Minister Muyters verslikt zich in problematiek Doel

KIELDRECHT/DOEL. Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken Philippe Muyters heeft een opmerkelijk antwoord gegeven op een parlementaire vraag van LDD-parlementslid Peter Reekmans. Reekmans vroeg hoe de minister de mislukte uitdrijving van vijf bezette woningen in de Oud Arenbergpolder in Kieldrecht evalueert. Ook wilde Reekmans dat de minister de problematiek rond deze woningen toelichtte en of de huidige feitelijke toestand in Oud Arenbergpolder conform de visie van de Vlaamse Regering inzake de ruimtelijke ontwikkeling van de Antwerpse zeehaven is.

"In het ontwerp GRUP is de vermelde locatie bestemd als zeehavengebied. In afwachting van de definitieve vaststelling van dit ontwerp GRUP - wellicht in het voorjaar van 2013 - geldt op dit ogenblik nog het gewestplan Sint-Niklaas Lokeren van 1978. Daarin is het gebied bestemd als industriegebied. Daaruit kan worden besloten dat bewoning niet verenigbaar is met de huidige bestemming volgens het gewestplan en evenmin met de toekomstige bestemming volgens het (ontwerp) GRUP.", antwoordde minister Muyters. 

Dat antwoord is bij actiegroep Doel 2020 in het verkeerde keelgat geschoten. "In tegenstelling met wat de minister beweert is zonevreemd wonen wel degelijk mogelijk in een gebied dat wonen niet als bestemming heeft. In Vlaanderen zijn duizenden woningen in dat geval. Dat staat ook in het lang en breed te lezen op de webstek van Muyters eigen ministerie van Ruimtelijke Ordening.", laat Jan Creve van Doel 2020 weten. "Had de minister zich enigszins geïnformeerd dan had hij kunnen zeggen dat voor wat het betreffend gebied betreft al 34 jaar zonevreemd wordt gewoond. En dat dat géén enkel probleem is want dat er afgelopen 34 jaar zelfs geen enkele industriële belangstelling bestond voor het gebied. Bovendien verhuurt de Vlaamse overheid in het gebied al 34 jaar woningen."

Volgens Doel 2020 voorspelt het gebrek aan degelijke kennis weinig goeds voor de totstandkoming van het definitieve GRUP Afbakening Haven van Antwerpen. (mb)

 

Lees ook:

Energiezuinig hoofdkantoor voor DP World Antwerp

DOEL. Vrijdag is het nieuwe hoofdkantoor van DP World aan het Deurganckdok officieel ingehuldigd. De vorm is geïnspireerd op gestapelde containers en biedt sinds vorig jaar onderdak aan de...

DP World steunt goede doelen

HAVEN. Terminaluitbater DP World heeft met kerst en eindejaar z’n goed hart getoond en enkele initiatieven ondersteund.