Oude scheepswerf Maes krijgt interesse

BURCHT. In het kader van het gemeentelijk project 'Dorp aan de stroom' wordt plots heel wat belang gehecht aan de oude scheepswerf Maes die is gelegen in het centrum van Burcht, nabij de kerk. De familie Maes behield tot ver in de 20ste eeuw een scheepswerf in het centrum van Burcht. De scheepshelling van deze werf en het atelier bleven bewaard en zijn momenteel eigendom van De Vlakte nv.

 

Lees meer...

De Sint-Maarten Middenschool reikt Herman Heyse Cultuurprijs uit

BEVEREN. De Sint-Maarten Middenschool heeft al haar leerlingen een beetje kunstenaar laten zijn in "Grenzen!?", een thema waar Groot-Beveren al meerdere maanden in ondergedompeld zit. "Grenzen!?" was de prikkel die dit jaar alle leerlingen van de Sint-Maarten Middenschool artistiek in beweging heeft gezet. Het heeft meer dan 600 jonge tieners, tussen 12 en 14 jaar, misschien wel onbegrensd laten dromen.

 

Lees meer...

Eerstesteenlegging nieuwe school onvergetelijk gebeuren

ZWIJNDRECHT. Vrijdagnamiddag werd aan de Regenbooglaan door leerlingen en leerkrachten van de school 'De Krinkel' echt feest gevierd ter gelegenheid van de eerstesteenlegging voor de bouw van een nieuw schoolgebouw. De schoolgemeenschap bestaat uit Krinkel 1, Krinkel 2 en de Krinkelrups voor kleuters. De meer dan 600 leerlingen waren er bij betrokken en met de ballon in de hand maakten zij er een onuitgegeven kleurrijk schouwspel van. Bovendien was de belangstelling massaal. Een bewijs dat de ganse parochie zich betrokken voelde bij deze vrije school. De eerste steen werd onthuld door de jarige Kevin en Evi.

 

Lees meer...

Nieuwe wervelbedoven van Sleco is ook nieuwe terwerkstelling

KALLO. Op de terreinen van Indaver startte begin 2004, de bouw van een nieuwe wervelbedinstallatie van Sleco nv, een joint-venture van de partners Indaver en Sita. De nieuwe oven zal voor een bijkomende tewerkstelling zorgen van 35 personen. In deze installatie, waarvan de eerste lijn begin 2006 volledig operationeel zal zijn, zal hoogcalorisch afval en slib van waterzuiveringsinstallatie en industrieel slib, gecombineerd thermisch verwerkt worden met terugwinning van energie.

 

Lees meer...

Dancing ?Creamm? voor 3 maanden gesloten

BEVEREN. Het gemeentebestuur heeft besloten de dancing "Creamm" aan de N70 Gentseweg, voor 3 maanden te sluiten. Dat is een gevolg van de vaststelling dat  de openbare veiligheid rond de dancing en de gezondheid van de dancingbezoekers wekelijks re?el in gevaar gebracht worden Toen er eind vorig jaar verscheidene inbreuken op de openbare orde, veiligheid en gezondheid geconstateerd werden in en rond dancing "Creamm", werd deze zaak voor een maand gesloten. Sinds de heropening op 19 november 2004 tot nu, werden talrijke nieuwe feiten van drughandel, -bezit en -gebruik en zelfs een schietpartij op 7 februari vastgesteld door de lokale politie.

 

Lees meer...

Eindelijk eerste spadesteek voor jeugdcentrum

ZWIJNDRECHT. De jeugd zal het graag horen. Op woensdag 23 februari zal de eerste spadensteek plaatsvinden van het nieuwe jeugdcentrum dat wordt opgericht aan de Oude Pastorij aan Dorp Oost. Een gebouw dat 225 jaar geleden werd opgetrokken en nu zal verwerkt worden in het geheel. De jeugd kan er woensdag om 15u zelf bij zijn om de werken te zien beginnen.

 

Lees meer...

Kompjoeterhuizeke geopend voor de jeugd

KRUIBEKE. PWA-Voorzitter schepen Irene Gorrebeeck, heeft woensdagnamiddag officieel het Kompjoeterzuizeke aan het Onze-Lieve -Vrouwplein, via de Gemeentelijke Jeugdddienst, opengesteld voor de jeugd  van 10 tot 26 jaar. Zij kunnen nu elke woensdag van 13 tot 18u op de 5 computers, aangesloten op het internet, komen werken. De mogelijkheid is wel onderverdeeld in twee sessies: van 13 tot 17u kan het middelbaar- en hoger onderwijs terecht en van 17 tot 18u kunnen kinderen van de lagere school vanaf het 4de leerjaar aan de computer plaatsnemen. Alles is gratis!

 

Lees meer...

Milieuwerkgroep verzet zich tegen kappen van bomen

TEMSE/TIELRODE. Milieuwerkgroep "Ons Streven" vzw, heeft een boze brief gestuurd naar het schepencollege want tot hun grote verbazing hebben ze vastgesteld dat de groendienst woensdag begonnen is met het kappen van alle bomen in de Burgemeester Heymanstraat. In totaal gaat het om ongeveer 90 bomen.  Dat strookt niet met het gegeven dat de Burg. Heymanstraat het uitzicht van een groene laan moest bieden.

 

Lees meer...

De drinkwaterfonteinen en brooddozen van IBOGEM

BEVEREN/KRUIBEKE/ ZWIJNDRECHT. Bij Ibogem wordt de nadruk voortdurend gelegd op het voorkomen van afval. Daarom dat er voor de scholen en gemeentelijke diensten, 35 drinkwaterfonteinen werden aangekocht. Dat kaderde in het voorkomen van allerlei verpakkingsafval zoals glazen flesjes, drankkartons en blikjes. Het was mogelijk dankzij subsidies van OVAM en de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening.

 

Lees meer...