Kallo heeft gemeentelijke basisschool van de 21ste eeuw

Image
Enkele leerlingen mochten de maatklas creatief omtoveren tot een roze feestklas met taart.
KALLO. In aanwezigheid van heel wat onderwijsmensen en gemeentelijke mandatarissen werd de vernieuwde gemeenteschool ingehuldigd. Het is een pracht van een school geworden die voldoet aan alle moderne voorwaarden die in de 21ste eeuw gesteld worden.

 

Het verwezenlijken van de uitbreiding van deze school wijst toch ook naar de juiste visie die het gemeentebestuur heeft. Opnieuw is het een investeren in de toekomst die ook voor een deelgemeente als Kallo belangrijk is. Het resultaat van de werken,die op 1,8 miljoen euro kwamen, is verbluffend. Dat zullen de vele Kallonaren die het schoolfeest bijwoonden zeker beamen.

 

Het inhuldigingsfeest werd stijlvol gepresenteerd door communicatieambtenaar Silvie Maes van de gemeente Beveren. Zij wees er op hoe met man en macht werd gewerkt om de ideale deadline, het schoolfeest van zaterdag 31 mei en zondag 1 juni, te halen. En dat is gelukt. "Het heeft ook bloed, zweet en misschien wel tranen gekost om de nieuwe lokalen voor vanavond klaar te krijgen. En op een paar kleine details na, is ook dit gelukt. Iedereen zal het met mij eens zijn. Het resultaat, de inkom, deze mooie ruime en polyvalente refter, … ze mogen er wezen", aldus Silvie.

 

Image
Enkele oud-leerlingen van de school zorgden voor de muzikale omlijsting.
De toespraken worden afgewisseld met korte muzikale intermezzi door oud-leerlingen van deze school. Hanne Meulemans (14 jaar), Emma Staut (10 jaar) en Jef Staut (14 ljaar)speelden piano. Jana Van Laere (12 jaar) en Astrid Onghena (13 jaar) speelden dwarsfluit en Fien Staut haalde er de accordeon bij.

 

Schepen van onderwijs, Katrien Claus, wees er op hoe nieuwbouw en verbouwing van scholen een werk van lange adem is. Ook in Kallo passeerden intussen reeds 3 directeurs en 3 schepenen bevoegd voor onderwijs, de revue.  De principiële beslissing tot de uitbreiding van de lagere school werd genomen op de gemeenteraad van 28 februari 1989, bijna 20 jaar geleden.  De verantwoording luidde toen als volgt: het schoolhoofd van de wijkafdeling Kallo van

Image
De gemeentelijke overheid luistert aandachtig naar de toespraken.vlnr burgemeester van de Vijver, schepen Peter Deckers, gemeentesecretaris Jan Noppe, schepen Luc Maes, directeur Kris Deckers.
de gemeentelijke lagere school te Melsele stelt vast dat het aantal klassen ontoereikend is. Dat voorlopig de refter, het lokaal voorzien als TV- en projectieklas, de leraarskamer en de klas voor NZC in gebruik genomen worden als klaslokalen en dat er ruimte ontbreekt voor leesnamiddagen en naaionderricht, waarbij ouders een handje toesteken.

 

Door de herstructurering van de vrije school en de gemeenteschool naar 1 school in 1995 werden de kleuters in 1996 ondergebracht in prefab container klassen. Architect Guido Franssens van Kallo werd aangeduid als ontwerper maar de oorspronkelijke plannen moesten nu gewijzigd worden want er moest nog voorzien worden in een nieuwe kleuterafdeling.


Helaas, op 27 juli 2000 ontving de gemeente een brief van DIGO (Dienst voor Infrastructuurwerken van het gesubsidieerd Onderwijs) met de mededeling dat het dossier bij gebrek aan financiële middelen op de wachtlijst werd geplaatst. De containers waren intussen in erbarmelijke staat en het gemeentebestuur wou niet langer wachten op toelagen van DIGO voor de nieuwbouw voor de kleuters en zette zelf kredieten op de begroting van 2005. Maar plots scheen de zon dan toch over Kallo want begin 2005 werd door DIGO meegedeeld dat er dit jaar toch kredieten konden worden vrijgemaakt voor het dossier Kallo.

 

dossier groeit


Het dossier diende te worden geactualiseerd t.o.v. de aanvraag in 2000 want het leerlingenaantal was intussen sterk gestegen. Intussen kon de school rekenen op het begrip van de mensen van de plaatselijke cultuurraad en vonden een aantal klassen onderdak in het ontmoetingscentrum in het  schoolhuis van Kallo.


Het jaar 2005 werd een glorievol jaar. Op 19 juli 2005 werd het geactualiseerd dossier ingediend bij DIGO en in vergadering van 27 september 2005 stelde de gemeenteraad de lastvoorwaarden vast.
Op 9 december 2005 bepaalde de Raad van Bestuur van DIGO het subsidiebedrag op 1 279665,57 euro.(70 % van de totaalkost). DIGO veranderde intussen ook van naam en werd AGION of  Agentschap voor Infrastructuur in het onderwijs. Op 19 december 2005 kende het schepencollege de opdracht voor de nieuwbouw van de kleuterschool en de uitbreiding van de lagere school toe aan NV Verplancke uit Kieldrecht.

 

Zo startten op  13 maart 2006 de  volgende werken:

Nieuwbouw kleuterafdeling ( 4 klassen, waarvan 1 klas momenteel gebruikt wordt voor de buitenschoolse opvang) met een overdekte speelruimte, berging en sanitair.
Heraanleg speelplaats kleuters.
Bijbouwen van 3 klassen voor de lagere school.
Ombouwen van de refter naar  2 klassen.
Bouwen van een nieuwe refter met polyvalente ruimte, die ook kan gebruikt worden door de lokale gemeenschap.
Uitbreiden van de overdekte speelplaats voor de lagere school.
Bouwen van administratieve eenheid met directiebureau, secretariaat, sanitair blok en leraarskamer.
Vergroten van berging.

 

Tijdens de loop van de werken deed het gemeentebestuur er nog wat bijkomende opdrachten bij.

Image
Waarnemend directeur Vyt bracht alle medewerkers aan het project op het podium voor een ludieke huldiging door enkele leerlingen.
Een perceel grond aanpalend aan de school werd aangekocht zodanig dat dit kan gebruikt worden als bijkomende bergruimte en plaats voor fietsenberging. Het dak van de bestaande klassenblok werd intussen ook vernieuwd.Ook de zijweg tussen de school en het park werd opnieuw heraangelegd. De fundering van het gebouw van de lagere school werd aangepast om later eventueel te kunnen opbouwen. Dát is pas vooruitzien naar de toekomst toe. De eindafrekening is nog niet gekend omdat de werken nog niet volledig beëindigd zijn.

 

Schepen Claus dankte architect Guido Franssens voor zijn schitterend ontwerp van zowel de nieuwe kleuterschool als de integratie van de nieuwe klassen in de bestaande school. Dankwoorden had ze ook voor de  algemeen aannemer NV Verplancke en de werfleiders Joris Verplancke en Stijn, de ontwerper technieken Eric Hulpiau van studiebureau Hulpiau, de aannemer verwarming en ventilatie  Marnix Steurbaut van bvba Steurbaut, de aannemer elektriciteit  de heer Luc Blancke van nv Fabricom GTI en de veiligheidscoördinator de heer Herman Van Helst van de bvba Eveka en van de eigen gemeentelijke diensten: Jan Melis, Pedro De Bruyn, Raf Hernalsteen, Gabriel Van Bortel en Stijn Jacobs voor de goede opvolging van de werf. Het is niet altijd makkelijk werken in een school die moet blijven draaien en het was de laatste weken alle hens aan dek om de streefdatum van de officiële opening en het schoolfeest te halen.

 

naar school gaan: een feest voor iedereen

 

Directeur Kris Deckers wees er in zijn toespraak op hoe het schoolgebouw in vergelijking met vroeger is veranderd.
"De gesloten school is nu een transparant huis geworden waarin de kinderen zich echt thuis kunnen voelen. De tijd dat de kinderen als identieke personen het keurslijf van het onderwijs dienden te volgen, is al langer voorbij. De kleuterschool is geëvolueerd van 'bewaarschool' naar een professioneel onderwijsniveau dat cruciaal is voor de ontwikkeling van kleuters", aldus Deckers. 


De inspanningen van alle verantwoordelijken leveren volgens Kris Deckers de mogelijkheden om de kinderen van Kallo echt goed onderwijs te laten volgen. Toch was voor het de leerkracht ook heel erg belangrijk toen hij zei: "De leraar maakt hierbij het verschil: zijn inzet en enthousiasme spiegelen Imagezich op de kinderen en op de ouders. Samen maken ze school en samen zorgen ze ervoor dat “naar school gaan” voor iedereen een echt feest wordt. Creativiteit en motivatie zijn de sleutels om dit enthousiasme aan te wakkeren, want wat we graag doen, proberen we goed te doen."

 

Omdat hij zelf een paar jaren directeur mocht zijn, kon hij ervaren dat het aan enthousiasme bij het schoolteam niet ontbreekt. Nu is volgens hem de school een model voor hoe de schoolgebouwen er in Vlaanderen zouden moeten uitzien.  "De toekomst voor de kinderen van Kallo en hun ouders ziet er rooskleurig uit. Ik ben er zeker van dat iedereen vandaag graag naar school zal gaan!", zo besloot Kris Deckers die nu coördinerend directeur is voor Groot-Beveren.

Waarnemend directeur Armand Vyt en een aantal van de leerlingen hadden het dankwoord voorbereid en op ludieke wijze zetten ze alle medewerkers aan het project letterlijk in de bloemen.

 

Volgens de Beverse burgemeester heeft de school een sleutelfunctie in het kader van het verder groeien van Kallo tot een bruisende leefgemeenschap. "Het doet dan ook deugd om te zien dat zowel de leerlingen van het basisonderwijs als de kleuters, de ouders zowel als de leerkrachten zich hier enorm goed voelen. Op deze feestelijke inhuldiging ben ik er samen met u van overtuigd dat het schoolteam van Kallo en alle betrokkenen in deze mooie nieuwe schoolgebouwen, in de toekomst zullen zorgen voor nog beter onderwijs, voor een nog warmere schoolomgeving en voor een nog sterkere leefgemeenschap. Wij zullen er zijn om u hierbij te ondersteunen", aldus Marc Van de Vijver.

 

Image
Burgemeester Van de Vijver knipt het geel-blauwe lint door onder het keurend oog van onderwijsschepen Katrien Claus. Vooraan links ook schepenen Deckers en Maes.

 

Daarna knipte burgemeester Van de Vijver het lint door en kon een rondgang beginnen in één van de meeste knappe scholen in het 'rijke' Beveren.(Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

Coordinerend directeur Kris Deckers tijdens zijn toespraak bij de inhuldiging van de uitbreiding van de basisschool van Kallo.KALLO. Tijdens de inhuldiging van de nieuwe schoollokalen werd door...