Subsidies voor erfgoedprojecten

REGIO. De provincie Oost-Vlaanderen trekt 69 515 euro uit voor negen projecten die zich inzetten tot het herwaarderen van onroerend erfgoed. Twee projecten in het Waasland krijgen een deel van deze erfgoedsubsidies. Erfpunt Waasland krijgt ruim 8 150 euro voor een project rond funerair erfgoed. Het geld zal gebruikt worden om in zeven Wase gemeenten gedurende een maand een cenotaaf of grafteken te plaatsen om een begraafplaats onder de aandacht te brengen. 

De Kanselarij Phoebus Foundation vzw krijgt 30.000 euro voor drie publicaties binnen het project Vossen - Expeditie Reynaert, die elk het Reynaertepos vanuit een andere invalshoek belichten. De eerste twee publicaties gaan dieper in het verhaal en geschiedenis van Reynaert de vos. De derde publicatie focust op de relatie tussen enerzijds het vossenverhaal en anderzijds het (onroerend) erfgoed in het Waasland. Dit wordt in juli uitgebracht. 

"Met dit vernieuwde reglement, willen we vanuit de Provincie belangrijke stimulansen geven om ons onroerend erfgoed beter bekend te maken.", zegt gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor Erfgoed. "De grote instroom, de diversiteit en de kwaliteit van de aanvragen bevestigt dat dit reglement aan een grote behoefte tegemoet komt."

Er komt nog een subsidieronde. De indiendatum daarvoor is 30 september. Meer informatie over de reglementen is terug te vinden op oost-vlaanderen.be/ontspannen/Erfgoedzorg/subsidies.html. (mb)

 

Lees ook:

Meer opvangplaatsen voor peuters tot 3 jaar

SINT-NIKLAAS. Een aantal kinderopvangcentra in Sint-Niklaas gaan in op de oproep die Kind & Gezin in maart lanceerde om een basissubsidie te ontvangen. Voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op de...