Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Waasland

Image
Voorzitter Jef Foubert van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Waasland.
WAASLAND/SINT-NIKLAAS. Uit het jaarverslag van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Waasland, kortweg ICW, blijkt dat de Wase gemeenten op veel vlakken een steun hebben aan de activiteiten en initiatieven die in de werking zitten. Het gaat om de 8 Wase gemeenten die volgens hun aandelen en kapitaal zijn: Sint-Niklaas met 33.909 aandelen, Beveren met 21.984, Lokeren met 18.386, Temse 13.125, St.-Gillis 8.721, Stekene 8.396, Kruibeke 7.304 en Waasmunster met 5.119 aandelen. De provincie Oost-Vlaanderen heeft ook nog eens 29.236 aandelen in ICW.

Een aandeel is 25 euro waard. Zo gezien heeft ICW 3.654.500 euro geplaatst kapitaal waarvan 2.923.600 euro is opgevraagd. Elke Wase gemeente heeft een aantal vertegenwoordigers zodat in totaal in de Raad van Bestuur 36 leden zetelen plus nog eens 6 namens de provincie. De voorzitter van ICW is Jef Foubert (Sint-Niklaas) en Mike Nachtegael (Sint-Niklaas-Sinaai), Mirèse en Peter Deckers (Beveren) zijn ondervoorzitters.

De directeur van het Samenwerkingsverband is Bart Casier die kan rekenen op een elftal administratieve medewerkers voor projectwerking en algemene dienstverlening voor erfgoedcel Waasland en Bibliowaas. Verder zijn er ook nog een zevental technische medewerkers zoals bv. de ploeg die de wegmarkeringen schildert en de rioolkolken reinigt.

Het ICW heeft een evaluatierapport opgesteld  over de werking in de periode 2001 - 2007 en dan naar het ondernemingsplan 2007 - 2013 gekeken. In de loop der jaren werd een strategisch plan, een toekomstvisie voor het ICW opgemaakt. Met dit plan worden de krachtlijnen van de koers die het ICW de komende jaren wil varen, vastgelegd.

Het strategisch plan beoogt geen revolutie maar wel een breed draagvlak voor een opgefriste werking. Onder het motto 'Hoofd in de wolken, voeten op de grond' wordt met het strategisch plan gedroomd van ambitieuze  en vernieuwende projecten zonder een zichtbare horizon uit het oog te verliezen. Het plan focust op wat vernieuwd en verbeterd kan worden maar speelt ook de kwaliteiten van de bestaande werking in de toekomst verder uit.

Image
Directeur van het ICW, Bart Casier.
Uit de bevraging bleek wel dat wat het ICW doet, ook goed doet. De bestaande werking zal dan ook verder gezet worden naar de toekomst. Maar tegelijk verandert de rol van het ICW ook mee met de veranderende vragen vanuit de aangesloten gemeenten. Die gemeenten nemen soms zelf meer de uitvoering van concrete projecten in eigen handen. Bovendien zijn er steeds meer organisaties actief op streekniveau. Zo is de rol van ICW geëvolueerd naar deze van coördinator en projectregisseur.

Het ICW ondersteunt het Waasland van onderuit, maar is ook de voortrekker van het Waasland. Samengevat leidde dat tot de missie van het Samenwerkingsverband: via dienstverlening, projectwerking en belangenbehartiging vanuit een lokale sturing de ontwikkeling van het Waasland actief bevorderen. ICW wil dat bereiken door  een ondersteuning van de individuele gemeenten, een samenwerking realiseren tussen de gemeenten en een krachtig, eensgezind Waasland bevorderen.

Het uiteindelijk doel van ICW komt dan neer op het creëren van een maatschappelijke winst binnen het Wase kader. Maar niet alleen maatschappelijk wil het er bij betrokken zijn, ook wil het effectief bijdragen aan meer welzijn in het Waasland.

Het Intergemeente Samenwerkingsverband of de vroegere Intercommunale van het Land van Waas, vormt een Waas overlegniveau en neemt initiatieven rond zaken die het Waasland als geheel aanbelangen. Verder wordt een uitgebreid gamma aan dienstverlening uitgestrekt ten behoeve van de aangesloten gemeenten. Studie, overleg en informatie vormen de basis.  In 2007 stond de Waaslandhaven bij de belangrijkste aandachtspunten. Samen met de gemeente Beveren beschikt ICW immers over 45 % van de aandelen waarmee er toch een gegarandeerde grote Wase inbreng is in de Maatschappij Linkerscheldeoever.

ICW vervult in het waasland ook een voorname rol in verband met de mobiliteit. Een punt dat vrij zwaar doorweegt op het lokale beleidsniveau en ook gemeentegrensoverschrijdend is. ICW besteed in haar werking ruim aandacht aan de mobiliteit in de regio. Ook naar hogere overheden houdt ze de vinger aan de pols als het gaat over initiatieven die de mobiliteit in het Waasland beïnvloeden.

Mee op vraag van de Wase Burgemeesters heeft het ICW de studieopdracht 'Mobiliteit over de weg in het Waasland' op zich genomen. Voor het uitwerken van de studie werd samengewerkt met het Provinciebestuur en het Vlaamse Gewest. Maar na grondige afweging  van de voor -en nadelen, werd  het opdrachtgeverschap in eigen ICW-handen gehouden. Het studiebureau Vectris voerde de opdracht uit en in mei 2008 werden de eerste conclusies reeds naar buiten gebracht. Er werd naar de actuele toestand in het verkeer en deze naar de toekomst toe gekeken en daarbij rekening houdend met de plannen op vlak van verkeer, het vele transitverkeer dat door de regio bolt en de verwachte ontwikkeling van de Waaslandhaven en de rest van het Waasland. Alles werd in kaart gebracht met de actuele en de verwachte knelpunten in de mobiliteitsstromen. Ook werd gekeken naar oplossingen die de knelpunten op Wase wegen moeten wegwerken of minimaliseren.

ICW volgde ook de structuurplanningsprocessen op, zowel op gemeentelijk, provinciaal als Vlaams niveau en de afbakening van de stedelijke gebieden waarin Sint-Niklaas door het Vlaamse Gewest is afgebakend als regionaal -stedelijk gebied. Beveren, Lokeren en Temse als kleinstedelijk gebied, afgebakend door de provincie.

Daarna startte ICW eind 2007 een nieuwe dienstverlening op: de opmaak van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP). Van de stad Sint-Niklaas kreeg ICW de opdracht om de Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen op te maken. Voor 2008 haat het om 4 RUP’s. Ook de andere Wase gemeenten hebben er interesse voor.(ROLF DUCHAMPS)

 

 

Lees ook:

SINT-NIKLAAS. Goed nieuws voor wie energiebesparende investeringen wil doen. Interwaas gaat met de Wase gemeenten, ocmw's en het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) om het...

SINT-NIKLAAS. Interwaas heeft de inspiratiebundel 'Tricky Reynaert en Co' voorgesteld. De bundel met twee voorbeeldlessen, een tricksterverhaal van Marita de Sterck en een heleboel...

De ondertekening van de overeenkomst tussen Interwaas en de Archeologische Dienst Waasland.SINT-NIKLAAS. Interwaas en de Archeologische Dienst Waasland (ADW) hebben een overeenkomst ondertekend die...

Bij een nieuwe naam hoort ook een logo.REGIO. Het Intergemeente Samenwerkingsverband Land Van Waas (ICW) of de vroegere Intercommunale van het Land van Waas heeft alweer een nieuwe naam: Interwaas....

BAZEL. Vanmiddag om 15u30 worden in het Cafétaria van het Woon- en Zorgcentrum Wissekerke de medailles uitgereikt van de eigen Olympische Spelen die gedurende de maand augustus in het...

Hier in het WZC Wissekerke zullen de Olympische Spelen van de bewoners plaatsvinden in augustus.KRUIBEKE. In het Woon-en zorgcentrum Wissekerke, in de volksmond nog steeds het rusthuis genoemd, gaan...