Groen!Beveren naar Huy

Image
Beide groepen toen Huy in augustus van dit jaar op bezoek kwam in Beveren.
BEVEREN. Groen! Beveren werkt sinds een aantal maanden samen met de Ecolo-groep van de Waalse stad Huy. Die samenwerking wordt steeds hechter en zo zal de groep van Beveren komend weekend zaterdag 25 en zondag 26 oktober op bezoek bij Ecolo Huy. De Ecolo-groep heeft voor de Waaslanders een boeiend programma samengesteld. Naast allerhande activiteiten om elkaar beter te leren kennen met o.a. diner, verkenning van de stad en een wandeling in de bosrijke omgeving, omvat het bezoek ook een educatief luik  door een bezoek aan de bio-ethanol fabriek van Bio-Wanze.

 

"Wij zijn er van overtuigd dat wij door met elkaar in dialoog te gaan, van elkaar kunnen leren", zegt Ludo de Block, "Maar bovenal is het de bedoeling om dit weekend samen acties op te zetten rond gemeenschappelijke doelstellingen. In dat verband is het niet toevallig dat wij kozen voor de Ecolo-groep uit Huy. Samen met Beveren is Huy de enige Belgische gemeente met een kerncentrale op haar grondgebied (in deelgemeente Tihange). Groen! en Ecolo kiezen voluit voor energiebesparing en milieuvriendelijke energie. Door de nabijheid van de kerncentrale leeft dit thema des te meer bij de groenen van Beveren en Huy. Beide groepen zijn bezorgd over de pro-kernenergie houding van de huidige regering. Die wil het uitstapscenario van de paarsgroene regering terugschroeven. Ondanks de enorme risico's en gevaren die met kernenergie gepaard gaan."
 
Zo gezien zijn de belangrijkste maatschappelijke, economische en ecologische problemen dezelfde langs beide zijden van de taalgrens. Als Vlamingen praten over gezondheid, milieu, fijn stof, natuur, open ruimte, verkeer, energie, solidariteit, arbeid, tewerkstelling of onderwijs, dan stelt Groen! Beveren vast dat de noden en bezorgdheden van de mensen langs beide zijden van de taalgrens sterk gelijk lopen. "Wij willen dan ook van elkaar leren door het bestuur en de beleidscultuur in beide gemeenten te vergelijken. Zo willen wij elkaar helpen om antwoorden te formuleren op gelijkaardige problemen, problemen die de taalgrens overstijgen", aldus Groen!.

 

Groen! stelt zich vragen bij de actuele energieproblematiek rond Suez en het 'gouden aandeel' voor ons land, bij de 250 miljoen euro die van Electrabel wordt gevraagd in ruil voor het langer openhouden van de kerncentrales en bij de veiligheid van onze centrales gelet op de recente incidenten in Fleurus en in de Franse kerncentrales.

 

Er bestaan nog een aantal opvallende, meer politieke gelijkenissen tussen beide gemeenten. Zowel in Beveren als in Huy is er al zeer lang een politiek overwicht van één grote partij (CD&V in Beveren, de PS in Huy). Momenteel bestuurt zowel CD&V in Beveren als de PS in Huy met een kleine liberale partner. Zowel Groen! Beveren als Ecolo Huy hebben drie raadsleden in de gemeenteraad en kwamen bij de vorige verkiezingen op in een kartel: Groen! Beveren met SP.A, Spirit en een aantal onafhankelijken, Ecolo Huy met cdH en onafhankelijken.

 

Het zijn volgens Ludo De Block, deze gelijkenissen die Groen! de kans geven om ervaringen uit te wisselen en elkaar te helpen in de alledaagse, politieke werking van elke groep. Dit samenwerkingsproject bleef niet bij goede bedoelingen alleen, maar gaf al aanleiding tot concrete, gezamenlijke activiteiten. Een eerste gezamenlijke actie vond plaats begin dit jaar. In februari 2008 bezochten Groen! Beveren en Ecolo Huy samen de warmtekrachtkoppeling van BASF in Antwerpen. Deze warmtekrachtkoppeling produceert evenveel energie als Doel 1, zij het op een milieuvriendelijkere manier. Bij dit bezoek waren ook verschillende Vlaamse en federale parlementensleden van Groen! en Ecolo aanwezig.

 

Op zaterdag 2 augustus nam een aantal vertegenwoordigers van de Ecolo-groep van Huy deel aan de fietstocht van Groen!-Beveren doorheen de natuurcompensatiegebieden van de Waaslandhaven. Deze natuurgebieden werden aangelegd als tegengewicht voor de verdere uitbreiding van de haven van Antwerpen en de uitdieping van de Schelde. Op deze manier konden de mensen van Ecolo-Huy kennis maken met de moeilijke confrontatie tussen haven, natuur en landbouw, zo specifiek voor de Beverse deelgemeenten Doel, Kieldrecht, Verrebroek en Kallo.

(Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

BEVEREN. De voorbije week reeds schreven werktwerkt Groen! Beveren Sinds begin 2008 samen met de Ecolo-groep van de Waalse stad Huy. Dit weekend kwam een uitgebreide delegatie van Ecolo Huy op...

Reeds van begin 2008 is er een samenwerkingsverband tussen Groen! Beveren en Ecolo Huy. Op 16 en 15 januari komt de Waalse groep weer op bezoek in Beveren.BEVEREN. Op zaterdag 16 en zondag 17...

De groep van Groen! Beveren en Ecolo Hoei.BEVEREN. Het is zaterdagnamiddag een geslaagde fietstocht geworden van Groen! en Ecolo ook al waren de vrienden uit Hoei te laat op de afspraak maar ze...

Gemeenteraadslid Ludo De Block van Groen! vindt de samenwerking met het Waalse Huy een belangrijke stap.BEVEREN. In het licht van de recente gebeurtenissen op het nationale politieke niveau, meldde...