Vergunning voor woonwagenterrein in Heykavel

DE KLINGE. Het schepencollege van Sint-Gillis-Waas heeft een omgevingsvergunning verleend voor een kleinschalig residentieel woonwagenterrein in Heykavel in deelgemeente De Klinge. Tegen het woonwagenpark was een hele reeks bezwaren ingediend maar die zijn allemaal, op een na, ongegrond verklaard. Enkel de bewaren tegen de betonnen pergola van 116 meter lang en 6.58 meter hoog zijn weerhouden. Het college heeft deze pergola dan ook niet vergund.

De gemeente kreeg reeds in december 2017 subsidies voor de aankoop van de gronden. In juli 2019 keurde de gemeenteraad het ontwerp voor een de inrichting van het woonwagenterrein goed. Met de goedkeuring van de omgevingsvergunning wordt een nieuwe, belangrijke stap gezet in de realisatie van dit project.

De gemeente maakt van de gelegenheid gebruik om de voorzieningen voor de bewoners in de Heykavel uitbreiden. Tot nu is slechts een deel van de bewoners aangesloten op het waterleidingnetwerk. De gemeente wil nu alle bewoners aansluiten. De gemeente wil hierover samen met De Watergroep in gesprek gaan met de bewoners waarbij ze kunnen polsen naar hun interesse en hun bereidheid om hun eigendom ter beschikking te stellen voor een waterleidingsnet.

Samen met MIWA bekijkt de gemeente of de installatie van ondergrondse afvalcontainers een mogelijke oplossing is voor de problemen voor huisvuilophaling. (mb)

 

Lees ook:

Oplossing woonwagenpark niet voor morgen

SINT-GILLIS-WAAS. Sint-Gillis-Waas is al enkele jaren op zoek naar een vaste stek voor de bewoners van een woonwagenpark. Na enkele omzwervingen kregen de bewoners van het woonwagenpark een...