Het waarom van een nieuw rusthuis

KRUIBEKE/BAZEL. De start voor de bouw van een nieuw rusthuis in Bazel is gegeven. De rusthuizen Mercator Rupelmonde en Altena Kruibeke zullen verdwijnen ook al heeft een groot deel van de bevolking lang actie gevoerd om de drie rusthuizen te behouden. Maar dat was in deze tijd echt utopie geworden. Ze waren niet meer aangepast aan het modern comfort en voldeden niet meer aan de normen van de overheid. Moest er niet begonnen zijn met de bouw van het nieuw rusthuis, voor Altena zou zelfs geen vergunning meer bekomen zijn.

Kruibeke stapt dus over van 3 verouderde rusthuizen naar 1 centraal, modern gebouw. Binnen dat rusthuis zal een aangepaste structuur en accommodatie zijn. Ook het zorgmodel wordt gewijzigd door het inrichten van kleinere leefeenheden. Vroeger was het rusthuis een grote groep van wel 50 tot 70 mensen. Nu zijn het groepen van 15 die samen wonen en leven zodat er meer 'huiselijkheid' zal komen.


De centralisatie der rusthuizen brengt ook een lagere exploitatiekost mee. De huidige rusthuizen hebben samen 194 bedden en het nieuwe zal er 150 hebben. OCMW-voorzitter Bart Criel meent dat dit geen problemen zal opleveren. Trouwens, het is de overheid die de normen van het aantal bedden bepaalt. Er komen in Bazel ook nog 7 kamers voor dagopvang en 5 voor kortopvang. Voeg daar dan nog de aanleunwoningen die  rond het nieuw rusthuis worden gebouwd en waar 15 tot 25 personen kunnen komen wonen. Deze appartementen zullen door de Gewestelijke Maatschappij Beveren worden gebouwd rond de kapel. Verder werd al meegedeeld dat inwoners uit Kruibeke zeker voorrang zullen hebben bij een rusthuisopname. Momenteel verblijven 10 tot 15% niet-Kruibekenaren in de rusthuizen. Het OCMW wil eveneens de thuiszorg verder uitbouwen waardoor bejaarden ook langer in thuis blijven wonen. Om vereenzaming tegen te gaan zijn er ook nu al de Dorpshuizen in Kruibeke en Rupelmonde.
Niet alleen de bouw is belangrijk. Het OCMW hecht ook enorm veel belang aan de organisatie. Er komt een groot veranderingsproces voor de bewoners door de andere manier van samenleven. De bewoners en hun familie worden daar zeker bij betrokken en ook het rusthuispersoneel zal zich moeten aanpassen aan de nieuwe werkwijze. Er zal ook beroep gedaan worden op vrijwilligers.


Na de verhuis in 2006, blijven Altena en Mercator achter en zal er moeten uitgekeken worden naar nieuwe bestemmingen. Het OCMW wil de gronden verkopen maar ijvert er voor dat er ook plaats zal zijn om er bejaarden centraal te stellen. Er wordt voor Altena al gedacht aan bejaardenwoningen en/of serviceflats die moeten worden gebouwd tussen andere woningen zodat het een sociale mix wordt van woningen en mensen. Er kan echter ook niet naast een architecturale dimensie worden gekeken want de ligging van Altena, vlak aan de kerk, is fantastisch. Het zijn allemaal idee?en nog niets is definitief bepaald wat er met de oude rusthuizen zal gebeuren.
Nochtans zullen verkoop van gronden e.d. van Mercator en Altena, voor extra inkomsten zorgen voor het OCMW. En dat kan maar best zijn ook want de nieuwbouw komt op 12 miljoen euro waarvan 40 % voor de gemeente Kruibeke is. Achteraf zal ook heel wat worden uitgespaard op de personeelskosten, op de verwarming e.d.
Tenslotte is het ook erg belangrijk at het nieuw rusthuis zal worden omgeven door heel wat nieuwe woningen in de verkaveling Weispoel. Ook de jeugdlokalen worden rond het rushuis gebouwd zodat jong en oud hier zal samenleven. Het zal bijzonder veel betekenen voor de bejaarden dat ze zich kunnen bewegen tussen de jeugd en de jonge gezinnen.(F)

 

Lees ook:

Een historische dag 18 maart 2008: de laatste bewoners van rusthuis Mercator verhuizen naar Wissekerke Bazel.RUPELMONDE/BAZEL. Dinsdag zijn nu ook de 35 oudjes van het Rupelmondse rusthuis Mercator...

Het rusthuis van Rupemonde dat later zal worden geslooptRUPELMONDE. De laatste 30 bewoners van het Rusthuis Mercator zullen op 18 maart verhuizen naar het nieuwe rusthuis Wissekerke te Bazel. Het...