Eindelijk eerste spadesteek voor jeugdcentrum

ZWIJNDRECHT. De jeugd zal het graag horen. Op woensdag 23 februari zal de eerste spadensteek plaatsvinden van het nieuwe jeugdcentrum dat wordt opgericht aan de Oude Pastorij aan Dorp Oost. Een gebouw dat 225 jaar geleden werd opgetrokken en nu zal verwerkt worden in het geheel. De jeugd kan er woensdag om 15u zelf bij zijn om de werken te zien beginnen.

 

Reeds van voor 1995 bestaan bij het Zwijndrechtse gemeentebestuur plannen om een jeugdcentrum op te richten. Maar het werd een zoektocht naar een locatie en bij de jeugd werd een enqu? gehouden om te bepalen welke ruimtes het best zouden voorzien worden. Er werden ook studiebezoeken gebracht aan andere jeugdcentra in Vlaanderen. De Oude Pastorij bleek uiteindelijk een geschikte plaats om het jeugdcentrum uit te bouwen. Na het jaar 2000 stond het ontwerp voor het jeugdcentrum bijna op punt maar toen bleek dat de Oude Pastorij als beschermd monument werd geklasseerd. Het gevolg was dat verbouwen onmogelijk was. Onder leiding van architect Peter Van Oekelen werden alle ontwerpen in 2002 vervangen door nieuwe. Na het positief advies van de Jeugdraad werden de bouwvergunning, milieuvergunning en andere administratieve zaken in orde gebracht. De aannemer kon dan worden aangeduid.


Het werd Frans Willems uit Ravels, die woensdag 23 februari bij de eerste spadensteek ook  aanwezig zal zijn. Voorlopig zal hij enkel werken aan een nieuwbouw achter de Oude Pastorij. Het nieuwe gedeelte zal bestaan uit een ondergrondse fuifzaal voor zo'n 400 personen, een jeugdhuis en repetitieruimte. Een balkon voor de DJ en een backstageruimte voor muziekgroepjes zullen eveneens niet ontbreken.


De Oude Pastorij zelf, zal helemaal gerenoveerd worden. De kosten hiervoor worden niet alleen door het gemeentebestuur gedragen. De hogere overheid zorgt voor een renovatiepremie van 500 000 euro. De Oude Pastorij zal ruimte bieden voor de jeugddienst, een JIP (JongerenInformatiePunt), knutsel- en vergaderinfrastructuur.

De kostprijs van het hele project, inclusief renovatiepremie, ligt om en bij 2,1 miljoen euro. Het jeugdcentrum is een belangrijk middel om het jeugdbeleid in Zwijndrecht te ondersteunen.


De eerste spadensteek op woensdag 23 februari tussen 15 en 17u zit in een feestelijk tintje. Jong en oud, kan in het Vredespark achter de kerk komen genieten van een hapje, een drankje en een streepje muziek.(F)

 

 

 

Lees ook:

Zwijndrecht wil meer jeugd in Den Trechter

ZWIJNDRECHT. Er kwam een nieuw reglement voor het Jeugdcentrum Den Trechter en een belangrijk punt daarin was toch dat werd vastgesteld dat het centrum meer werd gebruikt door volwassenen dan door...

Veel geld voor Den Trechter

De gemeente Zwijndrecht geeft heel wat geld uit om jeugdcentrum Den Trechter in orde te krijgen.ZWIJNDRECHT. Bij de bestelbons die aan de jongste gemeenteraad werden voorgelegd stond nogal wat op...

Graffiti spuiten in Den Trechter

De lijnen zijn uitgezet en het spuiten is begonnen.ZWIJNDRECHT.Ter gelegenheid van het tweejarig bestaan werden de blanke muren die naar de grote benedenzaal van het jeugdcentrum Den Trechter...