Een goed rapport voor bibliotheek van Sint-Gillis

SINT-GILLIS -WAAS. De bibliotheek van Sint-Gillis heeft deelgenomen aan een Vlaams gebruikersonderzoek en het rapport daarover werd nu voorgelegd. In totaal namen 32.041 bibliotheekgebruikers , ouder dan 18 jaar en komende uit 165 bibliotheken, deel aan het onderzoek. Er was ook 1 bib uit Nederland.  Op een totaal van 309 Vlaamse bibliotheken betekent dit dat meer dan 1 bibliotheek op 2 heeft deelgenomen aan het onderzoek.

 

Lees meer...

Kort nieuws, aflevering 15

Nieuwtjes kriskras doorheen de regio en die goed om weten zijn. Er is nieuws over de Paasmarkt in Bazel, in Zwijndrecht is het biomarktevenement geen markt, wandelen in Steendorp, rechter Van Fraechem komt naar Beveren In Temse is er een thema-avond over sponsoring, een projectsubsidie van 1000 euro voor cultuur, deelname aan twee theaterproducties voor de WAK, info over de bestrijding van ratten, bloedinzamelingen in maart en wie wordt er hulpbegeleider verkeersveiligheid? Een standbeeld voor dr Peeters in Steendorp, een ruilbeurs voor radiogestuurde vliegtuigjes te Sint-Niklaas en uit Sint-Gillis komen cijfers van de bib naar buiten en wordt de jeugdboekenweek voorgesteld.

 

Lees meer...

Provincieraadslid Luc Maes vreest mobiliteitsproblemen opening Deurganckdok

BEVEREN. Het Beverse provincieraadslid Luc Maes, gaat in de provincieraad de gouveneur wijzen op de gevolgen van het openstellen van het Deurganckdok. De eerste schepen worden daar immers al op 1 juli verwacht. Dit zal uiteraard nog maar een beperkte activiteit zijn maar de containertrafiek zal daarna zeer snel toenemen. Luc Maes maakt zich zorgen rond de verkeersdrukte en de leefbaarheid van het noordoosten van het Waasland en Beveren.

 

Lees meer...

Politie wil actief aanwezig zijn op terrein van drugs

BEVEREN. Commissaris Patrick Boons, die bij de lokale politie de problematiek rond drugs opvolgt, is best tevreden over de werking op dat vlak. Uit de cijfers en werking van 2004 is gebleken dat de gemaakte keuzes rond de doelgroepen en de ondernomen acties, de juiste waren. Er was een mooie mix van preventie, repressie en nazorg. De politie nam als doelgroepen de drugs op de openbare weg, op fuiven, in en rond cafes, dancings en scholen.

 

Lees meer...

Laagste inbrakencijfer van de laatste 10 jaar in Beveren

BEVEREN De lokale politie heeft op een persvoorstelling de evaluatie voorgelegd van de werking in 2004. In het zonaal veiligheidsplan voor dat jaar werd de aanpak van inbraken, drugs en verkeer als prioritair aangeduid. Op alle vlakken heeft Beveren het beter gedaan: de inbraken daalden met 15 %, het aantal dossiers i.v.m. drugs steeg en in het verkeer daalden de ongevallen met meer dan 35 %. Ook de snelheidsovertredingen daalden met 9 % ten overstaan van 2003.

 

Lees meer...

Schoolgebouw maakt plaats voor polyvalente zaal

TEMSE/ELVERSELE. Na uitgebreid overleg met het plaatselijk verenigingsleven uit Elversele kwamen er vorig jaar reeds plannen tot stand om Elversele een nieuwe polyvalente zaal te bouwen. Ze zal worden ingeplant in de Hof ter Elstlaan, waar nu nog het gebouw van de oude gemeenteschool staat.

 

Lees meer...

WaesMeer komt terug met nieuw leven

TEMSE/TIELRODE. Het WaesMeer is terug op weg om in het kader van een aantrekkelijk Scheldeland, een voorname rol te spelen. Nu het er in geslaagd is een Gerechtelijk Akkoord te overleven kunnen Michèle Rodenbach en Jos Van Den Bosch op 15 mei starten aan  hun 15de  jaar WaesMeer. Na de brand op Kerstdag 1996, de perikelen nadien met de verzekering, de problemen met de heropbouw en nu het Gerechtelijk Akkoord, hoopt de NV WaesMeer eindelijk de vruchten te mogen plukken van alle geleverde inspanningen in de voorbije 14 jaar.

 

Lees meer...

Publiektoegankelijke inrichtingen moeten veiliger

KRUIBEKE. De gemeenteraad van Kruibeke heeft het dossier goedgekeurd waardoor een gemeentelijk reglement in verband met brandpreventie in alle inrichtingen die door het publiek toegankelijk zijn, van toepassing zal zijn. Daarbij horen niet alleen cafés, zalen, winkels of jeugdlokalen maar ook evenementen in tenten en grote fuiven worden nader bekeken. Veiligheidschef Roger Weyn vindt het nieuwe initiatief van de Hulpverleningszone een goede zaak.

 

Lees meer...

Berichten van de lokale politie

BEVEREN. In de nacht van 2 op 3 maart werd een diefstal met braak vastgeteld in de Zandstraat te Haasdonk.  Er werd een venster ingeslagen, maar blijkbaar werd er niets gestolen.

Op 3 maart werd er een diefstal in een jeugclub vastgesteld. Daders zijn binnengeraakt via een raam en hebben een kleine hoeveelheid geld gestolen.

Op 4 maart omstreeks 8.40u is er een verkeersongeval gebeurd op het kruispunt Moerstraat ? Lindenlaan te Beveren. De personenwagen, bestuurd door Veerle D.K. uit Beveren, kwam daar in aanrijding met de fietser, Francois D.G. uit Beveren. De fietser werd gewond.