Onderzoek naar inzet hernieuwbare energie in industrie

ANTWERPEN. In Antwerpen wordt vandaag het project 'e-harbours' gelanceerd. Met dat project slaan negen partijen in het Noordzeegebied de handen in elkaar om de mogelijk te onderzoek naar het gebruik van hernieuwbare energie voor transport en elektriciteitsverbruik. Het project krijgt financiële steun van het Interreg North Sea Program van de Europese Unie.

Met Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam en Hamburg telt Noordwest-Europa enkele van de belangrijkste havens ter wereld. De havens zijn niet alleen motoren van de economie, ze zijn ook grootverbruikers van energie. De havens staan voor de ambitieuze klimaatuitdagingen om tegen 2020 zowel het energieverbruik als de uitstoot van CO2 met 20% te verminderen en gelijktijdig de inzet van hernieuwbare energie met 20% te verhogen.

Het eharboursproject moet onderzoeken in hoeverre hernieuwbare energie kan opgenomen worden in de industriële processen. Zo zullen onder meer de mogelijkheden van Virtual Power Plants (VPP) onderzocht worden. Een Virtual Power Plant is een cluster van technologische applicaties die het elektrisch verbruik van een eindgebruiker optimaliseren in tijd en ruimte. De tools die daarvoor gebruikt worden, gaan van intelligente meetapparatuur tot het flexibel inspelen op elektriciteitstarieven gedurende 24 uur en het koppelen van de productie van lokale hernieuwbare energie aan het elektriciteitsprofiel van een bedrijf.

Electric Logistics is een tweede onderzoeksgebied binnen e-harbours. De verschillende partners zullen binnen het project een methodologie ontwikkelen voor de optimale integratie van hernieuwbare energie, waarbij onder meer de inzet van elektrische wagens en schepen zal worden meegenomen. De negen partners die samenwerken aan het project zijn Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (Duitsland), Pure Energy Centre (VK), Amsterdam (Nederland), Malmö (Zweden), energiebedrijf Uddevalla Energi (Zweden), Vito (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek), Robert Gordon University Aberdeen (VK), Haven van Antwerpen en het Nederlandse Zaanstad. (mb)

info: eharbours.eu

 

 

Lees ook:

De nieuwe, gratis havenfietskaart bevat 3 fietsroute langs de rechteroever en 1 route langs de linkerscheldeoever.ANTWERPEN. De haven van Antwerpen is geen louter Antwerps onderonsje meer. Het...

ANTWERPEN. Aan de MSC Home Terminal in Antwerpen is zaterdagmiddag de MSC Emanuela, een gloednieuw schip van 366 meter lang met een capaciteit van 13.800 containers, gedoopt. Emanuela behoort met...

ANTWERPEN. De raad van bestuur van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen heeft zich akkoord verklaard met een financiële inbreng van het Havenbedrijf in het Oosterweelproject. Dit pakket maakt...

Gasopslagplaatsen in de Waaslandhaven.REGIO. De wagen tanken met aardgas is niet ver meer af. Momenteel ligt voor de Haven van Antwerpen het eerste aardgastankpunt voor d at door DATS 24, de...

ANTWERPEN. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en Alfaport Antwerpen reageren tevreden op het arrest van de Nederlandse Raad van State waarbij de schorsing van de verdieping van de Westerschelde...

ANTWERPEN. In de voormalige brandweerkazerne aan Kaai 63 in de Antwerpse haven is gisteravond het infopunt over het nieuwe Havenhuis geopend. Het infopunt biedt heel wat informatie over het winnende...