Eindelijk lichtenregeling voor bedrijvenzone Hogenakkerhoek 

MELSELE/KRUIBEKE. De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) en Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) hebben een akkoord bereikt over de plaatsing van verkeerslichten aan het kruispunt van Zwaluwbeek en de N419 (Krijgsbaan). Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland was hiervoor al lang vragende partij. De verkeerslichten moeten er ten laatste eind 2019 staan. 

De ontsluiting van het industrieterrein op de gewestweg N419 is al langer een probleem. De moeilijke ligging van het kruispunt zorgt dagelijks voor verkeersproblemen. Bovendien ligt de zone in een gebied waar niet enkel de gemeenten Kruibeke, Beveren en Zwijndrecht aan elkaar grenzen maar ook de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Reeds in 2017 startte de Antwerps-Wase Kamer een overlegproces met de bevoegde overheden en infrastructuurbeheerders op om een lichtengeregeld kruispunt te bekomen."Het was geen evident proces, maar we zijn erg verheugd dat er nu een oplossing uit de bus is gekomen", zegt Dirk Bulteel, directeur Belangenbehartiging van Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. "De ondernemingen worden binnenkort geconfronteerd met de werken van Oosterweel op linkeroever en de ingrijpende werken van Aquafin in de Burchtstraat in Kruibeke. Dat maakt dat bedrijven tegen een moeilijke periode aankijken. Dergelijke ingrepen verzachten de omstandigheden aanzienlijk"

De lichtenregeling wordt in een tijdelijke opstelling geplaatst voor de duur van de Oosterweelwerken tot eind 2025. Gedurende deze periode wordt geëvalueerd hoe een definitieve opstelling kan geplaatst worden. De Kamer is ook tevreden dat ook de voorrangsregel in de Hogenakkerstraat definitief wordt aangepast. Zo krijgt het lokaal economisch verkeer voorrang op het sluipverkeer. (mb)

 

Lees ook:

TEMSE. Woensdag is in Temse Globus III gestart, een project dat ondernemers met internationale groeiambities samenbrengt om kennis uit te wisselen.  Het project is verdeeld in vijf groepen voor...

REGIO. De bekende juweelontwerper Nico Taeymans begeleidt twaalf beginnende juweelontwerpers uit heel Vlaanderen. Zij startten op 27 september aan de eerste sessie van het project...

DOEL. VOKA-voorzitter Patrick Meirlaan heeft de mensen van Doel 2020 boos doen reageren op wat hij tijdens zijn nieuwjaarstoespraak in de Waaslandhaven zei. Daarin verzette hij zich  openlijk...

Voka wil dat de Vlaamse regering zo snel mogelijk start met overlegd met Magna over het behoud van jobs bij Opel Antwerpen.ANTWERPEN/REGIO. Gisteren maakte General Motors bekend om Opel te verkopen...

WAASLAND. Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland is verheugd dat de Vlaamse regering duidelijk gekozen heeft voor het BAM-tracé. Door de BAM opdracht te geven een...

Patrick Meirlaen, voorzitter van de Regioraad Waasland, Voka Kamer van Koophandel, sprak de verwelkoming uit en leidde de huldigingen.SINT-NIKLAAS. In de gebouwen van Voka Kamer van Koophandel...