Sp.a neemt begroting op de korrel

ZWIJNDRECHT.De begroting voor 2009 van Zwijndrecht was niet rooskleurig ook al konden de inwoners het zien op het aanslagbiljet op het kadastraal inkomen én het voelen in de geldbeugel dat er meer moet betaald worden. De ‘grondlasten’ zoals het kort wordt genoemd, zijn nu een gemeentelijke belasting geworden die steeg al in 2008 van 900 naar 1200 opcentiemen. Er moet dus nu 30 % méér betaald worden. De sp.a klaagt dat aan.

Raadslid Frans De Gendt had bij de bespreking van de begroting 2009 in de gemeenteraad al felle opmerkingen.

"Niettegenstaande de gemeente voor 2008  verschillende financiële meevallers mocht inschrijven, wat voor  een totaal van  5.952.523. euro aan nieuwe inkomsten zorgde, slaagt het huidige bestuur er niet in een begroting in evenwicht voor te leggen. Voor 2009  is er een tekort van: 131.075. euro op het eigen dienstjaar", aldus De Gendt.

Hij wees er op dat in 2008 uit de oude en nieuwe belastingen voor de gemeente een totaal  van 15.167.153 euro aan inkomsten was voorzien. En toch… "Bij de bespreking van de begroting van vorig jaar waarschuwden wij het huidige bestuur voor de steeds stijgende werkingskosten.  Voor het eerst overschreed men nu de kaap van 3 miljoen euro. Ze  stegen met bijna 1 miljoen euro en bedragen nu 3.847.741 euro wat een verhoging betekent  van maar liefst  847.741. euro."

Dat zijn cijfers die zwart op wit staan en voor de sp.a van Frans De Gendt is dat de steen des aanstoots. Hij richtte zich naar schepen Ann Van Damme en zei haar dat ze "zal beladen worden met alle zonden van Israël". Zij had dus de boter gegeten en De Gendt voegde er nog koud weg aan toe: "Zonder dat u er fundamenteel iets zal kunnen aan veranderen, zal u toch de schuld krijgen van het indienen van een deficitaire begroting. Het is in  de eerste plaats  uw taak de collega’s er van te overtuigen de stijgende werkingskosten af te remmen, zoniet zal dit  ongetwijfeld zijn weerslag hebben op de financiële meerjarenplanning."

Het lag voor de hand dat sp.a de voorliggende begroting niet zou goedkeuren. De partij vond dat het bestuur te weinig inspanningen doet om zijn uitgaven in het algemeen en de werkingskosten in het bijzonder onder controle te houden.(r.d.)

 

 

Lees ook:

Walter De Wulf wil absoluut een uitbreiding van de sporthal.ZWIJNDRECHT. Raadslid Walter De Wulf is niet te spreken over het opnieuw opbergen van de uitbreiding van de sporthal. Als voormalig...

ZWIJNDRECHT/ BURCHT. In de gemeenteraad met de begroting op het programma klonken vanuit de oppositie ook opmerkingen in het kader van de voorliggende begroting 2009. Raadslid De Gendt (sp.a) wilde...

Schepen van Financiën Ann Van Damme die de begroting 2009 voorstelde met 'gemengde gevoelens'ZWIJNDRECHT. Een gemeenteraad waarin de begroting wordt voorgelegd en besproken is elk jaar toch wel...

Het huidige gebouw van Grondgebiedzaken dat er een verdieping bij zal krijgen.ZWIJNDRECHT.De gemeentecommissie besprak de begroting van Openbare werken of hetgeen uitgaat van Grondgebiedzaken in de...

Bij de grote wegenwerken die moeten worden uitgevoerd, zal ook het kruispunt Kruibeeksesteenweg - Krijgsbaan worden verwerkt. De Kruibeeksesteenweg loopt rechts richting centrum van...