Groen!Beveren gaat samenwerkend fietsen met Ecolo-Groep van Huy

Image
Gemeenteraadslid Ludo De Block van Groen! vindt de samenwerking met het Waalse Huy een belangrijke stap.
BEVEREN. In het licht van de recente gebeurtenissen op het nationale politieke niveau, meldde Groen! Beveren dat het een samenwerkingsproject heeft opgezet met de Ecolo-groep van de Waalse stad Huy. Zoals bekend staat Groen! niet negatief tegenover nieuwe stappen in de hervorming van de structuur van ons land.

 

"Wij zijn er echter van overtuigd dat dit dient te gebeuren in dialoog en met wederzijds respect. Een fundamentele voorwaarde hiervoor is dat er over de taalgrens heen contacten worden gelegd en onderhouden. Met dit samenwerkingsakkoord maken wij hiervan concreet werk", aldus Ludo de Block voor Groen!

 

In februari bezochten de twee groepen reeds samen de warmtekrachtkoppeling van BASF in Antwerpen. Andere gezamenlijke activiteiten worden momenteel gepland. Op zaterdag 2 augustus neemt een aantal vertegenwoordigers van de Ecolo-groep van Huy deel aan de familiefietstocht van Groen!-Beveren doorheen de natuurcompensatiegebieden van de Waaslandhaven. Ze vertrekken om 13u op de parking aan café ‘t Wit Huis, Verrebroekstraat 16 in Verrebroek. Ook een aantal vertegenwoordigers van Ecolo-Huy zal daar zichtbaar aanwezig zijn.

 

Groen!-Beveren en Ecolo-Huy willen met elkaar samenwerken en in dialoog gaan omdat wij er van overtuigd zijn dat wij van elkaar kunnen leren. De belangrijkste maatschappelijke, economische en ecologische problemen zijn dezelfde langs beide zijden van de taalgrens. "Als wij praten over gezondheid, milieu, fijn stof, natuur, open ruimte, verkeer, energie, solidariteit, arbeid, tewerkstelling of onderwijs, dan stellen wij vast dat de noden en bezorgdheden van de mensen langs beide zijden van de taalgrens sterk gelijk lopen. Wij willen dan ook van elkaar leren door het bestuur en de beleidscultuur in beide gemeenten te vergelijken. Zo willen wij elkaar helpen om antwoorden te formuleren op gelijkaardige problemen, problemen die de taalgrens overstijgen", aldus Groen!

 

Het samenwerkingsproject houdt uiteraard ook verband met het feit dat Beveren en Huy de enige Belgische gemeenten zijn met een kerncentrale op hun grondgebied (in Doel en Tihange). Voluit kiezen voor milieuvriendelijke energie en voor volwaardige alternatieven om de uitstap uit de kernenergie te realiseren - zonder comfortverlies voor de mensen - vormt één van de centrale bezorgdheden voor zowel Groen! als Ecolo. Door de nabijheid van de kerncentrale in zowel Beveren als Huy, leeft dit thema des te meer bij beide groepen.

 

"Wij zijn allebei bezorgd over de pro-kernenergie houding van de huidige regering die het door de paarsgroene regering uitgetekende uitstapscenario wil terugschroeven. Wij stellen ons vragen bij de actuele energieproblematiek rond Suez en het 'gouden aandeel' voor ons land, bij de 250 miljoen euro die van Electrabel wordt gevraagd in ruil voor het langer openhouden van de kerncentrales en bij de veiligheid van onze centrales gelet op de recente ongevallen in de Franse kerncentrales", zo vertelde nog gemeenteraadslid Ludo de Block.

 

Er bestaan nog een aantal opvallende, meer politieke gelijkenissen tussen beide gemeenten. Zowel in Beveren als in Huy is er al zeer lang een politiek overwicht van één grote partij (CD&V in Beveren, de PS in Huy). Momenteel bestuurt zowel CD&V in Beveren als de PS in Huy met een kleine liberale partner. Zowel Groen!-Beveren als Ecolo-Huy hebben drie raadsleden in de gemeenteraad en kwamen bij de vorige verkiezingen op in een kartel: Groen!-Beveren met SP.A, Spirit en een aantal onafhankelijken, Ecolo-Huy met cdH en onafhankelijken.
Ludo de Block: "Deze gelijkenissen geven ons de kans om ervaringen uit te wisselen en elkaar te helpen in de alledaagse, politieke werking van onze groep."

 

Dit samenwerkingsproject blijft niet bij goede bedoelingen alleen, maar gaf al aanleiding tot concrete, gezamenlijke activiteiten. Een eerste gezamenlijke actie vond plaats begin dit jaar. In februari 2008 bezochten Groen!-Beveren en Ecolo-Huy samen de warmtekrachtkoppeling van BASF in Antwerpen. Deze warmtekrachtkoppeling produceert evenveel energie als Doel 1, zij het op een milieuvriendelijkere manier. Bij dit bezoek waren ook verschillende Vlaamse en federale parlementensleden van Groen! en Ecolo aanwezig.


Eind juni ontmoetten vertegenwoordigers van beide groepen elkaar in Brussel om verdere gezamenlijke acties te plannen. Nu zaterdag, 2 augustus, neemt een aantal vertegenwoordigers van de Ecolo-groep van Huy deel aan de fietstocht van Groen!-Beveren doorheen de natuurcompensatiegebieden van de Waaslandhaven. Deze natuurgebieden werden aangelegd als tegengewicht voor de verdere uitbreiding van de haven van Antwerpen en de uitdieping van de Schelde. Op deze manier kunnen de mensen van Ecolo-Huy kennis maken met de moeilijke confrontatie tussen haven, natuur en landbouw, zo specifiek voor de Beverse deelgemeenten Doel, Kieldrecht, Verrebroek en Kallo.

 

In het najaar van 2008 gaat de groep van Beveren op weekend naar Huy en in het voorjaar van 2009 komen de mensen van Huy naar Beveren, telkens met de bedoeling elkaar beter te leren kennen en te waarderen, en verder samen te werken rond gemeenschappelijke doelstellingen. (Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

BEVEREN. De voorbije week reeds schreven werktwerkt Groen! Beveren Sinds begin 2008 samen met de Ecolo-groep van de Waalse stad Huy. Dit weekend kwam een uitgebreide delegatie van Ecolo Huy op...

Reeds van begin 2008 is er een samenwerkingsverband tussen Groen! Beveren en Ecolo Huy. Op 16 en 15 januari komt de Waalse groep weer op bezoek in Beveren.BEVEREN. Op zaterdag 16 en zondag 17...

Beide groepen toen Huy in augustus van dit jaar op bezoek kwam in Beveren.BEVEREN. Groen! Beveren werkt sinds een aantal maanden samen met de Ecolo-groep van de Waalse stad Huy. Die samenwerking...

De groep van Groen! Beveren en Ecolo Hoei.BEVEREN. Het is zaterdagnamiddag een geslaagde fietstocht geworden van Groen! en Ecolo ook al waren de vrienden uit Hoei te laat op de afspraak maar ze...