zeggen dat zijn initiatief een toeristische aantrekkingskracht zal hebben.
Op het Mercatoreiland wordt op vrijdagavond 28 augustus reeds het tentenkamp opgebouwd. Er worden er 36 verwacht. Nadat Keizer Karel zaterdag aan de kaai is aangekomen, zal hij een bezoek brengen aan dat kamp en er zullen ook oude ambachten worden opgesteld.. Een demonstratie met roofvogels is er eveneens gepland.

Het volksfeest dat volgt, omdat Mercator werd vrijgelaten, zal door Keizer Karel en Maria Van Hongarije worden geopend. En dan vertrekt een stoet met minstens 12 praalwagens en een 800 figuranten van aan het Mercatoreiland via Scaldiana en de Gelaagstraat naar de Temsestraat - Kalverstraat - Geeraard De Cremerstraat om dan aan het kerkplein rond de tribune te draaien en zo richting Kloosterstraat.

figuranten gezocht

Maar nu begint de speurtocht naar de passende figuranten om in passende kledij, waar voor gezorgd wordt, mee te stappen of te rijden. Zo is er de grote wereldbol van Mercator die zal meerollen. Frans Van der Meiren en John Claeys hebben echt een verbluffend scenario klaar wat bleek uit hun oproep naar medewerkers.
Ze hebben figuranten nodig  rond een bierton op een wagen getrokken door twee paarden van de Brouwerij Palm.
De praalwagen waarop edelen wijn drinken, zal wel snel van kandidaten voorzien zijn. Burgers dronken bier, edelen wijn. Er wordt ook gezocht naar historische vaandels of wimpels voor het begin van de stoet. Een oproep wordt gedaan naar de verenigingen.
Er is volk nodig voor een groep rond ‘middeleeuwse landbouw’ met kar, kruiwagen, kippen, ganzen- en schapendrijvers. Tal van volks tafereeltjes komen er in voor met de gewone burgers uit de 16de eeuw. Er zullen nog oproepen verspreid worden, met de vraag om medewerking. John Claeys zoekt ook soldatenkostuums om de veroordeelden te begeleiden.

Image
De grote rijdende wereldbol die mee in de stoet bolt.

Op de vrijdagavond van dat weekend zal er een middeleeuws avondmaal worden aangeboden waar zonder vork maar met lepel en mes zal gegeten worden. Zo wil men zoveel mogelijk de toestand uit de tijd van Mercator willen bereiken. De mensen die er kamperen op het Mercatorplein zijn er gans het weekend en zullen er leven en eten zoals in de oude tijd. Ze hebben stro en hout nodig en maken eten klaar dat kan geproefd worden en een hapje kan meegegeten worden voor een sociaal prijsje. Muziek zal er ook niet achterwege blijven want muzikanten zullen er al van vrijdag ter plekke zijn en we hoorden dat ze ook een rondgang maken in het dorp, van café naar café, zoals dat heet.

Een weekend om nu al te noteren: 28, 29 en 30 augustus en dat in het  kader van de 15: 1512 - 1594 en 1515 jaar na Mercator zijn dood. En vergeten we niet, het kan een voorloper zijn naar de grote feestelijkheden waar nu al over wordt gesproken: in 2012 zal het precies 500 jaar geleden zijn dat Geeraard De Cremer in Rupelmonde werd geboren.(Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

SINT-NIKLAAS. Een 40-tal enthousiastelingen zakten op 26 maart af naar de eerste brainstorm rond het Mercatorjaar 2012. Vertegenwoordigers van de gemeenten Kruibeke en Sint-Niklaas, Repmond Rock, de...

Het bazuingeschal zal nog niet weerklinken maar in Sint-Niklaas wordt toch al een brainstorm gehouden over wat er kan worden gerealiseerd.WAASLAND. In het Waasland en meer bepaald in Sint-Niklaas en...

De korpsleiders nemen afscheid van Kruibeke.KRUIBEKE. De Mercatortaptoe van Kruibeke is voor het Oost-Vlaams Vlamo een unieke gelegenheid om de waarde van de muziekverenigingen te promoten. Vanaf 15...

Een historische dag 18 maart 2008: de laatste bewoners van rusthuis Mercator verhuizen naar Wissekerke Bazel.RUPELMONDE/BAZEL. Dinsdag zijn nu ook de 35 oudjes van het Rupelmondse rusthuis Mercator...

Het rusthuis van Rupemonde dat later zal worden geslooptRUPELMONDE. De laatste 30 bewoners van het Rusthuis Mercator zullen op 18 maart verhuizen naar het nieuwe rusthuis Wissekerke te Bazel. Het...

KRUIBEKE/BAZEL. De start voor de bouw van een nieuw rusthuis in Bazel is gegeven. De rusthuizen Mercator Rupelmonde en Altena Kruibeke zullen verdwijnen ook al heeft een groot deel van de bevolking...