Gemeente weigert vergunning voor kappen van gebied Meersen Noord

BEVEREN. De gemeente Beveren heeft geen stedenbouwkundige vergunning geleverd aan de firma Matexi. Die had een stedenbouwkundige aanvraag ingediend voor het rooien van bomen en bebossing in het gebied Meersen Noord, waarvan zij eigenaar is. Bedoeling was om het gebied nadien bruikbaar te maken voor weiland. 

Buurtbewoners tekenden massaal protest aan tegen de plannen. Zij vresen dat de plannen een voorbode zijn om het gebied te verkavelen. "Destijds werd dit woonuitbreidingsgebied in het structuurplan ingeschreven als te bevriezen voor lange termijn. Bijkomend werd het gebied omschreven als een lokale verbindingszone voor natuur in stedelijke omgeving. Dit betekent dat minstens ruimtelijke voorwaarden gesteld worden voor het behoud en ontwikkeling van natuur en groene ruimte. Deze stelling is mijn inziens niet veranderd het belang hiervan is eerder toegenomen.", motiveert schepen ruimtelijke ordening Boudewijn Vlegels ( N-VA), die ook ten tijde van de opmaak van het structuurplan Beveren schepen van Ruimtelijke ordening was, de weigering. "Door het rooien dreigt de natuurlijke- en landschappelijke waarde van het gebied voor een deel te verdwijnen wat geenszins wordt vooropgesteld in het gemeentelijk structuurplan. Een belangrijk aspect is tevens het waterbergend vermogen van het gebied." Het bedrijf kan tegen de beslissing in beroep gaan bij de bestendige deputatie Oost Vlaanderen. (mb)

 

Lees ook:

Meer natuur dankzij recyclage van frituurolie

LOKEREN. Het Lokerse bedrijf Quatra, Natuurpunt en intercommunale Durme-Moervaart (IDM) slaan de handen in elkaar om meer natuur te realiseren in Lokeren. Quatra ontwikkelde de OlioBox om gebruikte...