Sp.a wil Stekense brandweeropleiding bezoldigen

STEKENE. Tijdens de afgelopen gemeenteraad werd door sp.a-Stekene een voorstel gedaan om de opleidingen voor het behalen van een brevet, of een attest, of een getuigschrift, om eventueel te bevorderen en een hogere graad te bekomen, alsook tijdens de permanente bijscholingen van het vrijwillige brandweerkorps van Stekene te vergoeden.

 

Momenteel worden de vrijwillige brandweermannen niet vergoed tijdens hun opleidingen. Volgens gemeenteraadslid Christophe Creve is dit niet meer van deze tijd, hij vroeg zich ook af welk bedrijf er vandaag zijn mensen een opleiding laat volgen zonder een prestatie te punten?


"Hierbij stellen wij voor om met onmiddellijke ingang deze mensen te betalen - volgens de barema’s waarop ze recht hebben - voor het volgen van deze opleidingen", aldus de sp.a die ook verwees naar de buurgemeenten die hun brandweermannen wel degelijk vergoeden tijdens het volgen van dergelijke opleidingen.

 

Raadslid Creve haalde enkele argumenten aan:
Het Koninklijk Besluit (8/04/2003) betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten Art.16, waarin het volgende vermeld staat: "dat de aanwezigheid van de personeelsleden van de openbare brandweerdiensten bij de lessen en hun deelname aan de examens, wordt gelijkgesteld met periodes van dienstactiviteit".
Ander argument: Omwille van het feit dat het Stekense gemeentebestuur zelf verklaart dat de brandweermannen zich bij het volgen van opleidingen, alsmede op de weg van en naar het les- of examencentrum, in bevolen dienst bevinden.

 

Bij het antwoord van het College werd gerefereerd naar buurgemeente Sint-Gillis-Waas die de opleidingen voor 50% vergoeden. Volgens Creve is dit natuurlijk beter dan niets maar beklemtoonde dat sp.a-Stekene voor de volle 100% verloning gaat. (Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

STEKENE. Tijdens de gemeenteraad van mei 2008 werd door sp.a-Stekene een voorstel gedaan om alle opleidingen van het vrijwillige brandweerkorps van Stekene te vergoeden. De sp.a steunde zich daarbij...