Energiebesparing topprioriteit

SINT-GILLIS-WAAS. De gemeente heeft haar milieubeleidsplan aangevuld met een energiebeleidsplan. Daarmee wil de gemeente werk maken van energiebesparing in haar gebouwen. Door energie te besparen hoopt de gemeente enerzijds een voorbeeld te zijn voor wie wil bouwen of verbouwen en anderzijds moeten de maatregelen de kosten drukken en de CO2-uitstoot verminderen.

Recent liet de gemeente een energie-audit uitvoeren op haar gebouwen. Uit de rapporten bleek dat er in aantal gebouwen flink bespaard kan worden. Zo kregen dit jaar alle gebouwen van de gemeente al buisisolatie en wordt er volgend jaar overal radiatorfolie geïnstalleerd. De komende jaren worden een aantal gebouw grondiger aangepakt om ze energiezuinig te maken. In 2011 staan sporthal De Gavers en basisschool Het kompas op het programma. In 2012 volgt sporthal Molenberg in De Klinge, 2013 basisschoolDe Zandloper en in 2014 basisschool Gom.
Ook nieuwbouwprojecten van de gemeente moeten zo energie-efficiënt mogelijk worden. De ambitie van de gemeente is om beter te doen dan de wettelijk opgelegde normen. (mb)

 

Lees ook:

KRUIBEKE.  Het gemeentebestuur laat de bevolking weten dat het als inwoner van het Waasland  energiebesparende investeringen kan doen tegen een zeer lage intrestvoet (2%) een lening van maximum...

BEVEREN. Tot en met vorig jaar konden gezinnen samen energie besparen in de zogenaamde Klimaatwijken. Dat initiatief van de provincie en de Bond Beter Leefmilieu heet voortaan 'Energiejacht'. Het...

ZWIJNDRECHT. De sp.a wil in de komende gemeenteraad de meerderheid vragen om te zorgen dat in de gemeente ook de mogelijkheid komt om goedkope leningen aan te gaan voor mensen die werken willen...

ZWIJNDRECHT. Om mensen gemakkelijker te laten overstappen naar milieuvriendelijke energie, organiseert het Antwerpse provinciebestuur een groepsaankoop 100% groene stroom. Meer dan 60 gemeenten,...

SINT-NIKLAAS. Op amper zeven jaar is de energiefactuur van Sint-Niklaas 75% gestegen tot bijna 2 miljoen euro. Het zwembad en het stadhuis zijn de grootverbruikers binnen de stadsdiensten. De stad...

Goedkoop lenen voor energiezuinige investeringen dankzij InterwaasKRUIBEKE. Het gemeentebestuur brengt ter kennis van de inwoners dat vanaf mei 2010 inwoners van het Waasland tegen een zeer lage...