Voorstel sp.a verloning brandweeropleidingen voor 50% gevolgd

STEKENE. Tijdens de gemeenteraad van mei 2008 werd door sp.a-Stekene een voorstel gedaan om alle opleidingen van het vrijwillige brandweerkorps van Stekene te vergoeden. De sp.a steunde zich daarbij o.a. op het feit dat het gemeentebestuur zelf verklaart dat de brandweermannen zich bij het volgen van opleidingen, alsmede op de weg van en naar het les- of examencentrum, in bevolen dienst bevinden en omdat er verschillende andere van de omringende gemeenten hun brandweermannen wel degelijk vergoeden tijdens het volgen van dergelijke opleidingen.

 

In de gemeenteraad van augustus stond dit punt op de dagorde en er werd besloten om voor ieder uur opleiding, gevolgd in een erkend opleidingscentrum, een vergoeding van 50% toe te kennen. De voorwaarde is dat effectief deelgenomen werd aan het examen, behoudens grondige redenen van verhindering. Elk lid kan slechts éénmaal per cursus van de vergoeding genieten. Zo wordt het voorstel van de sp.a nu voor 50% gevolgd.


Raadslid Christophe Creve (sp.a): "We hebben dit goedgekeurd, nochtans hadden we in mei 100% vergoeding voorgesteld, maar het is alleszins beter dan voordien. Voor de betrokken brandweerlui is dit een keerpunt, een eerste stap als het ware, om in een volgende fase voor 100% verloning te gaan." (ROLF DUCHAMPS)

 

Lees ook:

STEKENE. Tijdens de afgelopen gemeenteraad werd door sp.a-Stekene een voorstel gedaan om de opleidingen voor het behalen van een brevet, of een attest, of een getuigschrift, om eventueel te...