Sociaal Huis Beveren pakt kinderarmoede aan

BEVEREN. Het OCMW van Beveren doet mee met het project 'Kinderen eerst: lokale overlegplatformen voor de preventie en opsporing van kinderarmoede' van POD Maatschappelijke Integratie. Het Sociaal Huis van het OCMW zal onder meer kinderarmoede in Beveren in kaart brengen, een aanspreekpunt inrichten en de problematiek onder de aandacht brengen.

In België leven meer kinderen met een armoederisico dan de gehele Belgische bevolking. In 2011 bedroeg het armoederisico bij kinderen tussen de 0 en 17 jaar 18,7%, terwijl dat cijfer voor de hele Belgische bevolking 15,3% bedroeg. Het risico op armoede ligt in België, in vergelijking met de rest van Europa, zelfs gevoelig hoger bij jonge kinderen tussen 0 en 5 jaar. Daarom lanceerde de POD Maatschappelijke Integratie de projectoproep 'Kinderen eerst: lokale overlegplatformen voor de preventie en opsporing van kinderarmoede'. 

Met dit project worden OCMW’s en verenigingen aangezet om op een proactieve manier kinderarmoede te bestrijden en het welzijn van kinderen te bevorderen, zodat zij en hun families uit de cirkel van generatiearmoede kunnen breken. Het OCMW van Beveren ging in op de oproep en kreeg een subsidie van 48 400 euro toegekend. Het OCMW zal dat geld gebruiken om kinderarmoede in Beveren in kaart te brengen, het uitbouwen van een aanspreekpunt kinderarmoede, de problematiek onder de publieke aandacht brengen. Verder zal het OCMW vorming organiseren voor hulpverleners, leerkrachten en maatregelen inbedden binnen de structurele werking van OCMW en diverse overlegfora en projectpartners.

Tot slot komt er ook een overlegplatform om samen met lokale actoren te overleggen, hen te sensibiliseren, probleemsituaties in de gemeente te detecteren en concrete hulpverlening voor kinderen op te zetten. Het eerste overleg is gepland op 20 juni. Het hele project loopt nog tot 1 mei 2015. (mb)

 

Lees ook:

HAASDONK. Het OCMW van Beveren gaat in het voorjaar van 2010 negentien nieuwe bejaardenflats bouwen nabij rustoord De Linde in Haasdonk. In de aanloop van die werken zullen er voorbereidende...

BEVEREN. Het OCMW van Beveren gaat vijf extra leefruimten bouwen op de zolderverdieping van Home De Bron in de Lesseliersdreef. "In het home wonen 4 leefgroepen: 2 damesgroepen en 2...

TEMSE. Elke gemeente is door de overheid verplicht een sociaal huis in te richten. Hoe een gemeente dat doet, kan ze grotendeels zelf bepalen. Bij het Sociaal InformatiePunt Temse (SIPT) gaan...

ZWIJNDRECHT. Het in december 2008 aangekondigde Sociaal Huis is er. Eind vorig jaar kreeg Zwijndrecht nog uitstel om het wettelijk verplichte Sociaal Huis op te richten. Op 18 mei is het...

WAASMUNSTER. Het Sociaal Huis breidt haar dienst ‘dinnerclub’ uit zodat alle 75-plussers ervan kunnen genieten. Tot hiertoe was dienst enkel beschikbaar voor ouderen die gebruik van de...

ZWIJNDRECHT/BURCHT. Het lokaal sociaal beleidsplan dat in november 2008 werd goedgekeurd door de gemeenteraad voorziet in de oprichting  van sociale infopunten om te voldoen aan het verplichte...