Sp.a vraagt naar goedkope leningen energiebesparing

ZWIJNDRECHT. De sp.a wil in de komende gemeenteraad de meerderheid vragen om te zorgen dat in de gemeente ook de mogelijkheid komt om goedkope leningen aan te gaan voor mensen die werken willen uitvoeren in het kader van energiebesparing. Dakisolatie of hoogrendementsglas, zonnepanelen, een zonneboiler of een warmtepomp, de vervanging van een oude stookketel, allemaal investeringen die goed zijn voor het milieu en voor de portemonnee.  Dankzij de verschillende susidieregelingen, de fiscale aftrek en de lagere energierekening zijn ze vaak snel terugverdiend.

Maar volgens raadslid Denise Melis-De Lamper beschikt niet iedereen over de financiële middelen om die investeringen te realiseren.  Daarom werd enkele jaren geleden het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) opgericht.  Het fonds verstrekt via lokale entiteiten goedkope leningen aan mensen om hun woning energiezuiniger te maken.

Het raadslid zegt daarover: "De SP.a-fractie pleit voor de oprichting van zo een lokale entiteit, en dit in samenspraak met een aantal andere Wase gemeenten.  Dit intergemeentelijk initiatief zou goed zijn voor de portemonnee van de mensen en het zou goed zijn voor het milieu." Haar vraag is of de Zwijndrechtse meerderheid bereid is om op dit milieuvriendelijke voorstel in te gaan. (r.d.)

 

 

Lees ook:

KRUIBEKE.  Het gemeentebestuur laat de bevolking weten dat het als inwoner van het Waasland  energiebesparende investeringen kan doen tegen een zeer lage intrestvoet (2%) een lening van maximum...

SINT-GILLIS-WAAS. De gemeente heeft haar milieubeleidsplan aangevuld met een energiebeleidsplan. Daarmee wil de gemeente werk maken van energiebesparing in haar gebouwen. Door energie te besparen...

BEVEREN. Tot en met vorig jaar konden gezinnen samen energie besparen in de zogenaamde Klimaatwijken. Dat initiatief van de provincie en de Bond Beter Leefmilieu heet voortaan 'Energiejacht'. Het...

ZWIJNDRECHT. Om mensen gemakkelijker te laten overstappen naar milieuvriendelijke energie, organiseert het Antwerpse provinciebestuur een groepsaankoop 100% groene stroom. Meer dan 60 gemeenten,...

SINT-NIKLAAS. Op amper zeven jaar is de energiefactuur van Sint-Niklaas 75% gestegen tot bijna 2 miljoen euro. Het zwembad en het stadhuis zijn de grootverbruikers binnen de stadsdiensten. De stad...

Goedkoop lenen voor energiezuinige investeringen dankzij InterwaasKRUIBEKE. Het gemeentebestuur brengt ter kennis van de inwoners dat vanaf mei 2010 inwoners van het Waasland tegen een zeer lage...