Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene pakken samen droogte aan

BEVEREN/SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE.  Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene slaan de handen in elkaar om de gedeelde droogte- en verziltingsproblematiek aan te pakken. Het project werd ‘’t Soete Water’ gedoopt en verloopt in samenwerking met EGTS Linieland van Waas en Hulst en de Polder Land Van Waas. 

Bedoeling van project ’t Soete Water is om binnen het afstroomgebied van en naar de Wase Scheldepolders is vasthouden, bergen en infiltreren van zoet water. Dat zal gebeuren met kleinschalige ingrepen als het plaatsen van stuwen. Met stuwen zal het bijvoorbeeld mogelijk zijn om op natte momenten het overstromingsrisico in te perken en op droge momenten het water gebruiken tegen verdroging (en verzilting). "De focus ligt vooral op ondersteuning van landbouwers bij ingrepen op hun eigen terrein. Zij kunnen financiële steun krijgen maar ook beroep doen op de technische kennis van de betrokken gemeenten en het Polderbestuur.", zegt Laura Staut, schepen van Oppervlaktewateren in Beveren. 

Het project loopt tot 31 december 2028 en bestaat uit twee deelprojecten.  "In deelgemeente Kemzeke worden de ingrepen aan het ‘Begin van de Watergang der Hoge Landen’ gecombineerd met de verbetering van het trage wegennetwerk.", zegt Kris Van Duyse, schepen van Waterbeleid in Stekene. "Daarnaast worden vier ‘Trajecten binnen landschapskamers’ doorlopen. Dat zijn afgebakende landbouwzones in de drie gemeenten met verschillende waterlopen en grachten, waar actief wordt samengewerkt met lokale landbouwers en terreinbeheerders om water vast te houden. Zo geeft het project uitvoering aan de doelstellingen van het Actieprogramma Klimaatadaptatie Landbouw 2030.", vult Erik Rombaut, schepen van Waterbeleid in Sint-Gillis-Waas, aan. 

Voor het project werden subsidies aangevraagd binnen de oproep ‘Lokale Gebiedsdeal Droogte 2.0’ van de Vlaamse Overheid. Daar werd een subsidie van € 498.750 goedgekeurd. Samen met de investeringen van de drie gemeenten kan er zo € 665.000 geïnvesteerd worden. (mb)

 

Lees ook:

De afgevaardigden van de actiegroep zetten hun standpunt uiteen. PROSPERPOLDER. Het initiatief van het Beverse gemeentebestuur om een Beeldbank aan te leggen over Prosperpolder is bij het...

de kerk van Prosperpolder (foto: beeldbankwaasland)PROSPERPOLDER/ BEVEREN. De gemeente is op zoek naar beeldmateriraal over Prosperpolder dat een groot deel overstromingsgebied wordt. Wat de...

De optocht in de Langestraat met vooraan de reddingsband die om een stormstuw vraagt.KRUIBEKE. Dinsdagavond werd voor de 300ste keer betoogd tegen de aanleg van het overstromingsgebied...

Burgemeester Denert tussen zijn trouwe medebetogers.KRUIBEKE. Wie echt iets wil beleven dat uniek is in ons land komt vanavond (dinsdag 7 oktober) tegen 18 uur naar het gemeentehuis van Kruibeke...

KIELDRECHT. Op dinsdag 20 mei organiseert Waterwegen en Zeekanaal NV van 16 tot 20u in de foyer van OC Ermenrike, Molenstraat 32A een informatiemarkt over het geactualiseerde SIGMAPLAN, het project...

KRUIBEKE. De tegenstanders van het Gecontroleerd Overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde of gewoon de potpolder, hebben voor de 125ste keer betoogd tegen de aanleg van dat gebied in de...