Vlaams Belang wil zwaar vervoer weg uit dorpskern

VRASENE/BEVEREN. Vlaams Belang wil dat er werk wordt gemaakt om zwaar doorgaand verkeer uit de dorpskern van Vrasene te houden. Maar ook de bedoeling van Autobussen Waaslandia om de stelplaats uit te breiden, wordt als een slechte zaak voor de verkeersveiligheid gezien. Tot en met vrijdag 4 april loopt er een openbaar onderzoek omtrent de milieuvergunningsaanvraag van Waaslandia voor die uitbreiding. Het busbedrijf wenst een vermeerdering van het aantal bussen van 27 naar 60 en op termijn denkt men zelfs aan een verdrievoudiging.  Het bedrijf Waaslandia is gelegen aan de Mosselbank in Vrasene. De ligging is omwille van verschillende redenen volgens Vlaams Belang ongelukkig: in de dorpskern, Brugstraat/Mosselbank leent zich niet voor zwaar vervoer, uitbreiding met ondermeer harmonicabussen, gevaarlijke in- en uitrit.

 

Bruno Stevenheydens: "Reeds verschillende keren heeft de Vlaams-Belangfractie voorgesteld om een traject te voorzien voor doorgaand zwaar vervoer rond de dorpskern van VraseneDe werken werden echter grotendeels uitgevoerd nog vooraleer de aanvraag werd ingediend. In het voorjaar van 2007 heeft het gemeentebestuur omtrent de uitbreiding van Waaslandia een informatievergadering georganiseerd. Aan het talrijk opgekomen publiek werd beloofd om voor de vele vragen, opmerkingen, voorstellen en bekommernissen omtrent de overlast van het zwaar doorgaand verkeer een oplossing te zoeken en een antwoord te bieden. De verkeersstudie die destijds werd gemaakt om de uitbreiding van de autobussenstelplaats te rechtvaardigen is niet realistisch. Op de gemeenteraad van volgende week dinsdag 8 april hebben wij een voorstel geagendeerd."

 

De Vlaams-Belangfractie stelt nu voor om opnieuw een informatievergadering te organiseren om op de vele vragen, opmerkingen, voorstellen en bekommernissen van de inwoners van Vrasene een antwoord te geven. Maar ook om een nieuwe verkeersstudie te laten uitvoeren voor de dorpskern van Vrasene. Vlaams Belang dringt verder aan om een onderzoek te doen naar het benutten van de parallelweg naast de Expresweg en een verbinding tussen deze parallelweg en de Mosselbank mogelijk te maken. Ook wil de partij dat een andere ontsluiting voor de autobussenstelplaats Waaslandia wordt onderzocht.

 

Vlaams Belang verspreidde in Vrasene vorige week een pamflet rond deze zaak en wil nu werk maken van het indienen van bezwaarschriften. Als inwoner kan dat schriftelijk bij het gemeentebestuur voor 4 april, ofwel met de post ofwel op de milieudienst of op het gemeentehuis. Het moet ondertekend zijn met naam, adres en handtekening! (Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

KALLO. De lokale politie van Beveren treedt strenger op tegen zwaar vervoer in het centrum van Kallo. Overtreders worden onverbiddellijk op de bon geslingerd. Beveren ontmoedigt al enige tijd...

SINT-NIKLAAS/DENDERMONDE. Vlaams Belang Dendermonde-Sint-Niklaas koos op haar jongste raadsvergadering een nieuw bestuur.  Stekenaar Rudi De Boever neemt als nieuwe regiovoorzitter de fakkel over...

ZWIJNDRECHT/BURCHT. Het openen van Intratuin heeft van de Hoefijzersingel een vrij drukke weg gemaakt. Er reed natuurlijk al heel wat verkeer tot aan de parking van Carrefour of doorgaand naar de...

Bruno Stevenheydens in het parlement.BEVEREN. Bruno Stevenheydens het kopstuk van Vlaams Belang Beveren stapt uit de partij. Dat besloot hij op woensdag 28 april maar eigenlijk had hij die...

VRASENE. Niettegenstaande heel wat protest heeft het college van burgemeester en schepenen een positief advies uitgebracht naar de Bestendige Deputatie aangaande de voorliggende...

VRASENE/BEVEREN. De uitbreiding van de stelplaats voor de autobussen Waaslandia aan de Mosselbank te Vrasene blijft wel degelijk voor beroering zorgen. Wanneer in het kader van de...