Kruibeke wil rook- en co-melders bij particulieren

Image
Gemeenteraadslid Filip Vercauteren (CD&V) dringt bij het bestuur aan om in te spelen op de mogelijkheid om in particuliere woningen een rook- en CO-melder te plaatsen.
KRUIBEKE. In de gemeenteraad van Kruibeke heeft raadslid Filip Vercauteren (CD&V) gewezen op het belang van het plaatsen van rook- en CO-melders in particuliere woningen. Het Vlaams Parlement is trouwens een decreet aan het voorbereiden in het kader van de ontwikkeling van een gemeentelijk brandpreventiebeleid waarbij het plaatsen van een rook- en CO-melder verplicht wordt bij nieuwbouw of renovatie van een woning. Bij de aanvraag van een renovatiepremie of aanpassingspremie zou dan de rook- en CO-melders gesubsidieerd worden. De Vlaamse overheid zou ook aan de gemeenten die er om vragen, rookmelders ter beschikking stellen die dan in alle woningen op hun grondgebied kunnen geplaatst worden.

Raadslid Vercauteren vond dat Kruibeke daar zeker gebruik zou van moeten maken en hij verwees naar de 7 interventies die de Kruibeekse brandweer moest doen i.v.m. Co-vergiftiging en 5 voor woningbranden. Burgemeester Denert had zeker een oor naar het belangrijk voorstel en hij beloofde het dossier van het voorstel tot decreet voor de gemeente zeker op te volgen. Hij wees er ook op dat  de jeugdbewegingen van Kruibeke die hun lokaal ter beschikking stellen voor overnachtingen, dit jaar al uitgerust moeten worden met een CO- en rookmelder.
Indien het voorstel van decreet wordt goedgekeurd zal de gemeente in samenwerking met het OCMW bekijken of er rook en CO -melders kunnen ter beschikking gesteld worden voor mensen die het financieel moeilijk hebben en in huurhuizen wonen waar een gevaar is voor CO vergiftiging.


De rookmelder wettelijk verplicht maken met de steun van de Vlaamse overheid zou een goede zaak zijn want het is een efficiënt hulpmiddel, eenvoudig en snel te plaatsen en niet duur. Vlaams Volksvertegenwoordiger Veerle Heeren (CD&V)zette zich al in om het decreet er door te drukken.
Ze zegt: "Een rookmelder kan je leven redden! Bijna 90% van alle brandslachtoffers sterven ’s nachts en 2/3 sterft in zijn eigen slaapkamer door verstikking tussen 24u ’s avonds en 6u ’s morgens. Je wordt niet wakker van de rook of brandgeur, integendeel wie slaapt ruikt niets. Door de rook en het gas val je nog in een diepere slaap. Door de brand komt er CO of koolmonoxide en andere gassen vrij waardoor je finaal bewusteloos geraakt. Bij een brand heb je gemiddeld 3 minuten de tijd om je huis te verlaten. Er mag dus géén tijd verloren gaan. Je hebt er alle belang bij dat je héél snel gewaarschuwd wordt zodat je kan vluchten en snel de hulpdiensten kan verwittigen."

Een rookmelder is wel het enige echte waarschuwingsmiddel dat werkt als een wekker Het is een vrij klein toestel dat aan het plafond wordt bevestigd en dat alarm slaat bij brand door een heel krachtig geluidsignaal. De bewoner wordt aldus gewekt.

Vandaar dat raadslid Filip Vercauteren met 'tip' in de gemeenteraad van Kruibeke de gemeenschap wel een dienst kan bewijzen. Niet vergeten dat België een van de Europese landen is met het grootste aantal slachtoffers van brand. In de Scandinavische landen is de rookmelder ingeburgerd: in Noorwegen heeft 98% van de woningen minstens één rookmelder, in Zweden 88% en in Finland 66%.

Het ziet er dus naar uit dat het decreetvoorstel van Vlaams Volksvertegenwoordiger Veerle Heeren uit Sint-Truiden, op de goede weg zit. En Filip Vercauteren besluit: "Ik volg de ontwikkeling van het dossier in Vlaams Parlement zeker op zodat ik de gemeente eraan kan herinneren." (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

KRUIBEKE. In deze koude winterdagen zetten heel wat mensen de verwarming aan. In bepaalde omstandigheden is er dan een verhoogd risico op CO-vergiftiging. In Kruibeke kregen de hulpdiensten de...

KRUIBEKE. De laatste weken zijn er in onze gemeente verschillende oproepen bij de brandweer binnengekomen om een CO-meeting uit te voeren. En dat is maar best ook want en bestaat wel eens gevaar op...

Burgemeester, met rookdetector in de hand, in het chirolokaal KRUIBEKE. Burgemeester Denert, de veiligheidsambtenaar Roger Weyn en de jeugdconsulent Pepijn Hanssens gingen deze week op stap...

KRUIBEKE. De preventieadviseur van de gemeente Kruibeke, Roger Weyn, roept de bevolking op tot voorzichtigheid om CO-vergiftiging te voorkomen. Dinsdag werd in de gemeente een gans gezin...

BEVEREN. De Dienst milieubescherming stelt zich open om raad te geven over CO-vergiftiging. Harde cijfers zijn het die zeggen dat in ons land elk jaar 150 mensen daaraan sterven en 2000 met een...

KRUIBEKE. Burgemeester Denert wil de bevolking sensibiliseren om CO-vergiftiging te voorkomen. Hij was vorige week bijzonder gelukkig toen werd vastgesteld dat een echtpaar uit de Kruibeekse...