Minder kans op ongeval in zone 30

BEVEREN. Het gemeentebestuur van Beveren voert in grote delen van Beveren en Melsele een zone 30 in.  Dat moet de veiligheid ten goede komen. Want, zo redeneert de gemeente, bij een snelheid van max. 30 km per uur hebben weggebruikers meer tijd om te reageren en gevaarlijkse situaties te voorkomen. Bovendien is de stopafstand veel kleiner. Als er dan toch een ongeval gebeurt, zijn de gevolgen veel minder ernstig.  

De gemeente gaat stapsgewijs een zone 30 invoeren in een 50-tal straten van het wijkcirculatieplan in Beveren en Melsele.  De maatregel geldt vanaf het ogenblik dat de signalisatie is geplaatst. Er komen ook wegmarkeringen en waar nodig kunnen er nog wegversmallingen of asverschuivingen komen. Schepen van Mobiliteit Raf Van Roeyen bekijkt ook de mogelijkheden om op de polderbanen de snelheid te verlagen van 70 naar 50 km per uur. In Beveren geldt nu al zone 30 in meerdere schoolomgevingen, in alle fietsstraten, in Beveren-centrum in het binnengebied tussen de Klapperstraat, Yzerhand en Oude Zandstraat. Ook de bebouwde kom van Kallo is een zone 30.  "Zone 30 in grote delen van Beveren en Melsele is weer een stap verder richting het uitbouwen van duurzame mobiliteit volgens de principes van ons mobiliteitsplan en het recent goedgekeurde circulatieplan. Verkeersveilige wijken en woonomgeving zijn daarbij een heel belangrijke doelstelling. Later zullen, in functie van noodzaak en beschikbare middelen, ook andere wijken in deelgemeenten aan bod komen.", aldus Van Roeyen.

Het invoeren van de zone 30 komt er na een bevraging vorige zomer via het burgerplatform mijnmening.beveren.be over een voorstel voor verkeersmaatregelen om straten en pleinen autoluwer te maken in een aantal wijken in Beveren en Melsele. Op basis van de reacties en commissiewerking binnen de gemeenteraad werd een wijkcirculatieplan met 13 ingrepen goedgekeurd. De maatregelen variëren van een volledige knip van een straat, over een tractorsluis tot snelheidsremmende maatregelen. Deze verkeersmaatregelen worden dit jaar in fases uitgevoerd. Een overzichtsplan van de zone 30-straten is terug te vinden op de website beveren.be. (mb)

 

Lees ook:

Beveren breidt zone 30 uit

BEVEREN.  Na de invoering van zone 30 Beveren, Kallo en een deel van Melsele, wordt in juni in 17 straten in Haasdonk en 23 straten in Melsele-Zuid zone 30 ingevoerd. Ook in de wijk Bosbeek in...

N446 verandert voor 3 jaar in een werf 

HAMME/WAASMUNSTER. Vandaag start de heraanleg van de N446 in Dendermonde, Hamme, en Waasmunster. Zo’n stuk van 7,5 kilometer gewestweg wordt volledig in een nieuw kleedje gestoken met nieuwe...

Geen tijdelijke veiligheidsmaatregelen op N451

BEVEREN. De onafhankelijke lijst Beveren 2020 had het Beverse gemeentebestuur gevraagd om veiligheidsmaatregelen te nemen om fietsers op de N451 tussen Vrasene en Verrebroek te beschermen. Door het...

Sint-Joris Bazel zet in op verkeersveiligheid

BAZEL. Het Sint-Jorisinstituut uit Bazel werkte de hele maand oktober rond zichtbaarheid in het verkeer. Het ‘Slimme Mobielen Scholen’-team van de school organiseerde workshops rond het thema. Zowel het...