Herbestemming kasteel Sint-Maarten naar zone voor kasteelpark

Image
kasteel Sint-Maarten (foto: pdm)
SINT-NIKLAAS/NIEUWKERKEN/BEVEREN. Het kasteel Sint-Maarten, eigendom van Defensie en gelegen in de Zandstraat te Nieuwkerken maar vlakbij de grens met Beveren, staat momenteel al 5 jaar te koop. Er hoort ook een mooi park bij. Gezien de site militair domein is, besliste het stadsbestuur tot een herbestemming van het kasteel, daarbij rekening houdend met de vraag van potentiële kopers.

 

Het is gelegen vlak in de bocht langs de Grote Baan waar vroeger de oude weg liep van de N70 en waar ook al heel erg lang een restaurant staat dat het kasteel wat wegstopt. De vroegere mess van het kwartier Westakkers in Sint-Niklaas, beter gekend als het kasteeltje, staat al leeg sinds mei 2003. Defensie had te kennen gegeven dit militair domein van circa 2 hectare met daaropliggend kasteelgebouw en aanpalende landerijen te willen verkopen.

 

Vooraleer tot de verkoop over te gaan, dient een structurele bestemmingswijziging van het terrein doorgevoerd te worden. Defensie diende dan ook een aanvraag tot herbestemming in bij zowel de provincie als de stad Sint-Niklaas. Eind 2007 zond de stad een brief naar defensie met de mededeling dat zij geen bezwaar had tegen een herbestemming van dit domein dat voor Beveren gelegen was aan 'Sinte-Marten'. De administratieve tocht begon en nu is er dan toch een herbestemming opgesteld.


Ondertussen stond dit mooie kasteeltje reeds jaren leeg en de verloedering nam toe waardoor de vraagprijs jaar na jaar daalde. Het was Ingrid Meeus (Open VLD) uit Temse, lid van de kamercommissie van Defensie, die er op hamerde er wat aan te doen. "Het is geld dat Defensie goed kan gebruiken voor herinvestering in nieuwe projecten tot modernisering van de strijdkrachten", zei Meeus toen.

 

De beslissing van het stadsbestuur van nu, omvat de herbestemming van het kasteel naar een zone voor kasteelpark met behoud van het kasteel en het park. Volgende functies kunnen in het kasteel gehuisvest worden: woonfunctie, logies, chambres d’hôtes, seminaries, bed & breakfast, hotel, restaurant, inclusief kleinschalige infrastructuur in het park in functie van de bestemming van het kasteel bijvoorbeeld paden, terras, zwembad, aarden geluidswal.

Het kasteel Sint-Maarten is volgens het structuurplan gelegen op de Z-vormige bosstructuur buiten stedelijk gebied. Een groene bestemming met behoud van het kasteel is dan ook aangewezen.


Het neoclassicistisch kasteel is een waardevol monument, opgenomen in 'Bouwen door de Eeuwen Heen'. De nieuwe bestemming behoudt de structuur en de aard van het gebouw. Het Sint-Maarten Kasteel dateert uit de 18de eeuw en kwam midden vorige eeuw, in 1952, in handen van het leger. Het pand deed lange tijd dienst als officierenmess. De Brigade Piron was hier tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergebracht. Een pittoreske locatie waar feestjes werden georganiseerd. Heel wat dames uit het Beverse werkten in het kasteel om te zorgen voor de aldaar thuishorende officieren van het Kwartier Westakkers. (rolf duchamps)

 

 

 

Lees ook:

De klok uit de kapel van kwartier Westakkers verhuist naar Roemenië.SINT-NIKLAAS. De klok uit de kapel van de kazerne Westakkers krijgt een nieuwe toekomst in Roemenië. De kapel werd jaren...

De oorkonde die het peterschap van de gemeente Beveren bezegelde.BEVEREN. In de Blauwe zaal van het kasteel Cortewalle werd het charter ondertekend waardoor Beveren officieel het peterschap...

Een bladzijde uit het Guldenboek van Westakkers ter gelegenheid van het peterschap met de gemeente Beveren.SINT-NIKLAAS. In Kazerne Westakkers of 2e Groep Communicatie- en Informatiesystemen werden...

TEMSE. Volksvertegenwoordiger Ingrid Meeus trekt zich het lot aan van militairen die vredeshandhavende en humanitaire operaties in het buitenland vervullen maar ondertussen hier problemen krijgen...

SINT-NIKLAAS. De jongerenstages bij Defensie zijn zo'n groot succes dat het aantal plaatsen dit jaar met 164 wordt uitgebreid. In totaal kunnen dit jaar 2.326 jongeren gedurende een week...

WAASLAND. Gisteren maakte de Minister van Defensie de uitvoeringsdetails bekend van de Belgische deelname aan de uitgebreide UNIFIL, die in het zuiden van Libanon zal ontplooid worden. Het Belgische...